HOME » Kích thủy lực »

Kích Thủy Lực Hành Trình Dài

(129) 107

Kích Thủy Lực Hành Trình Dài giá rẻ, chính hãng

Kích thủy lực 50 tấn, 200mm JINSAN JSC-50200

Kích thủy lực 50 tấn, 200mm JINSAN JSC-50200

Thương hiệu: jinsan
Giá: 9,700,000 VNĐ
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm JINSAN JSC-30200

Kích thủy lực 30 tấn, 200mm JINSAN JSC-30200

Thương hiệu: jinsan
Giá: 8,200,000 VNĐ
Kích 2 chiều 50 tấn, 300mm TONNERS DRW-50300

Kích 2 chiều 50 tấn, 300mm TONNERS DRW-50300

Thương hiệu: tonner
Giá: 21,110,000 VNĐ
Kích 2 chiều 30 tấn, 300mm TONNERS DRW-30300

Kích 2 chiều 30 tấn, 300mm TONNERS DRW-30300

Thương hiệu: tonner
Giá: 16,610,000 VNĐ
Kích 2 chiều 5 tấn, 250mm TONNERS DRW-05250

Kích 2 chiều 5 tấn, 250mm TONNERS DRW-05250

Thương hiệu: tonner
Giá: 10,630,000 VNĐ
Kích 2 chiều 800 tấn, 300mm TONNERS DRW-800300

Kích 2 chiều 800 tấn, 300mm TONNERS DRW-800300

Thương hiệu: tonner
Giá: 563,820,000 VNĐ
Kích 2 chiều 500 tấn, 300mm TONNERS DRW-500300

Kích 2 chiều 500 tấn, 300mm TONNERS DRW-500300

Thương hiệu: tonner
Giá: 297,530,000 VNĐ
Kích 2 chiều 300 tấn, 300mm TONNERS DRW-300300

Kích 2 chiều 300 tấn, 300mm TONNERS DRW-300300

Thương hiệu: tonner
Giá: 128,160,000 VNĐ
Kích 2 chiều 200 tấn, 300mm TONNERS DRW-200300

Kích 2 chiều 200 tấn, 300mm TONNERS DRW-200300

Thương hiệu: tonner
Giá: 73,510,000 VNĐ
Kích 2 chiều 150 tấn, 300mm TONNERS DRW-150300

Kích 2 chiều 150 tấn, 300mm TONNERS DRW-150300

Thương hiệu: tonner
Giá: 62,100,000 VNĐ
Kích 2 chiều 100 tấn, 300mm TONNERS DRW-100300

Kích 2 chiều 100 tấn, 300mm TONNERS DRW-100300

Thương hiệu: tonner
Giá: 37,950,000 VNĐ
Kích 2 chiều 1000 tấn, 300mm TONNERS DRW-1000300

Kích 2 chiều 1000 tấn, 300mm TONNERS DRW-1000300

Thương hiệu: tonner
Giá: 767,420,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Bảng Báo Giá Kích Thủy Lực Hành Trình Dài Mới Nhất Tháng 05/2022

Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Thương hiệu Xuất xứ Kích thước (cm) Cân nặng (kg) Chi tiết
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RAC-100200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RAR-100200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RACH-100200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm Zupper RSC-30200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm Zupper RSC-50200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RSC-100200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 150 tấn, 200mm Zupper RSC-150200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 200 tấn, 200mm Zupper RSC-200200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm Zupper RCH-100200 Liên hệ ZUPPER Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 10 tấn, 200mm OSAKA E10S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 10 tấn, 250mm OSAKA E10S25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 10 tấn, 300mm OSAKA E10S30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 15 tấn, 200mm OSAKA E15S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 15 tấn, 250mm OSAKA E15S25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 15 tấn, 300mm OSAKA E15S30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 15 tấn, 350mm OSAKA E15S35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 23 tấn, 250mm OSAKA E23S25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy l ực 23 tấn, 300mm OSAKA E23S30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm OSAKA E30S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm OSAKA E100S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 10 tấn, 250mm OSAKA E10H25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 20 tấn, 250mm OSAKA E20H25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm OSAKA E30H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 350mm OSAKA E30H35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 350mm OSAKA E50H35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 70 tấn, 350mm OSAKA E70H35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 350mm OSAKA E100H35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 200 tấn, 350mm OSAKA E200H35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 300mm OSAKA ET100H30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 200 tấn, 300mm OSAKA ET200H30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 300 tấn, 300mm OSAKA ET300H30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 500 tấn, 300mm OSAKA ET500H30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 250mm OSAKA EC30H25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 60 tấn, 250mm OSAKA EC60H25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 90 tấn, 250mm OSAKA EC90H25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 140 tấn, 200mm OSAKA EC140H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm OSAKA EC30H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 250mm OSAKA EC50H25 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 300mm OSAKA EC100H30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 200 tấn, 350mm OSAKA EC200H35 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực vòng hãm quá tải 20 tấn, 200mm OSAKA JN20S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực vòng hãm quá tải 50 tấn, 200mm OSAKA JN50S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực vòng hãm quá tải 50 tấn, 200mm OSAKA JN50H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực vòng hãm quá tải 100 tấn, 200mm OSAKA JN100H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực vòng hãm quá tải 200 tấn, 200mm OSAKA JN200H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực vòng hãm quá tải 200 tấn, 300mm OSAKA JN200H30 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm OSAKA Z50S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 200mm OSAKA Z100S20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 200 tấn, 200mm OSAKA Z200H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 250 tấn, 200mm OSAKA Z250H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 300 tấn, 200mm OSAKA Z300H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 500 tấn, 200mm OSAKA Z500H20 Liên hệ OSAKA Nhật Bản Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 10 tấn,200mm TONNERS DR-10200 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 20 tấn,200mm TONNERS DR-20200 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn,200mm TONNERS DR-30200 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn,200mm TONNERS DR-50200 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 5 TẤN,250MM TONNERS DRW-05250 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 10 TẤN,300MM TONNERS DRW-10300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 30 TẤN,300MM TONNERS DRW-30300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 20 TẤN,300MM TONNERS DRW-20300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 50 TẤN,300MM TONNERS DRW-50300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 100 TẤN,300MM TONNERS DRW-100300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 200 TẤN,300MM TONNERS DRW-200300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 300 TẤN,300MM TONNERS DRW-300300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
KÍCH 2 CHIỀU 500 TẤN,300MM TONNERS DRW-500300 Liên hệ Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 300mm JINSAN JDC-50300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 100 tấn, 300mm JINSAN JDC-100300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 150 tấn, 300mm JINSAN JDC-150300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 200 tấn, 300mm JINSAN JDC-200300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 300 tấn, 300mm JINSAN JDC-300300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 400 tấn, 300mm JINSAN JDC-400300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 500 tấn, 300mm JINSAN JDC-500300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 600 tấn, 300mm JINSAN JDC-600300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 800 tấn, 300mm JINSAN JDC-800300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1000 tấn, 300mm JINSAN JDC-1000300 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm JINSAN JLNC-N30 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm JINSAN JLNC-N50 Liên hệ JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 10 tấn hành trình 250mm TLP HHYG-10250S 3,500,000 TLP Trung Quốc 7x7x38 10.4
Kích thủy lực 2 chiều 10 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-10300S 3,940,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 10 tấn, 200mm TONNERS DR-10200 4,050,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật 5.6
Kích thủy lực 2 chiều 20 tấn hành trình 250mm TLP HHYG-20250S 4,460,000 TLP Trung Quốc 8x8x39 13.4
Kích thủy lực 2 chiều 20 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-20300S 5,640,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều tầng 15 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-15300D 5,860,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 30 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-30200S 6,160,000 TLP Trung Quốc 10x10x37 16.6
Kích thủy lực 2 chiều 30 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-30300S 6,520,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-50200S 6,560,000 TLP Trung Quốc 12x12x38 29.6
Kích thủy lực 20 tấn, 200mm TONNERS DR-20200 7,410,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật 13.8
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm TONNERS DR-30200 8,140,000 JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 30 tấn, 200mm JINSAN JSC-30200 8,200,000 JINSAN Hàn Quốc 8x8x32 18
Kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-50300S 8,400,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm TONNERS DR-50200 9,610,000 JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 50 tấn, 200mm JINSAN JSC-50200 9,700,000 JINSAN Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 5 tấn, 250mm TONNERS DRW-05250 10,630,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 10 tấn, 300mm TONNERS DRW-10300 10,630,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều tầng 30 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-30300D 10,820,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 20 tấn, 300mm TONNERS DRW-20300 11,500,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật 22.2
Kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-100200S 11,980,000 TLP Trung Quốc 18x18x39 60
Kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-100300S 14,860,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều tầng 50 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-50300D 15,700,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 30 tấn, 300mm TONNERS DRW-30300 16,610,000 TONNER Hàn Quốc 22x14x57 32.4
Kích 2 chiều 50 tấn, 300mm TONNERS DRW-50300 21,110,000 TONNER Hàn Quốc 20x23x57 50
Kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-200300S 23,440,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều 250 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-250300 26,660,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-250300S 27,340,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 250 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-250300LS 28,720,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều bằng nhôm 200 tấn hành trình 200mm TLP HHYG-200200L 30,700,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều bằng nhôm 200 tấn hành trình 250mm TLP HHYG-200250L 33,540,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều 300 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-300300 35,380,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 300 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-300300LS 37,220,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 100 tấn, 300mm TONNERS DRW-100300 37,950,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều 400 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-400300 50,040,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 400 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-400300LS 53,060,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 150 tấn, 300mm TONNERS DRW-150300 62,100,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 500 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-500300LS 71,680,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-500300S 72,140,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 200 tấn, 300mm TONNERS DRW-200300 73,510,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều 600 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-600300 79,480,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-600300S 80,860,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 600 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-600300LS 83,620,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 300 tấn, 300mm TONNERS DRW-300300 128,160,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều 800 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-800300 134,620,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-800300S 136,920,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 800 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-800300LS 140,140,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều 1000 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-1000300 224,220,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-1000300S 226,520,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích thủy lực 1 chiều có vòng hãm 1000 tấn hành trình 300mm TLP HHYG-1000300LS 231,120,000 TLP Trung Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 500 tấn, 300mm TONNERS DRW-500300 297,530,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 800 tấn, 300mm TONNERS DRW-800300 563,820,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
Kích 2 chiều 1000 tấn, 300mm TONNERS DRW-1000300 767,420,000 TONNER Hàn Quốc Đang cập nhật Đang cập nhật
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kich-thuy-luc-hanh-trinh-dai,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111