HOME » Kích thủy lực »

Kích Chân Thủy Lực

(46) 18

Kích Chân Thủy Lực giá rẻ, chính hãng

Kích móc thủy lực 5 tấn TLP HHQD-5

Kích móc thủy lực 5 tấn TLP HHQD-5

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,020,000 VNĐ
Kích móc thủy lực DBK MHC-5RS

Kích móc thủy lực DBK MHC-5RS

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,900,000 VNĐ
Kích móc thủy lực DBK MHC-10RS

Kích móc thủy lực DBK MHC-10RS

Thương hiệu: dbk
Giá: 4,900,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 10 tấn TLP HHQD-10

Kích móc thủy lực 10 tấn TLP HHQD-10

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,660,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 20 tấn TLP HHQD-20

Kích móc thủy lực 20 tấn TLP HHQD-20

Thương hiệu: tlp
Giá: 5,380,000 VNĐ
Kích móc thủy lực DBK MHC-2.5RS

Kích móc thủy lực DBK MHC-2.5RS

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,490,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 30 tấn TLP HHQD-30

Kích móc thủy lực 30 tấn TLP HHQD-30

Thương hiệu: tlp
Giá: 6,720,000 VNĐ
KÍCH MÓC THỦY LỰC 30 TẤN TONNERS DLJ-3015 DBK

KÍCH MÓC THỦY LỰC 30 TẤN TONNERS DLJ-3015 DBK

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Kích móc cơ khí 15 tấn, 125mm OSAKA NJ-1513

Kích móc cơ khí 15 tấn, 125mm OSAKA NJ-1513

Thương hiệu: osaka
Giá: Liên hệ
Kích móc cơ khí 10 tấn, 125mm OSAKA NJ-1013

Kích móc cơ khí 10 tấn, 125mm OSAKA NJ-1013

Thương hiệu: osaka
Giá: Liên hệ
Kích móc cơ khí 6 tấn, 150mm OSAKA NJ-0615

Kích móc cơ khí 6 tấn, 150mm OSAKA NJ-0615

Thương hiệu: osaka
Giá: Liên hệ
Kích móc thủy lực 30 tấn TONNERS DLJ-3015

Kích móc thủy lực 30 tấn TONNERS DLJ-3015

Thương hiệu: tonner
Giá: 22,540,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 20 tấn TONNERS DLJ-2010

Kích móc thủy lực 20 tấn TONNERS DLJ-2010

Thương hiệu: tonner
Giá: 13,340,000 VNĐ
KÍCH MÓC THỦY LỰC 20 TẤN TONNERS DLJ-2010 DBK

KÍCH MÓC THỦY LỰC 20 TẤN TONNERS DLJ-2010 DBK

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH MÓC THỦY LỰC 10 TẤN TONNERS DLJ-105

KÍCH MÓC THỦY LỰC 10 TẤN TONNERS DLJ-105

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH MÓC THỦY LỰC 5 TẤN TONNERS DLJ-52.5 DBK

KÍCH MÓC THỦY LỰC 5 TẤN TONNERS DLJ-52.5 DBK

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,2 TẤN MASADA MHC-1,2T

KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,2 TẤN MASADA MHC-1,2T

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH THỦY LỰC MÓC 3 TẤN MASADA MHC-3T DBK

KÍCH THỦY LỰC MÓC 3 TẤN MASADA MHC-3T DBK

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,5 TẤN MASADA MHC-1.5SL-2 DBK

KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,5 TẤN MASADA MHC-1.5SL-2 DBK

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH THỦY LỰC MÓC 4 TẤN MASADA MHC-4SL-2

KÍCH THỦY LỰC MÓC 4 TẤN MASADA MHC-4SL-2

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,8 TẤN MASADA MHC-1,8V-2

KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,8 TẤN MASADA MHC-1,8V-2

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
KÍCH THỦY LỰC MÓC 10 TẤN MASADA MHC-10RS-2 DBK

KÍCH THỦY LỰC MÓC 10 TẤN MASADA MHC-10RS-2 DBK

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Kích móc thủy lực 10 tấn TONNERS DLS-105

Kích móc thủy lực 10 tấn TONNERS DLS-105

Thương hiệu: tonner
Giá: 9,980,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 5 tấn TONNERS DLJ-52.5

Kích móc thủy lực 5 tấn TONNERS DLJ-52.5

Thương hiệu: tonner
Giá: 7,040,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3T

Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3T

Thương hiệu: masada
Giá: 8,378,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2T

Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2T

Thương hiệu: masada
Giá: 7,597,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 1.2 tấn Masada MHC-1.2T

Kích thủy lực móc 1.2 tấn Masada MHC-1.2T

Thương hiệu: masada
Giá: 7,032,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 8 tấn TLP HHQD-8F

Kích móc thủy lực 8 tấn TLP HHQD-8F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,380,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5T

Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5T

Thương hiệu: masada
Giá: 8,957,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 7.5 tấn Masada MHC-7.5T

Kích thủy lực móc 7.5 tấn Masada MHC-7.5T

Thương hiệu: masada
Giá: 14,323,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10T

Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10T

Thương hiệu: masada
Giá: 14,691,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 15 tấn Masada MHC-15T

