HOME » Kẹp tôn »

KẸP TÔN ĐỨNG TRUNG QUỐC

(10) 41
Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK CDH1T

Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK CDH1T

Thương hiệu: dbk
Giá:560,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK CDH2T

Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK CDH2T

Thương hiệu: dbk
Giá:620,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK CDH3T

Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK CDH3T

Thương hiệu: dbk
Giá:880,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK CDH5T

Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK CDH5T

Thương hiệu: dbk
Giá:1,420,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 8 tấn DBK CDH8T

Kẹp tôn đứng 8 tấn DBK CDH8T

Thương hiệu: dbk
Giá:2,120,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 10 tấn DBK CDH10T

Kẹp tôn đứng 10 tấn DBK CDH10T

Thương hiệu: dbk
Giá:2,960,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK JPD-1

Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK JPD-1

Thương hiệu: dbk
Giá:680,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK JPD-2

Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK JPD-2

Thương hiệu: dbk
Giá:940,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK JPD-3

Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK JPD-3

Thương hiệu: dbk
Giá:1,300,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK JPD-5

Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK JPD-5

Thương hiệu: dbk
Giá:1,860,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kep-ton-dung/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111