KẸP TÔN DBK CHÍNH HÃNG

Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK CDH1T

Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK CDH1T

Thương hiệu: dbk
Giá: 560,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK CDH2T

Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK CDH2T

Thương hiệu: dbk
Giá: 620,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK CDH3T

Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK CDH3T

Thương hiệu: dbk
Giá: 880,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK CDH5T

Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK CDH5T

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,420,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 8 tấn DBK CDH8T

Kẹp tôn đứng 8 tấn DBK CDH8T

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,120,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 10 tấn DBK CDH10T

Kẹp tôn đứng 10 tấn DBK CDH10T

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,960,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 1 tấn DBK PDB1T

Kẹp tôn ngang 1 tấn DBK PDB1T

Thương hiệu: dbk
Giá: 380,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 2 tấn DBK PDB2T

Kẹp tôn ngang 2 tấn DBK PDB2T

Thương hiệu: dbk
Giá: 480,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 3 tấn DBK PDB3T

Kẹp tôn ngang 3 tấn DBK PDB3T

Thương hiệu: dbk
Giá: 520,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 5 tấn DBK PDB5T

Kẹp tôn ngang 5 tấn DBK PDB5T

Thương hiệu: dbk
Giá: 740,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 8 tấn DBK PDB8T

Kẹp tôn ngang 8 tấn DBK PDB8T

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,980,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 10 tấn DBK PDB10T

Kẹp tôn ngang 10 tấn DBK PDB10T

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,460,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 1 tấn DBK LC-1

Kẹp tôn ngang 1 tấn DBK LC-1

Thương hiệu: dbk
Giá: 760,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 2 tấn DBK LC-2

Kẹp tôn ngang 2 tấn DBK LC-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 980,000 VNĐ
Kẹp tôn ngang 3 tấn DBK LC-3

Kẹp tôn ngang 3 tấn DBK LC-3

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,180,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK JPD-1

Kẹp tôn đứng 1 tấn DBK JPD-1

Thương hiệu: dbk
Giá: 680,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK JPD-2

Kẹp tôn đứng 2 tấn DBK JPD-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 940,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK JPD-3

Kẹp tôn đứng 3 tấn DBK JPD-3

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,300,000 VNĐ
Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK JPD-5

Kẹp tôn đứng 5 tấn DBK JPD-5

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,860,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kep-ton/dbk,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111