Kích thủy lực móc 15 tấn Masada MHC-15T

Thương hiệu: masada
Giá: 38,083,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2RS-2

Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2RS-2

Thương hiệu: masada
Giá: 6,717,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5RS-2

Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5RS-2

Thương hiệu: masada
Giá: 8,008,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10RS-2

Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10RS-2

Thương hiệu: masada
Giá: 13,640,000 VNĐ
Kích chân 6 tấn Masada MHC-6SL-2

Kích chân 6 tấn Masada MHC-6SL-2

Thương hiệu: masada
Giá: 16,638,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 1,5 tấn Masada MHC-1.5SL-2

Kích thủy lực móc 1,5 tấn Masada MHC-1.5SL-2

Thương hiệu: masada
Giá: 8,821,000 VNĐ
Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3SL-2

Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3SL-2

Thương hiệu: masada
Giá: 10,306,000 VNĐ
Kích móc thủy lực 30 tấn JINSAN JOJ-3015

Kích móc thủy lực 30 tấn JINSAN JOJ-3015

Thương hiệu: jinsan
Giá: Liên hệ
Kích móc thủy lực 20 tấn JINSAN JOJ-2010

Kích móc thủy lực 20 tấn JINSAN JOJ-2010

Thương hiệu: jinsan
Giá: Liên hệ
Kích móc thủy lực 5 tấn JINSAN JOJ-52.5

Kích móc thủy lực 5 tấn JINSAN JOJ-52.5

Thương hiệu: jinsan
Giá: Liên hệ
Kích móc thủy lực 10 tấn JINSAN JOJ-105

Kích móc thủy lực 10 tấn JINSAN JOJ-105

Thương hiệu: jinsan
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Bảng Báo Giá Kích Chân Thủy Lực Mới Nhất Tháng 05/2022

Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Thương hiệu Xuất xứ Kích thước (cm) Cân nặng (kg) Chi tiết
Kích móc cơ khí 6 tấn, 150mm OSAKA NJ-0615 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc cơ khí 10 tấn, 125mm OSAKA NJ-1013 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc cơ khí 15 tấn, 125mm OSAKA NJ-1513 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH MÓC THỦY LỰC 30 TẤN TONNERS DLJ-3015 DBK Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH MÓC THỦY LỰC 20 TẤN TONNERS DLJ-2010 DBK Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH MÓC THỦY LỰC 10 TẤN TONNERS DLJ-105 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH MÓC THỦY LỰC 5 TẤN TONNERS DLJ-52.5 DBK Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,2 TẤN MASADA MHC-1,2T Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH THỦY LỰC MÓC 3 TẤN MASADA MHC-3T DBK Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH THỦY LỰC MÓC 10 TẤN MASADA MHC-10RS-2 DBK Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,5 TẤN MASADA MHC-1.5SL-2 DBK Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH THỦY LỰC MÓC 4 TẤN MASADA MHC-4SL-2 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH THỦY LỰC MÓC 1,8 TẤN MASADA MHC-1,8V-2 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 5 tấn JINSAN JOJ-52.5 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 10 tấn JINSAN JOJ-105 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 20 tấn JINSAN JOJ-2010 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 30 tấn JINSAN JOJ-3015 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực DBK MHC-2.5RS 1,490,000 DBK Trung Quốc 25x17x26 10.8
Kích móc thủy lực DBK MHC-5RS 2,900,000 DBK Trung Quốc 29x23x31 22.8
Kích móc thủy lực 5 tấn TLP HHQD-5 3,020,000 TLP Trung Quốc 30x30x32 15
Kích móc thủy lực 8 tấn TLP HHQD-8F 3,380,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 10 tấn TLP HHQD-10 3,660,000 TLP Trung Quốc 20x20x50 21.2
Kích móc thủy lực bằng khí nén 5 tấn TLP HHQD-5Q 3,660,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực bằng khí nén 10 tấn TLP HHQD-10Q 4,300,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực DBK MHC-10RS 4,900,000 DBK Trung Quốc 32x25x35 35.6
Kích móc thủy lực 20 tấn TLP HHQD-20 5,380,000 TLP Trung Quốc 35x24x32 32.2
Kích móc thủy lực bằng khí nén 20 tấn TLP HHQD-20Q 6,080,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2RS-2 6,717,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 30 tấn TLP HHQD-30 6,720,000 TLP Trung Quốc 38x27x34 46.2
Kích thủy lực móc 1.2 tấn Masada MHC-1.2T 7,032,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 5 tấn TONNERS DLJ-52.5 7,040,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực bằng khí nén 30 tấn TLP HHQD-30Q 7,420,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2T 7,597,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5RS-2 8,008,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3T 8,378,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 1,5 tấn Masada MHC-1.5SL-2 8,821,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5T 8,957,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 10 tấn TONNERS DLS-105 9,980,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3SL-2 10,306,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 20 tấn TONNERS DLJ-2010 13,340,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10RS-2 13,640,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 7.5 tấn Masada MHC-7.5T 14,323,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10T 14,691,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích chân 6 tấn Masada MHC-6SL-2 16,638,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích móc thủy lực 30 tấn TONNERS DLJ-3015 22,540,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực móc 15 tấn Masada MHC-15T 38,083,000 MASADA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kich-chan-thuy-luc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111