HOME » MIN » Kính hiển vi quang học (119) 336

KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

Kính hiển vi một mắt Yoke XSP-1CA

Kính hiển vi một mắt Yoke XSP-1CA

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,326,500 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 524 (1x/3x, 2 thị kính)

Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 524 (1x/3x, 2 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,040,006 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 430 (1x/3x, 2 thị kính)

Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 430 (1x/3x, 2 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 8,775,004 VNĐ
Kính hiển vi Metrology OP-FM121 (10X/20X)

Kính hiển vi Metrology OP-FM121 (10X/20X)

Thương hiệu: metrology
Giá: 8,154,500 VNĐ
Kính hiển vi hai mắt Yoke XSP-8CA

Kính hiển vi hai mắt Yoke XSP-8CA

Thương hiệu: yoke
Giá: 7,341,400 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 526 (1x/4x, 2 thị kính)

Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 526 (1x/4x, 2 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 14,040,006 VNĐ
Kính hiển vi sinh học ba mắt Yoke XSP-10CA

Kính hiển vi sinh học ba mắt Yoke XSP-10CA

Thương hiệu: yoke
Giá: 7,703,300 VNĐ
Kính hiển vi quang học Kern OBE 107 (1 thị kính)

Kính hiển vi quang học Kern OBE 107 (1 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 12,420,005 VNĐ
Kính hiển vi một mắt Kruss MML1300

Kính hiển vi một mắt Kruss MML1300

Thương hiệu: kruss
Giá: 8,050,000 VNĐ
Kính hiển vi một mắt Kruss MML1200

Kính hiển vi một mắt Kruss MML1200

Thương hiệu: kruss
Giá: 6,555,000 VNĐ
Kính hiển vi một mắt Kruss MML1400

Kính hiển vi một mắt Kruss MML1400

Thương hiệu: kruss
Giá: 11,155,000 VNĐ
Kính hiển vi Metrology OP-ZTM3

Kính hiển vi Metrology OP-ZTM3

Thương hiệu: metrology
Giá: 12,055,500 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi zoom Insize ISM-ZS30

Kính hiển vi soi nổi zoom Insize ISM-ZS30

Thương hiệu: insize
Giá: 8,706,515 VNĐ
Kính hiển vi Metrology OP-ZM2 (7X~45X)

Kính hiển vi Metrology OP-ZM2 (7X~45X)

Thương hiệu: metrology
Giá: 19,035,000 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi zoom Insize ISM-ZS50T

Kính hiển vi soi nổi zoom Insize ISM-ZS50T

Thương hiệu: insize
Giá: 18,778,850 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 527 (1x/4x, 3W LED)

Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 527 (1x/4x, 3W LED)

Thương hiệu: kern
Giá: 19,710,008 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi zoom Insize ISM-ZS50

Kính hiển vi soi nổi zoom Insize ISM-ZS50

Thương hiệu: insize
Giá: 16,009,610 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OZL 441  (1x-4x, trinocular)

Kính hiển vi soi nổi Kern OZL 441 (1x-4x, trinocular)

Thương hiệu: kern
Giá: 15,390,007 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 523 (1x/2x, 3W LED)

Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 523 (1x/2x, 3W LED)

Thương hiệu: kern
Giá: 19,710,008 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 525 (1x/3x, 3W LED)

Kính hiển vi soi nổi Kern OSF 525 (1x/3x, 3W LED)

Thương hiệu: kern
Giá: 19,710,008 VNĐ
Kính hiển vi quang học Kern OBF 133

Kính hiển vi quang học Kern OBF 133

Thương hiệu: kern
Giá: 26,190,011 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kruss MSZ5000-T

Kính hiển vi soi nổi Kruss MSZ5000-T

Thương hiệu: kruss
Giá: 23,375,000 VNĐ
Kính hiển phân cực Kern OPE 118 (4x/10x, 1 thị kính)

Kính hiển phân cực Kern OPE 118 (4x/10x, 1 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 24,030,010 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OZM 541(0,7x-4,5x, 2 thị kính)

Kính hiển vi soi nổi Kern OZM 541(0,7x-4,5x, 2 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 23,220,010 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OZM 543 (0,7x-4,5x, Trinocular)

Kính hiển vi soi nổi Kern OZM 543 (0,7x-4,5x, Trinocular)

Thương hiệu: kern
Giá: 31,050,013 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi Kern OZM 542 (0,7x-4,5x, 3W LED )

Kính hiển vi soi nổi Kern OZM 542 (0,7x-4,5x, 3W LED )

Thương hiệu: kern
Giá: 28,890,012 VNĐ
Kính hiển vi soi nổi OZP 555 (0,6x-5,5x, 2 thị kính)

Kính hiển vi soi nổi OZP 555 (0,6x-5,5x, 2 thị kính)

Thương hiệu: kern
Giá: 27,810,012 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kinh-hien-vi-quang-hoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111