KÌM

Kìm kẹp ống 5 inch Kingtony 9AA15

Kìm kẹp ống 5 inch Kingtony 9AA15

Thương hiệu: kingtony
Giá: 343,000 VNĐ
Kìm rút dây thắng 310mm Kingtony 9AA32

Kìm rút dây thắng 310mm Kingtony 9AA32

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,310,000 VNĐ
Kìm kẹp ống 22.5mm Kingtony 9BB11

Kìm kẹp ống 22.5mm Kingtony 9BB11

Thương hiệu: kingtony
Giá: 318,000 VNĐ
Kìm kẹp ống 12mm Kingtony 9BB12

Kìm kẹp ống 12mm Kingtony 9BB12

Thương hiệu: kingtony
Giá: 444,000 VNĐ
Kìm kẹp ống 45mm kingtony 9BB13

Kìm kẹp ống 45mm kingtony 9BB13

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,070,000 VNĐ
Kìm kẹp ống 124mm Kingtony 9BB31

Kìm kẹp ống 124mm Kingtony 9BB31

Thương hiệu: kingtony
Giá: 680,000 VNĐ
Kìm hai đầu tròn Kingtony 9AA - 21

Kìm hai đầu tròn Kingtony 9AA - 21

Thương hiệu: kingtony
Giá: 237,000 VNĐ
Kìm dây thắng Kingtony 9AA - 31

Kìm dây thắng Kingtony 9AA - 31

Thương hiệu: kingtony
Giá: 851,000 VNĐ
Kìm đầu búa Kingtony 9BK-11

Kìm đầu búa Kingtony 9BK-11

Thương hiệu: kingtony
Giá: 305,000 VNĐ
Kìm 4 mủi thẳng Kingtony 9AD-11

Kìm 4 mủi thẳng Kingtony 9AD-11

Thương hiệu: kingtony
Giá: 451,000 VNĐ
Kìm gắp ốc Kingtony 9BC-11

Kìm gắp ốc Kingtony 9BC-11

Thương hiệu: kingtony
Giá: 350,000 VNĐ
Kìm móc lò xo Kingtony 9BC-121

Kìm móc lò xo Kingtony 9BC-121

Thương hiệu: kingtony
Giá: 276,000 VNĐ
Kìm đầu tua Kingtony 9BC-122

Kìm đầu tua Kingtony 9BC-122

Thương hiệu: kingtony
Giá: 342,000 VNĐ
Kìm móc lò xo kingotny 9BC-124

Kìm móc lò xo kingotny 9BC-124

Thương hiệu: kingtony
Giá: 783,000 VNĐ
Kìm nạy ốc Kingtony 9TC-101

Kìm nạy ốc Kingtony 9TC-101

Thương hiệu: kingtony
Giá: 330,000 VNĐ
Kìm gắp buji Kingtony 9DB-201

Kìm gắp buji Kingtony 9DB-201

Thương hiệu: kingtony
Giá: 325,000 VNĐ
Kìm bấm 5 inch Kingtony 6011-05R

Kìm bấm 5 inch Kingtony 6011-05R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 169,000 VNĐ
Kìm bấm 7 inch Kingtony 6011-07R

Kìm bấm 7 inch Kingtony 6011-07R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 183,000 VNĐ
Kìm bấm 9 inch Kingtony 6011-10R01

Kìm bấm 9 inch Kingtony 6011-10R01

Thương hiệu: kingtony
Giá: 203,000 VNĐ
Kìm bấm 9 inch Kingtony 6031-10N

Kìm bấm 9 inch Kingtony 6031-10N

Thương hiệu: kingtony
Giá: 203,000 VNĐ
Kìm bấm 12 inch Kingtony 6031-10R2

Kìm bấm 12 inch Kingtony 6031-10R2

Thương hiệu: kingtony
Giá: 216,000 VNĐ
Kìm bấm xích 9 inch Kingtony 6655-09

Kìm bấm xích 9 inch Kingtony 6655-09

Thương hiệu: kingtony
Giá: 267,000 VNĐ
Kìm cắt thép 6 inch Kingtony 6211-06

Kìm cắt thép 6 inch Kingtony 6211-06

Thương hiệu: kingtony
Giá: 214,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa 6 inch Kingtony 6213-06

