Hàm Text

Mọi người đều biết, trong Excel có nhiều kiểu giá trị khác nhau như số, văn bản, ký hiệu toán học, ngày tháng… Để thao tác với Excel, người dùng cần phải điều chỉnh hiển thị phù hợp các dạng giá trị này. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm text - hàm sử dụng mã định dạng giúp hiển thị giá trị số ở dạng dễ đọc hơn.

Cú pháp hàm text trong Excel

Hiểu đơn giản, hàm text sử dụng một hệ thống các mã định dạng, mỗi mã định dạng này tương ứng với một kiểu hiển thị số khác nhau, cũng có thể là kiểu kết hợp số với văn bản hay ký hiệu.

Hàm text sẽ chuyển đổi giá trị dạng số sang dạng văn bản. Khi đó, việc sử dụng các giá trị đã chuyển đổi này trong phép tính trở nên khó khăn hơn. Do vậy, nếu vẫn có ý định sử dụng giá trị số trong các phép tính toán, bạn không nên xóa ô định dạng giá trị số ban đầu. Hãy giữ nguyên nó và tạo riêng một bảng chứa giá trị chuyển đổi bởi hàm text. 

Cú pháp hàm text đơn giản như sau: 

=TEXT (Giá trị bạn muốn định dạng, "Mã định dạng bạn muốn áp dụng"), trong đó:

 • Giá trị bạn muốn định dạng: Là giá trị số hoặc địa chỉ ô chứa giá trị số bạn muốn chuyển sang dạng văn bản bằng hàm text. 

 • Mã định dạng bạn muốn áp dụng: Là các quy ước định dạng bạn muốn chuyển đổi, nó cung cấp thể thức của mã định dạng như ngày tháng, số thập phân, dạng phần trăm… và được đặt trong dấu nháy kép “ “.

Lưu ý  khi sử dụng hàm text như sau:

 • Hàm này phù hợp với tất cả các phiên bản cập nhật của Excel, kể cả bản cập nhật trước 2003.

 • Kết quả trả về là dạng văn bản, không còn là dạng số liệu nữa, không sử dụng trong các phép tính toán.

Một số trường hợp áp dụng hàm text như sau

 • Hiển thị số theo định dạng dễ đọc hơn.

 • Chuyển định dạng ngày tháng sang kiểu định dạng khác.

 • Kết hợp kiểu số với ngày tháng hay với các kiểu định dạng giá trị khác trong Excel.

Ví dụ: Nếu bạn muốn kéo ngày từ ô A14 sang ô khác theo định dạng truyền thống , sử dụng công thức sau:

=TEXT(A14,“mmmm d, yyyy”). Kết quả trả về như hình dưới đây:

Mã định dạng hàm text trong Excel

Nếu bạn muốn chuyển đổi dạng số sang các dạng tương đương dễ đọc hơn, hãy sử dụng các mã định dạng như bảng dưới đây:

Nếu bạn muốn sử dụng hàm text để chuyển định dạng ngày giờ, hãy sử dụng các mã định dạng như hình dưới đây:

Cách sử dụng hàm text trong Excel

Hàm text có thể bị thay thế bằng cách sử dụng hộp định dạng có sẵn trong Excel. Do đó, công dụng của hàm này khá hạn chế. Hàm này thường không được sử dụng theo công dụng vốn có của nó mà được kết hợp theo nhiều cách khác nhau.

Sử dụng hàm Text trong hàm Concatenate

Bạn áp dụng hàm text trong hàm concatenate khi muốn hiển thị kết quả là văn bản và số kết hợp với ngày tháng trong cùng ô tính. Theo dõi ví dụ dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng:

Ví dụ 1: Kết hợp văn bản với số

Trong một ô tính, bạn muốn tính giá của số Táo đã mua dựa vào đơn giá và phần trăm giảm giá của nó. Công thức đơn giản thường được sử dụng là: = đơn giá x số lượng x số phần trăm giảm giá. Khi đó, kết quả ô tính sẽ chỉ hiện ra số tiền bạn phải trả.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn giải thích rõ hơn về con số này bằng cách thêm từ “Giá phải trả là” đằng trước số tiền, thêm ký hiệu tiền tệ phía trước tiền, dấu phân cách hàng nghìn với số thập phân, bạn cần thực hiện một trong 2 công thức như sau:

 • Bổ sung công thức tính vào đối số thứ nhất của hàm text, bao gồm mã định dạng tương ứng trong đối số thứ 2

 • Nối hàm text với chuỗi bằng cách sử dụng hệ thống ký hiệu hoặc hàm Concatenate.

Công thức cần nhập tương ứng với mỗi trường hợp như sau:

 • ="giá phải trả là "&TEXT(A26*B26*(1-C26),"$###,###.00")

 • =CONCATENATE("Giá phải trả là",TEXT(A26*B26*(1-C26),"$###,###.00"))

Kết quả trả về như hình dưới đây:

Ví dụ 2: Kết hợp văn bản với ngày tháng.

Nếu bạn muốn kết hợp cụm từ “Ngày hôm nay là “ vào trước hàm Today, bạn nhập một trong hai công thức như sau:

 • =CONCATENATE(“Ngày hôm nay là “, TEXT(TODAY(), “dddd d mmm, yyyy”))

 • =”Ngày hôm nay là ” &TEXT(TODAY(), “dddd d mmm, yyyy”)

Kết quả trả về như hình dưới đây:

Thêm số 0 đầu mỗi số với độ dài ngắn khác nhau

Thông thường, các số 0 đứng đầu mỗi số được tự động lược bỏ đi trong Excel, nếu bạn muốn giữ lại chúng thì cần sử dụng hàm text với mã định dạng tương ứng. Lưu ý, số lượng chữ số 0 phải lớn hơn số chữ số trong số ban đầu cần thêm

Mời bạn theo dõi ví dụ dưới đây:

Muốn thêm số 0 vào trước số bất kỳ trong ô bạn nhập công thức hàm text như sau: =text(A37,”0000”)

Kết quả trả về như hình dưới đây:

Theo ví dụ trên, các số 1, 36, 367 có số chữ số lần lượt là 1, 2, 3. Trong công thức hàm text có 4 số 0 xuất hiện. Khi đó, kết quả trả về thêm số không vào trước sao cho số chữ số là 4.

Tuy nhiên, với số 2672 có số chữ số là 4, khi sử dụng công thức hàm text có 4 số không, kết quả trả về giữ nguyên số đó mà không có số 0 nào được thêm vào đằng trước nó. 

Trên đây là cú pháp và một số cách sử dụng hàm text trong Excel. Hy vọng bạn có thể áp dụng nó vào công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đừng quên theo dõi website này để cập nhật thêm nhiều kiến thức về các hàm trong Excel nhé.

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ham-text.html,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111