LỤC GIÁC

Lục giác bi  1.5mm Asaki AK-6400

Lục giác bi 1.5mm Asaki AK-6400

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Lục giác bi  2mm Asaki AK-6401

Lục giác bi 2mm Asaki AK-6401

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,000 VNĐ
Lục giác bi  2.5mm Asaki AK-6402

Lục giác bi 2.5mm Asaki AK-6402

Thương hiệu: asaki
Giá: 7,000 VNĐ
Lục giác bi  3mm Asaki AK-6403

Lục giác bi 3mm Asaki AK-6403

Thương hiệu: asaki
Giá: 8,000 VNĐ
Lục giác bi  4mm Asaki AK-6404

Lục giác bi 4mm Asaki AK-6404

Thương hiệu: asaki
Giá: 10,000 VNĐ
Lục giác bi  5mm Asaki AK-6405

Lục giác bi 5mm Asaki AK-6405

Thương hiệu: asaki
Giá: 12,000 VNĐ
Lục giác bi  6mm Asaki AK-6406

Lục giác bi 6mm Asaki AK-6406

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 03 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 03 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 04 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 04 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 05 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 05 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 03 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 03 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 04 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 04 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 05 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 05 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 2mm Asaki AK-7951

Lục giác bi có tay cầm chữ T 2mm Asaki AK-7951

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 2.5mm Asaki AK-7952

Lục giác bi có tay cầm chữ T 2.5mm Asaki AK-7952

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 3mm Asaki AK-7953

Lục giác bi có tay cầm chữ T 3mm Asaki AK-7953

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 8mm TOLSEN 16508

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 8mm TOLSEN 16508

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 9mm TOLSEN 16509

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 9mm TOLSEN 16509

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 10mm TOLSEN 16510

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 10mm TOLSEN 16510

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 11mm TOLSEN 16511

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 11mm TOLSEN 16511

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 12mm TOLSEN 16512

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 12mm TOLSEN 16512

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 13mm TOLSEN 16513

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 13mm TOLSEN 16513

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 14mm TOLSEN 16514

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 14mm TOLSEN 16514

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 15mm TOLSEN 16515

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 15mm TOLSEN 16515

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 16mm TOLSEN 16516

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 16mm TOLSEN 16516

Thương hiệu: tolsen
Giá: 25,500 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 4mm Asaki AK-7954

Lục giác bi có tay cầm chữ T 4mm Asaki AK-7954

Thương hiệu: asaki
Giá: 26,000 VNĐ
Lục giác bi  8mm Asaki AK-6407

Lục giác bi 8mm Asaki AK-6407

Thương hiệu: asaki
Giá: 27,000 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 17mm TOLSEN 16517

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 17mm TOLSEN 16517

Thương hiệu: tolsen
Giá: 28,500 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 06 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 06 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 30,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 06 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 06 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 30,000 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 5mm Asaki AK-7955

Lục giác bi có tay cầm chữ T 5mm Asaki AK-7955

Thương hiệu: asaki
Giá: 31,000 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 18mm TOLSEN 16518

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 18mm TOLSEN 16518

Thương hiệu: tolsen
Giá: 33,000 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 19mm TOLSEN 16519

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 19mm TOLSEN 16519

Thương hiệu: tolsen
Giá: 33,000 VNĐ
ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 20mm TOLSEN 16520

ĐẦU TÍP LỤC GIÁC 1/2'' 20mm TOLSEN 16520

Thương hiệu: tolsen
Giá: 34,500 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 6mm Asaki AK-7956

Lục giác bi có tay cầm chữ T 6mm Asaki AK-7956

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 08 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 08 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 40,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 08 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 08 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 40,000 VNĐ
CÂY QuẬY (ĐUÔI LỤC GIÁC) 400x80x8mm TOLSEN 40098

CÂY QuẬY (ĐUÔI LỤC GIÁC) 400x80x8mm TOLSEN 40098

Thương hiệu: tolsen
Giá: 43,500 VNĐ
Lục giác bi  10mm Asaki AK-6408

Lục giác bi 10mm Asaki AK-6408

Thương hiệu: asaki
Giá: 44,000 VNĐ
LỤC GIÁC BỘ Size:1.5-10mm TOLSEN 20051

LỤC GIÁC BỘ Size:1.5-10mm TOLSEN 20051

Thương hiệu: tolsen
Giá: 51,000 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 8mm Asaki AK-7957

Lục giác bi có tay cầm chữ T 8mm Asaki AK-7957

Thương hiệu: asaki
Giá: 57,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 10 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 10 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 10 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 10 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi bóng 12 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi bóng 12 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 70,000 VNĐ
Lục giác bi có tay cầm chữ T 10mm Asaki AK-7958

Lục giác bi có tay cầm chữ T 10mm Asaki AK-7958

Thương hiệu: asaki
Giá: 72,000 VNĐ
Lục giác bi  12mm Asaki AK-6409

Lục giác bi 12mm Asaki AK-6409

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
CÂY QuẬY (ĐUÔI LỤC GIÁC) 600x100x10mm TOLSEN 40099

CÂY QuẬY (ĐUÔI LỤC GIÁC) 600x100x10mm TOLSEN 40099

Thương hiệu: tolsen
Giá: 75,000 VNĐ
Lục giác cao cấp xi mờ 12 mm LICOTA

Lục giác cao cấp xi mờ 12 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 80,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN LỤC GIÁC GIÁ RẺ

khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại vừa ý nhất.

Tại sao chọn mua các mặt hàng:

- Giá mặt hàng  Chúng tôi bán luôn hợp lý nhất thị trường.

.

luôn chính hãng.

.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/luc-giac,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111