HOME » MIN » Máy bơm dùng cho thí nghiệm (61) 144

MÁY BƠM DÙNG CHO THÍ NGHIỆM

Đầu bơm Leadfluid MC10 (0.3-80mL, 1 kênh)

Đầu bơm Leadfluid MC10 (0.3-80mL, 1 kênh)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 399,500 VNĐ
Đầu bơm Leadfluid KT15 (≤255rpm)

Đầu bơm Leadfluid KT15 (≤255rpm)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 1,927,000 VNĐ
Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluide YT25 (0.006~2900mL/min)

Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluide YT25 (0.006~2900mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 2,885,800 VNĐ
Đầu bơm Leadfluid BZ25-24# (≤1200mL/min)

Đầu bơm Leadfluid BZ25-24# (≤1200mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 3,431,000 VNĐ
Đầu bơm tốc độ cao Leadfluid KZ25 ( ≤6800mL/min)

Đầu bơm tốc độ cao Leadfluid KZ25 ( ≤6800mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 3,036,200 VNĐ
Đầu bơm Leadfluid FZ10 ( ≤32mL/min)

Đầu bơm Leadfluid FZ10 ( ≤32mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 6,979,500 VNĐ
Đầu bơm tốc độ cao Leadfluid YZ35 (100~13,000mL/min, 2 CH)

Đầu bơm tốc độ cao Leadfluid YZ35 (100~13,000mL/min, 2 CH)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 12,643,000 VNĐ
Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluid YT15 (0.006~2300mL/min)

Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluid YT15 (0.006~2300mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 10,316,500 VNĐ
Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluid YZ25 (0.006~1700mL/min)

Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluid YZ25 (0.006~1700mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 11,397,500 VNĐ
Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluid YZ15 (0.006~2300mL/min)

Đầu bơm tốc độ trung bình Leadfluid YZ15 (0.006~2300mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 11,397,500 VNĐ
Đầu bơm xung thấp Leadfluid DMD25 (≤ 4000mL/min)

Đầu bơm xung thấp Leadfluid DMD25 (≤ 4000mL/min)

Thương hiệu: leadfluid
Giá: 24,299,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-bom-dung-cho-thi-nghiem,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111