KÍNH LÚP

Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-022 (26D,Ø 27mm)

Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-022 (26D,Ø 27mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 65,000 VNĐ
Kính lúp kẹp board Pro'skit SN-392 (2x / 4.5x, Ø90mm)

Kính lúp kẹp board Pro'skit SN-392 (2x / 4.5x, Ø90mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 160,000 VNĐ
Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-019 (8D – 3X Ø56mm)

Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-019 (8D – 3X Ø56mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 150,000 VNĐ
Kính lúp có đèn chiếu sáng Insize 7513-2

Kính lúp có đèn chiếu sáng Insize 7513-2

Thương hiệu: insize
Giá: 104,105 VNĐ
Kính lúp gập có đèn chiếu sáng Insize 7515-10

Kính lúp gập có đèn chiếu sáng Insize 7515-10

Thương hiệu: insize
Giá: 114,210 VNĐ
Kính lúp cầm tay Pro'skit 8PK-MA006

Kính lúp cầm tay Pro'skit 8PK-MA006

Thương hiệu: proskit
Giá: 65,000 VNĐ
Kính lúp kẹp board Pro'skit 608-391A

Kính lúp kẹp board Pro'skit 608-391A

Thương hiệu: proskit
Giá: 114,000 VNĐ
Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-014

Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-014

Thương hiệu: proskit
Giá: 95,000 VNĐ
Kính lúp cầm tay Pro'skit 8PK-MA007

Kính lúp cầm tay Pro'skit 8PK-MA007

Thương hiệu: proskit
Giá: 140,000 VNĐ
Kính lúp đeo đầu Pro'skit 8PK-MA003N

Kính lúp đeo đầu Pro'skit 8PK-MA003N

Thương hiệu: proskit
Giá: 165,000 VNĐ
Kính lúp kẹp board Pro'skit 608-391E (Ø 60mm 7.5D)

Kính lúp kẹp board Pro'skit 608-391E (Ø 60mm 7.5D)

Thương hiệu: proskit
Giá: 195,000 VNĐ
Kính lúp đeo đầu Pro'skit MA-016

Kính lúp đeo đầu Pro'skit MA-016

Thương hiệu: proskit
Giá: 230,000 VNĐ
Kính lúp cầm tay cán nhựa NIIGATA SEIKI No.7507

Kính lúp cầm tay cán nhựa NIIGATA SEIKI No.7507

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 200,000 VNĐ
Gương soi gầm hình chữ nhật Yato YT-0660

Gương soi gầm hình chữ nhật Yato YT-0660

Thương hiệu: yato
Giá: 250,000 VNĐ
Kính lúp kiểm tra quang Pro'skit 8PK-MA009

Kính lúp kiểm tra quang Pro'skit 8PK-MA009

Thương hiệu: proskit
Giá: 650,000 VNĐ
Kính lúp kẹp board Pro'skit SN-396 (6D/12D, Ø90mm & Ø20mm)

Kính lúp kẹp board Pro'skit SN-396 (6D/12D, Ø90mm & Ø20mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 595,000 VNĐ
Kính lúp bỏ túi NIIGATA SEIKI No.7020-W

Kính lúp bỏ túi NIIGATA SEIKI No.7020-W

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 362,500 VNĐ
Kính lúp bỏ túi NIIGATA SEIKI No.7070

Kính lúp bỏ túi NIIGATA SEIKI No.7070

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 637,500 VNĐ
Kính lúp cầm tay cán nhựa NIIGATA SEIKI No.7515

Kính lúp cầm tay cán nhựa NIIGATA SEIKI No.7515

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 287,500 VNĐ
Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-020 (Ø19mm)

Kính lúp cầm tay Pro'skit MA-020 (Ø19mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 285,000 VNĐ
Gương soi gầm có dèn led Yato YT-0663

Gương soi gầm có dèn led Yato YT-0663

Thương hiệu: yato
Giá: 263,000 VNĐ
Kính lúp Pro'skit MA-1004F (3D 127 x 79 mm)

Kính lúp Pro'skit MA-1004F (3D 127 x 79 mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 1,200,000 VNĐ
Kính lúp kẹp bàn 220V Pro'skit MA-1225CF

Kính lúp kẹp bàn 220V Pro'skit MA-1225CF

Thương hiệu: proskit
Giá: 1,220,000 VNĐ
Kính lúp Pro'skit MA-1503i (AC 220 – 240V, 3D, Ø 190 x 155 mm)

Kính lúp Pro'skit MA-1503i (AC 220 – 240V, 3D, Ø 190 x 155 mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 1,550,000 VNĐ
Kính lúp Pro'skit MA-1209Li 220V (5D, Ø 127 mm)

Kính lúp Pro'skit MA-1209Li 220V (5D, Ø 127 mm)

Thương hiệu: proskit
Giá: 1,650,000 VNĐ
Kính lúp Peak 1961-10X

Kính lúp Peak 1961-10X

Thương hiệu: khac
Giá: Liên hệ
Kính lúp cầm tay Proskit 8PK-MA005

Kính lúp cầm tay Proskit 8PK-MA005

Thương hiệu: proskit
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kinh-lup,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111