KÌM USA

Kìm bấm 5 inch Crossman 94-105

Kìm bấm 5 inch Crossman 94-105

Thương hiệu: crossman
Giá: 140,000 VNĐ
Kìm bấm 7 inch Crossman 94-107

Kìm bấm 7 inch Crossman 94-107

Thương hiệu: crossman
Giá: 150,000 VNĐ
Kìm bấm 10 inch Crossman 94-150

Kìm bấm 10 inch Crossman 94-150

Thương hiệu: crossman
Giá: 210,000 VNĐ
Kìm bấm mỏ bằng 7 inch Crossman 94-157

Kìm bấm mỏ bằng 7 inch Crossman 94-157

Thương hiệu: crossman
Giá: 150,000 VNĐ
Kìm bấm mỏ bằng 10 inch Crossman 94-110

Kìm bấm mỏ bằng 10 inch Crossman 94-110

Thương hiệu: crossman
Giá: 210,000 VNĐ
Kìm bấm mỏ dẹp 8 inch Crossman 94-418

Kìm bấm mỏ dẹp 8 inch Crossman 94-418

Thương hiệu: crossman
Giá: 240,000 VNĐ
Kìm bấm chữ C 6 inch Crossman 94-436

Kìm bấm chữ C 6 inch Crossman 94-436

Thương hiệu: crossman
Giá: 230,000 VNĐ
Kìm bấm chữ C 11 inch Crossman 94-441

Kìm bấm chữ C 11 inch Crossman 94-441

Thương hiệu: crossman
Giá: 360,000 VNĐ
Kìm bấm chữ C 18 inch Crossman 94-448

Kìm bấm chữ C 18 inch Crossman 94-448

Thương hiệu: crossman
Giá: 570,000 VNĐ
Kìm bấm chữ C có kẹp 6 inch Crossman 94-456

Kìm bấm chữ C có kẹp 6 inch Crossman 94-456

Thương hiệu: crossman
Giá: 240,000 VNĐ
Kìm bấm chữ C có kẹp 11 inch Crossman 94-461

Kìm bấm chữ C có kẹp 11 inch Crossman 94-461

Thương hiệu: crossman
Giá: 410,000 VNĐ
Kìm bấm càng cua 9 inch Crossman 94-429

Kìm bấm càng cua 9 inch Crossman 94-429

Thương hiệu: crossman
Giá: 260,000 VNĐ
Kìm bấm càng cua 11 inch Crossman 94-431

Kìm bấm càng cua 11 inch Crossman 94-431

Thương hiệu: crossman
Giá: 300,000 VNĐ
Kìm bấm xích 19 inch Crossman 94-470

Kìm bấm xích 19 inch Crossman 94-470

Thương hiệu: crossman
Giá: 320,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán đen) 4-1/2 inch Crossman 95-104

Kìm nhọn (cán đen) 4-1/2 inch Crossman 95-104

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán đen) 5-1/2 inch Crossman 95-105

Kìm nhọn (cán đen) 5-1/2 inch Crossman 95-105

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán đen) 6-1/2 inch Crossman 95-106

Kìm nhọn (cán đen) 6-1/2 inch Crossman 95-106

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán đen) 7-1/2 inch Crossman 95-108

Kìm nhọn (cán đen) 7-1/2 inch Crossman 95-108

Thương hiệu: crossman
Giá: 120,000 VNĐ
Kìm cắt (cán đen) 4-1/2 inch Crossman 95-204

Kìm cắt (cán đen) 4-1/2 inch Crossman 95-204

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm cắt (cán đen) 5-1/2 inch Crossman 95-205

Kìm cắt (cán đen) 5-1/2 inch Crossman 95-205

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm cắt (cán đen) 6-1/2 inch Crossman 95-206

Kìm cắt (cán đen) 6-1/2 inch Crossman 95-206

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm cắt (cán đen) 7-1/2 inch Crossman 95-207

Kìm cắt (cán đen) 7-1/2 inch Crossman 95-207

Thương hiệu: crossman
Giá: 110,000 VNĐ
Kìm (cán đen) kìm cong 5 inch Crossman 95-411

Kìm (cán đen) kìm cong 5 inch Crossman 95-411

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm (cán đen) kìm cua 4-1/2 inch Crossman 95-412

Kìm (cán đen) kìm cua 4-1/2 inch Crossman 95-412

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm (cán đen) kìm đầu dẹp 5 inch Crossman 95-413

