HOME » MIN » HMI S7-200/300/400 (20) 178

HMI S7-200/300/400

SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, 6AV6647-0AH11-3AX0

SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, 6AV6647-0AH11-3AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 4,629,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens PANEL OP77A, 4.5'', 6AV6641-0BA11-0AX1

Màn hình HMI Siemens PANEL OP77A, 4.5'', 6AV6641-0BA11-0AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 10,598,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens TOUCH PANEL TP177B , 6AV6642-0BA01-1AX1

Màn hình HMI Siemens TOUCH PANEL TP177B , 6AV6642-0BA01-1AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 28,458,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens PANEL OP177B, 6AV6642-0DA01-1AX1

Màn hình HMI Siemens PANEL OP177B, 6AV6642-0DA01-1AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 31,654,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 177, 6 inh, 6AV6642-0EA01-3AX0

Màn hình HMI Siemens MP 177, 6 inh, 6AV6642-0EA01-3AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 33,534,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens TP 277, 6 inh, 6AV6643-0AA01-1AX0

Màn hình HMI Siemens TP 277, 6 inh, 6AV6643-0AA01-1AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 43,968,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens OP 277, 6 inh,  6AV6643-0BA01-1AX0

Màn hình HMI Siemens OP 277, 6 inh, 6AV6643-0BA01-1AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 41,971,000 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 277, 8 inh,  6AV6643-0DB01-1AX1

Màn hình HMI Siemens MP 277, 8 inh, 6AV6643-0DB01-1AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 57,152,000 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 277, 10 inh , 6AV6643-0DD01-1AX1

Màn hình HMI Siemens MP 277, 10 inh , 6AV6643-0DD01-1AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 70,359,000 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 277, 10 inh,  6AV6643-0ED01-2AX0

Màn hình HMI Siemens MP 277, 10 inh, 6AV6643-0ED01-2AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 81,286,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 377, 12 inh, 6AV6644-0AA01-2AX0

Màn hình HMI Siemens MP 377, 12 inh, 6AV6644-0AA01-2AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 82,062,000 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 377, 15 inh, 6AV6644-0AB01-2AX0

Màn hình HMI Siemens MP 377, 15 inh, 6AV6644-0AB01-2AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: 102,577,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 377, 12 inh, 6AV6644-0BA01-2AX1

Màn hình HMI Siemens MP 377, 12 inh, 6AV6644-0BA01-2AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 90,874,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 377, 19 inh, 6AV6644-0AC01-2AX1

Màn hình HMI Siemens MP 377, 19 inh, 6AV6644-0AC01-2AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: 114,327,500 VNĐ
Màn hình HMI Siemens MP 277,10 inh, 6AV6643-0CD01-1AX1

Màn hình HMI Siemens MP 277,10 inh, 6AV6643-0CD01-1AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Màn hình HMI Siemens TP 177MICRO, 6AV6640-0CA11-0AX1

Màn hình HMI Siemens TP 177MICRO, 6AV6640-0CA11-0AX1

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Màn hình SIMATIC HMI Siemens 6AV2123-2BD03-0AX0

Màn hình SIMATIC HMI Siemens 6AV2123-2BD03-0AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
HMI TP1500 Comfort SIEMENS 6AV2124-0QC02-0AX0

HMI TP1500 Comfort SIEMENS 6AV2124-0QC02-0AX0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/hmi-s7-200-300-400,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111