LÒ NUNG

Lò nung 7.2lit SX2 - 4 – 10

Lò nung 7.2lit SX2 - 4 – 10

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 8,000,000 VNĐ
Lò nung 7.2 lít SX5-12

Lò nung 7.2 lít SX5-12

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 9,800,000 VNĐ
Lò nung Nabertherm LT 5/12 (5 lít, 1200 °C)

Lò nung Nabertherm LT 5/12 (5 lít, 1200 °C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống SH Scientific SH-FU-50TH  (1500°C)

Lò nung ống SH Scientific SH-FU-50TH (1500°C)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 120-750/13 (1300°C, 750 mm)

Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 120-750/13 (1300°C, 750 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 120-750/11 (1100°C, 750 mm)

Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 120-750/11 (1100°C, 750 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung con lợn SRJK-2-13 (1350 độ C)

Lò nung con lợn SRJK-2-13 (1350 độ C)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Lò nung SH Scientific SH-FU-3MGE (3L, 1050°C)

Lò nung SH Scientific SH-FU-3MGE (3L, 1050°C)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Lò nung SH Scientific SH-FU-11MS (11L, 1700 °C)

Lò nung SH Scientific SH-FU-11MS (11L, 1700 °C)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Lò nung SH Scientific SH-FU-22MS (22L, 1700 °C)

Lò nung SH Scientific SH-FU-22MS (22L, 1700 °C)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Lò nung SH Scientific SH-FU-4MS (4,5L, 1700°C)

Lò nung SH Scientific SH-FU-4MS (4,5L, 1700°C)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm L24/12 (24 lít,1200°C)

Lò nung Nabertherm L24/12 (24 lít,1200°C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm L5/13 (5 lít, 1300 0C)

Lò nung Nabertherm L5/13 (5 lít, 1300 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm LT 24/12 (24 lít, 1200 °C)

Lò nung Nabertherm LT 24/12 (24 lít, 1200 °C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm LT 40/12 (40 lít, 1200 °C)

Lò nung Nabertherm LT 40/12 (40 lít, 1200 °C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm LT 3/12 (3 lít, 1200 °C)

Lò nung Nabertherm LT 3/12 (3 lít, 1200 °C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm LT 40/11 (40 lít, 1100 °C)

Lò nung Nabertherm LT 40/11 (40 lít, 1100 °C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm LT 9/11 (9 lít, 1100 °C)

Lò nung Nabertherm LT 9/11 (9 lít, 1100 °C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm L3/12 (3 lít, 1200 0C)

Lò nung Nabertherm L3/12 (3 lít, 1200 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm L1/12 (1 lít, 1200 0C)

Lò nung Nabertherm L1/12 (1 lít, 1200 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung chân không Shine SYA1400-7.2 (7.2L,1400℃)

Lò nung chân không Shine SYA1400-7.2 (7.2L,1400℃)

Thương hiệu: shine
Giá: Liên hệ
Ông thông hơi  Nabertherm 631000140

Ông thông hơi Nabertherm 631000140

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm L5/12 (5 lít, 1200 0C)

Lò nung Nabertherm L5/12 (5 lít, 1200 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung  Nabertherm N 61/H (1280°C, 61 lít)

Lò nung Nabertherm N 61/H (1280°C, 61 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung nóng chảy Nabertherm KC 1/15 (1500°C, 1 lít)

Lò nung nóng chảy Nabertherm KC 1/15 (1500°C, 1 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung nóng chảy Nabertherm K 4/13 (1300°C, 4 lít)

Lò nung nóng chảy Nabertherm K 4/13 (1300°C, 4 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung nóng chảy Nabertherm K 4/10 (1000°C, 4 lít)

Lò nung nóng chảy Nabertherm K 4/10 (1000°C, 4 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung nóng chảy Nabertherm K 2/13 (1300°C, 2 lít)

Lò nung nóng chảy Nabertherm K 2/13 (1300°C, 2 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung nóng chảy Nabertherm K 1/10 (1000°C, 1 lít)

Lò nung nóng chảy Nabertherm K 1/10 (1000°C, 1 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 120-500/13 (1300°C, 500 mm)

Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 120-500/13 (1300°C, 500 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 80-750/11 (1100°C, 750 mm)

Lò nung ống quay Nabertherm RSRC 80-750/11 (1100°C, 750 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống quay Nabertherm RSRB 120-750/11 (1100°C, 750 mm)

Lò nung ống quay Nabertherm RSRB 120-750/11 (1100°C, 750 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống quay Nabertherm RSRB 120-500/11 (1100°C, 500mm)

Lò nung ống quay Nabertherm RSRB 120-500/11 (1100°C, 500mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm LH 30/12 (1200°C, 30 lít)

Lò nung Nabertherm LH 30/12 (1200°C, 30 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung SH Scientific SH-FU-7MGE (7,4L, 1050°C)

Lò nung SH Scientific SH-FU-7MGE (7,4L, 1050°C)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm N 25/13 CUP (1300°C, 25 lít)

Lò nung Nabertherm N 25/13 CUP (1300°C, 25 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung  Nabertherm L 9/11/SKM (1100°C, 9 lít)

Lò nung Nabertherm L 9/11/SKM (1100°C, 9 lít)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm HTCT 08/15 (8lít, 1500 0C)

Lò nung Nabertherm HTCT 08/15 (8lít, 1500 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm HTC 08/14 (8ít, 1400 0C)

Lò nung Nabertherm HTC 08/14 (8ít, 1400 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Nabertherm L 15/11 (15 lít, 1100 0C)

Lò nung Nabertherm L 15/11 (15 lít, 1100 0C)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung Shine SYM1300-3 (3L,1300℃)

Lò nung Shine SYM1300-3 (3L,1300℃)

Thương hiệu: shine
Giá: Liên hệ
Lò nung nhiệt độ cao Shine SYM1600-3 (3L, 1600℃)

Lò nung nhiệt độ cao Shine SYM1600-3 (3L, 1600℃)

Thương hiệu: shine
Giá: Liên hệ
Lò nung ống Nabertherm RS 120/1000/13 (1300°C, 1000 mm)

Lò nung ống Nabertherm RS 120/1000/13 (1300°C, 1000 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
Lò nung ống Nabertherm RS 80/500/13 (1300°C, 500 mm)

Lò nung ống Nabertherm RS 80/500/13 (1300°C, 500 mm)

Thương hiệu: nabertherm
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/lo-nung,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111