Kìm (cán đen) kìm đầu dẹp 5 inch Crossman 95-413

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
kìm 2 lỗ (cán đen) 6 inch Crossman 95-406

kìm 2 lỗ (cán đen) 6 inch Crossman 95-406

Thương hiệu: crossman
Giá: 90,000 VNĐ
kìm 2 lỗ (cán đen) 8 inch Crossman 95-408

kìm 2 lỗ (cán đen) 8 inch Crossman 95-408

Thương hiệu: crossman
Giá: 110,000 VNĐ
kìm 2 lỗ (cán đen) 10 inch Crossman 95-410

kìm 2 lỗ (cán đen) 10 inch Crossman 95-410

Thương hiệu: crossman
Giá: 140,000 VNĐ
Kìm 5 lỗ (cán đen) 8 inch Crossman 95-808

Kìm 5 lỗ (cán đen) 8 inch Crossman 95-808

Thương hiệu: crossman
Giá: 120,000 VNĐ
Kìm 5 lỗ (cán đen) 10 inch Crossman 95-810

Kìm 5 lỗ (cán đen) 10 inch Crossman 95-810

Thương hiệu: crossman
Giá: 150,000 VNĐ
Kìm 5 lỗ (cán đen) 12 inch Crossman 95-812

Kìm 5 lỗ (cán đen) 12 inch Crossman 95-812

Thương hiệu: crossman
Giá: 190,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán xanh đen) 5-1/2 inch Crossman 95-115

Kìm nhọn (cán xanh đen) 5-1/2 inch Crossman 95-115

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm cắt (cán xanh đen) 5-1/2 inch Crossman 95-215

Kìm cắt (cán xanh đen) 5-1/2 inch Crossman 95-215

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm cắt (cán xanh đen) 6-1/2 inch Crossman 95-216

Kìm cắt (cán xanh đen) 6-1/2 inch Crossman 95-216

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm cắt (cán xanh đen) 7-1/2 inch Crossman 95-217

Kìm cắt (cán xanh đen) 7-1/2 inch Crossman 95-217

Thương hiệu: crossman
Giá: 130,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán xanh xám) 5-1/2 inch Crossman 95-115X

Kìm nhọn (cán xanh xám) 5-1/2 inch Crossman 95-115X

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán xanh xám) 6-1/2 inch Crossman 95-116X

Kìm nhọn (cán xanh xám) 6-1/2 inch Crossman 95-116X

Thương hiệu: crossman
Giá: 110,000 VNĐ
Kìm nhọn (cán xanh xám) 7-1/2 inch Crossman 95-118X

Kìm nhọn (cán xanh xám) 7-1/2 inch Crossman 95-118X

Thương hiệu: crossman
Giá: 130,000 VNĐ
Kìm cắt (cán xanh xám) 5-1/2 inch Crossman 95-215X

Kìm cắt (cán xanh xám) 5-1/2 inch Crossman 95-215X

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm cắt (cán xanh xám) 6-1/2 inch Crossman 95-216X

Kìm cắt (cán xanh xám) 6-1/2 inch Crossman 95-216X

Thương hiệu: crossman
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm cắt (cán xanh xám) 7-1/2 inch Crossman 95-217X

Kìm cắt (cán xanh xám) 7-1/2 inch Crossman 95-217X

Thương hiệu: crossman
Giá: 130,000 VNĐ
Kìm bấm rivel inox 12 inch Crossman 94-306

Kìm bấm rivel inox 12 inch Crossman 94-306

Thương hiệu: crossman
Giá: 270,000 VNĐ
Kìm bấm rivel inox 14 inch Crossman 94-307

Kìm bấm rivel inox 14 inch Crossman 94-307

Thương hiệu: crossman
Giá: 680,000 VNĐ
Bấm kim đỏ có tăng 4 - 8 mm Crossman 94-802

Bấm kim đỏ có tăng 4 - 8 mm Crossman 94-802

Thương hiệu: crossman
Giá: Liên hệ
Kìm kẹp gỗ 3 inch 44x32x36 Crossman 68-571

Kìm kẹp gỗ 3 inch 44x32x36 Crossman 68-571

Thương hiệu: crossman
Giá: Liên hệ
Kìm phe thẳng - ra Crossman 95-151

Kìm phe thẳng - ra Crossman 95-151

Thương hiệu: crossman
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN KÌM USA GIÁ RẺ

Công ty DBK chuyên bán KÌM USA với giá rẻ nhất, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, dụng cụ tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn bán được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Dụng cụ của DBK cung cấp đều có rất phong phú và thương hiệu khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Vì sao chọn mua các mặt hàng KÌM USA tại DBK:

- Giá dụng cụ KÌM USA mà Công ty DBK phân phối luôn hợp lý nhất thị trường.

- Dụng cụ có nhiều mẫu mã và hãng.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kim/usa,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111