HOME » MIN » Máy cất nước (62) 121

MÁY CẤT NƯỚC

Dụng cụ thu dẫn mẫu hơi nước JENWAY 500193

Dụng cụ thu dẫn mẫu hơi nước JENWAY 500193

Thương hiệu: jenway
Giá: 550 VNĐ
Máy cất nước 2 lần 1810 (1.8l/h)

Máy cất nước 2 lần 1810 (1.8l/h)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 23,000,000 VNĐ
Máy cất nước Livam AE-5 (5 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Máy cất nước Livam AE-5 (5 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 27,495,000 VNĐ
Máy cất nước Livam ADE-40 (40 L/h,2.8-3.0 µs/cm)

Máy cất nước Livam ADE-40 (40 L/h,2.8-3.0 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 70,147,500 VNĐ
Máy cất nước Livam AE-10 (10 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Máy cất nước Livam AE-10 (10 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 34,897,500 VNĐ
Máy cất nước Livam AE-15 (15 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Máy cất nước Livam AE-15 (15 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 35,250,000 VNĐ
Máy cất nước Livam AE-25 (25 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Máy cất nước Livam AE-25 (25 L/h,2.0-2.2 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 44,062,500 VNĐ
Máy cất nước Livam AE-4/8 (4 L/h,2.0-2.2 µs/cm,9L)

Máy cất nước Livam AE-4/8 (4 L/h,2.0-2.2 µs/cm,9L)

Thương hiệu: livam
Giá: 42,300,000 VNĐ
Máy cất nước 2 lần 4 lít/h LASNY IDO-4D

Máy cất nước 2 lần 4 lít/h LASNY IDO-4D

Thương hiệu: lasany
Giá: 50,500,000 VNĐ
Máy cất nước Livam AE-10/20 (10 L/h,2.0-2.2 µs/cm,20L)

Máy cất nước Livam AE-10/20 (10 L/h,2.0-2.2 µs/cm,20L)

Thương hiệu: livam
Giá: 61,687,500 VNĐ
Máy cất nước hai lần Livam BE-2 (2.6 L/h,1.0-1.2 µs/cm)

Máy cất nước hai lần Livam BE-2 (2.6 L/h,1.0-1.2 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 62,745,000 VNĐ
Máy cất nước hai lần Livam BE-4 (4.3 L/h,1.0-1.2 µs/cm)

Máy cất nước hai lần Livam BE-4 (4.3 L/h,1.0-1.2 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 70,147,500 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-500 (500L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-500 (500L)

Thương hiệu: livam
Giá: 65,212,500 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-300 (300L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-300 (300L)

Thương hiệu: livam
Giá: 65,212,500 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-180 (180L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-180 (180L)

Thương hiệu: livam
Giá: 58,162,500 VNĐ
Máy cất nước Livam DE-40 (40 L/h,2.5-3.5 µs/cm)

Máy cất nước Livam DE-40 (40 L/h,2.5-3.5 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 68,737,500 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-100 (100L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-100 (100L)

Thương hiệu: livam
Giá: 54,637,500 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-60 (60L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-60 (60L)

Thương hiệu: livam
Giá: 45,825,000 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-30 (30L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-30 (30L)

Thương hiệu: livam
Giá: 38,775,000 VNĐ
Bể chứa nước tinh khiết Livam C-240 (240L)

Bể chứa nước tinh khiết Livam C-240 (240L)

Thương hiệu: livam
Giá: 59,925,000 VNĐ
Máy cất nước Livam ADE-50 (50 L/h,2.8-3.0 µs/cm)

Máy cất nước Livam ADE-50 (50 L/h,2.8-3.0 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 76,492,500 VNĐ
Máy cất nước Livam DE-50 (50 L/h,2.5-3.5 µs/cm)

Máy cất nước Livam DE-50 (50 L/h,2.5-3.5 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 75,787,500 VNĐ
Máy cất nước Livam DE-70 (70 L/h,2.5-3.5 µs/cm)

Máy cất nước Livam DE-70 (70 L/h,2.5-3.5 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 116,325,000 VNĐ
Máy cất nước Livam DE-100 (100 L/h,3.0-3.5 µs/cm)

Máy cất nước Livam DE-100 (100 L/h,3.0-3.5 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 157,567,500 VNĐ
Máy cất nước Livam DE-140 (140 L/h,3.0-3.5 µs/cm)

Máy cất nước Livam DE-140 (140 L/h,3.0-3.5 µs/cm)

Thương hiệu: livam
Giá: 195,285,000 VNĐ
Bể giữ nhiệt nước tinh khiết Livam TC-60 (60L)

Bể giữ nhiệt nước tinh khiết Livam TC-60 (60L)

Thương hiệu: livam
Giá: 174,840,000 VNĐ
Bể giữ nhiệt nước tinh khiết Livam TC-100 (100L)

Bể giữ nhiệt nước tinh khiết Livam TC-100 (100L)

Thương hiệu: livam
Giá: 192,465,000 VNĐ
Bể giữ nhiệt nước tinh khiết Livam TC-30 (30L)

Bể giữ nhiệt nước tinh khiết Livam TC-30 (30L)

Thương hiệu: livam
Giá: 160,740,000 VNĐ
Máy cất nước 1 lần 4 lít/h HAMILTON WSE/4S

Máy cất nước 1 lần 4 lít/h HAMILTON WSE/4S

Thương hiệu: hamilton
Giá: Liên hệ
Máy cất nước 1 lần 4 lít/h HAMILTON WSS/4

Máy cất nước 1 lần 4 lít/h HAMILTON WSS/4

Thương hiệu: hamilton
Giá: Liên hệ
Máy cất nước 1 lần 8 lít/h HAMILTON WSS/8

Máy cất nước 1 lần 8 lít/h HAMILTON WSS/8

Thương hiệu: hamilton
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-cat-nuoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111