HOME » MIN » Lò bể hiệu chuẩn nhiệt độ R-D-INSTRUMENT-SERVICES (23) 118

LÒ BỂ HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ R&D INSTRUMENT SERVICES CHÍNH HÃNG

Lò chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 350 T (50~350°C, ±0.2°C)

Lò chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 350 T (50~350°C, ±0.2°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 650 T (50~650°C, ±0.3°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 650 T (50~650°C, ±0.3°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 650 DT (50~650°C, ±0.5°C)

Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 650 DT (50~650°C, ±0.5°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 350 DT (50~350°C, ±0.4°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 350 DT (50~350°C, ±0.4°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 350 UTC (50~350°C, ±0.05°C)

Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 350 UTC (50~350°C, ±0.05°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 1200T (300~ 1200 °C, 1°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 1200T (300~ 1200 °C, 1°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 400 TS (30~400°C, ±0.1°C )

Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 400 TS (30~400°C, ±0.1°C )

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ R&D Instrument CTB 0 (0.1 °C, 0°C~+99.99°C)

Bể hiệu chuẩn nhiệt độ R&D Instrument CTB 0 (0.1 °C, 0°C~+99.99°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ R&D Instrument CTB -20 (0.1 °C, -20°C~+50°C)

Bể hiệu chuẩn nhiệt độ R&D Instrument CTB -20 (0.1 °C, -20°C~+50°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Bể hiệu chuẩn R&D Instrument CTB +50 (0.1°C,+50~Ambient temp.)

Bể hiệu chuẩn R&D Instrument CTB +50 (0.1°C,+50~Ambient temp.)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 1200TS  (300~ 1200 °C, 0.5°C)

Lò hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 1200TS (300~ 1200 °C, 0.5°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 650-TS (30~650°C, ±1.0°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô R&D Instrument 650-TS (30~650°C, ±1.0°C)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 47,940,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/lo-be-hieu-chuan-nhiet-do/r-d-instrument-services,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111