Kìm cắt nhựa 6 inch Kingtony 6213-06

Thương hiệu: kingtony
Giá: 214,000 VNĐ
Kìm cắt 6 inch Kingtony 6921-06A

Kìm cắt 6 inch Kingtony 6921-06A

Thương hiệu: kingtony
Giá: 207,000 VNĐ
Kìm cắt 6 inch Kingtony 6231-07

Kìm cắt 6 inch Kingtony 6231-07

Thương hiệu: kingtony
Giá: 217,000 VNĐ
Kìm cắt 8 inch Kingtony 6231-08

Kìm cắt 8 inch Kingtony 6231-08

Thương hiệu: kingtony
Giá: 218,000 VNĐ
Kìm cắt 10 inch Kingtony 6431-10C

Kìm cắt 10 inch Kingtony 6431-10C

Thương hiệu: kingtony
Giá: 206,000 VNĐ
Kìm mũi nhọn 6 inch Kingtony 6311-06

Kìm mũi nhọn 6 inch Kingtony 6311-06

Thương hiệu: kingtony
Giá: 154,000 VNĐ
Kìm mũi nhọn 6 inch Kingtony 6313-06

Kìm mũi nhọn 6 inch Kingtony 6313-06

Thương hiệu: kingtony
Giá: 154,000 VNĐ
Kìm mũi nhọn 8 inch Kingtony 6311-08

Kìm mũi nhọn 8 inch Kingtony 6311-08

Thương hiệu: kingtony
Giá: 214,000 VNĐ
Kìm 5 lỗ Kingtony 6511-13

Kìm 5 lỗ Kingtony 6511-13

Thương hiệu: kingtony
Giá: 343,000 VNĐ
Kìm 2 lỗ 8 inch Kingtony 6463-08C

Kìm 2 lỗ 8 inch Kingtony 6463-08C

Thương hiệu: kingtony
Giá: 214,000 VNĐ
Kìm bấm rive Kingtony 21-20-101

Kìm bấm rive Kingtony 21-20-101

Thương hiệu: kingtony
Giá: 293,000 VNĐ
Kìm bấm rive xoay Kingtony 21-20-102

Kìm bấm rive xoay Kingtony 21-20-102

Thương hiệu: kingtony
Giá: 389,000 VNĐ
Kìm tay rút rive Kingtony 79711

Kìm tay rút rive Kingtony 79711

Thương hiệu: kingtony
Giá: 783,000 VNĐ
Bộ kìm séc măng 50-100mm Kingtony AP-100

Bộ kìm séc măng 50-100mm Kingtony AP-100

Thương hiệu: kingtony
Giá: 302,000 VNĐ
Bộ kìm séc măng 80-120mm Kingtony AP-120

Bộ kìm séc măng 80-120mm Kingtony AP-120

Thương hiệu: kingtony
Giá: 330,000 VNĐ
Bộ kìm séc măng 110-160mm Kingtony AP-160

Bộ kìm séc măng 110-160mm Kingtony AP-160

Thương hiệu: kingtony
Giá: 386,000 VNĐ
Bộ kìm 4 chi tiết Kingtony 42104GP

Bộ kìm 4 chi tiết Kingtony 42104GP

Thương hiệu: kingtony
Giá: 878,000 VNĐ
Bộ kìm 4 chi tiết Kingtony 42104GP01

Bộ kìm 4 chi tiết Kingtony 42104GP01

Thương hiệu: kingtony
Giá: 878,000 VNĐ
Bộ kìm mở phe 4 chi tiết Kingtony 42114GP

Bộ kìm mở phe 4 chi tiết Kingtony 42114GP

Thương hiệu: kingtony
Giá: 757,000 VNĐ
Bộ kìm mở phe đổi đầu kingtony 4115MR

Bộ kìm mở phe đổi đầu kingtony 4115MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,063,000 VNĐ
Kìm mở phe mũi thẳng 5 inch Kingtony 68 HS-05

Kìm mở phe mũi thẳng 5 inch Kingtony 68 HS-05

Thương hiệu: kingtony
Giá: 188,000 VNĐ
Kìm mở phe ngoài mũi thẳng 5 inch Kingtony 68 SS-05

Kìm mở phe ngoài mũi thẳng 5 inch Kingtony 68 SS-05

Thương hiệu: kingtony
Giá: 188,000 VNĐ
Kìm mở phe trong mũi cong 5 inch Kingtony 68 HB-05

Kìm mở phe trong mũi cong 5 inch Kingtony 68 HB-05

Thương hiệu: kingtony
Giá: 188,000 VNĐ
Kìm mở phe ngoài mũi cong 5 inch Kingtony 68 SB-05

Kìm mở phe ngoài mũi cong 5 inch Kingtony 68 SB-05

Thương hiệu: kingtony
Giá: 188,000 VNĐ
Kìm mở phe trong mũi mũi thẳng 7 inch Kingtony 68 HS-07

Kìm mở phe trong mũi mũi thẳng 7 inch Kingtony 68 HS-07

Thương hiệu: kingtony
Giá: 206,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kim/licota,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111