HOME » MIN » Khối chuẩn (38) 118

KHỐI CHUẨN

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 7 miếng NIIGATA SEIKI RG-4

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 7 miếng NIIGATA SEIKI RG-4

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,362,500 VNĐ
Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 7 miếng NIIGATA SEIKI RG-5

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 7 miếng NIIGATA SEIKI RG-5

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,350,000 VNĐ
Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 4 miếng NIIGATA SEIKI RG-7

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 4 miếng NIIGATA SEIKI RG-7

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,300,000 VNĐ
Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 4 miếng NIIGATA SEIKI RG-6

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 4 miếng NIIGATA SEIKI RG-6

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,350,000 VNĐ
Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 12 miếng NIIGATA SEIKI RG-1

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 12 miếng NIIGATA SEIKI RG-1

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,550,000 VNĐ
Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 12 miếng NIIGATA SEIKI RG-2

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 12 miếng NIIGATA SEIKI RG-2

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,550,000 VNĐ
Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 12 miếng NIIGATA SEIKI RG-3

Bộ sét vòng chuẩn bằng thép 12 miếng NIIGATA SEIKI RG-3

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,500,000 VNĐ
BỘ CĂN MẪU 47 CHI TIẾT MOORE&WRIGHT MW700-09

BỘ CĂN MẪU 47 CHI TIẾT MOORE&WRIGHT MW700-09

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 5,638,000 VNĐ
Bộ căn mẫu 8 chi tiết Insize 4100-28 (125~500mm, grade 2)

Bộ căn mẫu 8 chi tiết Insize 4100-28 (125~500mm, grade 2)

Thương hiệu: insize
Giá: 13,136,500 VNĐ
Khối chuẩn từ tính MITUTOYO 181-947

Khối chuẩn từ tính MITUTOYO 181-947

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 19,160,000 VNĐ
Bộ căn mẫu 76 chi tiết Insize 4100-76 (1.005~100mm, grade 0)

Bộ căn mẫu 76 chi tiết Insize 4100-76 (1.005~100mm, grade 0)

Thương hiệu: insize
Giá: 15,580,500 VNĐ
Bộ căn mẫu 32 chi tiết cấp 0 Mitutoyo 516-966-10

Bộ căn mẫu 32 chi tiết cấp 0 Mitutoyo 516-966-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 16,830,000 VNĐ
Bộ căn mẫu 8 chi tiết Insize 4100-8 (125~500mm, grade 0)

Bộ căn mẫu 8 chi tiết Insize 4100-8 (125~500mm, grade 0)

Thương hiệu: insize
Giá: 31,396,000 VNĐ
Khối chuẩn độ cứng EBP L93019 (789 HLD)

Khối chuẩn độ cứng EBP L93019 (789 HLD)

Thương hiệu: ebp
Giá: Liên hệ
Bộ căn mẫu 32 chi tiết cấp 1 Mitutoyo 516-967-10

Bộ căn mẫu 32 chi tiết cấp 1 Mitutoyo 516-967-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Khối V từ Mitutoyo 181-946 (64x58x79, Fmax50)

Khối V từ Mitutoyo 181-946 (64x58x79, Fmax50)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/khoi-chuan,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111