HOME » Kích Thủy Lực »

Kích Thủy Lực Dài

(41) 471

Kích Thủy Lực Dài

Kích thủy lực 200 tấn, 200mm OSAKA Z200H20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 300 tấn, 200mm OSAKA Z300H20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 500 tấn, 200mm OSAKA Z500H20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 10 tấn,200mm TONNERS DR-10200

Thương hiệu: Đang cập nhật
Liên hệ

Kích thủy lực 20 tấn,200mm TONNERS DR-20200

Thương hiệu: Đang cập nhật
Liên hệ

Kích thủy lực 30 tấn,200mm TONNERS DR-30200

Thương hiệu: Đang cập nhật
Liên hệ

Kích thủy lực 50 tấn,200mm TONNERS DR-50200

Thương hiệu: Đang cập nhật
Liên hệ

Kích thủy lực 250 tấn, 200mm OSAKA Z250H20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 30 tấn, 200mm OSAKA E30H20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 30 tấn, 200mm OSAKA E30S20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực dài 2 tấn Masada MHL-2-2

Thương hiệu: masada
8.782.000 ₫

Kích thủy lực 10 tấn, 200mm TONNERS DR-10200

Thương hiệu: tonner
4.050.000 ₫

Kích thủy lực 20 tấn, 200mm TONNERS DR-20200

Thương hiệu: tonner
7.410.000 ₫

Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RAC-100200

Thương hiệu: zupper
Liên hệ

Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RAR-100200

Thương hiệu: zupper
Liên hệ

Kích thủy lực 30 tấn, 200mm Zupper RSC-30200

Thương hiệu: zupper
Liên hệ

Kích thủy lực 50 tấn, 200mm Zupper RSC-50200

Thương hiệu: zupper
Liên hệ

Kích thủy lực 15 tấn, 200mm OSAKA E15S20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 10 tấn, 200mm OSAKA E10S20

Thương hiệu: osaka
Liên hệ

Kích thủy lực 50 tấn, 200mm JINSAN JLNC-N50

Thương hiệu: jinsan
Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Bảng báo giá kích thủy lực dài tháng 01/2023

Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Thương hiệu Kích thước
Kích thủy lực 10 tấn, 200mm TONNERS DR-10200 4.050.000 TONNER (Hàn Quốc) - - 5.6kg
Kích thủy lực 2 chiều 30 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-30200S 6.160.000 TLP (Trung Quốc) 10x10x37cm - 16.6kg
Kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-50200S 6.560.000 TLP (Trung Quốc) 12x12x38cm - 29.6kg
Kích thủy lực 20 tấn, 200mm TONNERS DR-20200 7.410.000 TONNER (Hàn Quốc) - - 13.8kg
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm TONNERS DR-30200 8.140.000 JINSAN (Hàn Quốc) - - -
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm JINSAN JSC-30200 8.200.000 JINSAN (Hàn Quốc) 8x8x32cm - 18kg
Kích thủy lực dài 2 tấn Masada MHL-2-2 8.782.000 MASADA (Nhật Bản) - - -
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm TONNERS DR-50200 9.610.000 JINSAN (Hàn Quốc) - - -
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm JINSAN JSC-50200 9.700.000 JINSAN (Hàn Quốc) - - -
Kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-100200S 11.980.000 TLP (Trung Quốc) 18x18x39cm - 60kg
Kích thủy lực 1 chiều bằng nhôm 200 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-200200L 30.700.000 TLP (Trung Quốc) - - -
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.