MÁY CHIẾT RÓT DBK CHÍNH HÃNG

Máy chiết rót thủ công DBK A03

Máy chiết rót thủ công DBK A03

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,420,000 VNĐ
Máy chiết rót thủ công DBK A02

Máy chiết rót thủ công DBK A02

Thương hiệu: dbk
Giá: 6,750,000 VNĐ
Máy chiết rót sơn định lượng DBK03

Máy chiết rót sơn định lượng DBK03

Thương hiệu: dbk
Giá: 29,600,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng dạng bột DBK M1

Máy chiết rót định lượng dạng bột DBK M1

Thương hiệu: dbk
Giá: Liên hệ
Máy chiết rót định lượng dạng bột DBK M3

Máy chiết rót định lượng dạng bột DBK M3

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,950,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng 100ml bằng khí DBK100

Máy chiết rót định lượng 100ml bằng khí DBK100

Thương hiệu: dbk
Giá: 9,100,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng 300ml dạng khí DBK300

Máy chiết rót định lượng 300ml dạng khí DBK300

Thương hiệu: dbk
Giá: 10,500,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng 500ml khí nén DBK500

Máy chiết rót định lượng 500ml khí nén DBK500

Thương hiệu: dbk
Giá: 12,600,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng 1000ml khí nén DBK1000

Máy chiết rót định lượng 1000ml khí nén DBK1000

Thương hiệu: dbk
Giá: 13,300,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng 3000ml khí nén DBK3000

Máy chiết rót định lượng 3000ml khí nén DBK3000

Thương hiệu: dbk
Giá: 19,600,000 VNĐ
Máy chiết rót định lượng 5000ml khí nén DBK5000

Máy chiết rót định lượng 5000ml khí nén DBK5000

Thương hiệu: dbk
Giá: 24,500,000 VNĐ
Máy chiết rót 100ml 2 vòi khí nén DBK100-2

Máy chiết rót 100ml 2 vòi khí nén DBK100-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 16,100,000 VNĐ
Máy chiết rót 300ml 2 vòi khí nén DBK300-2

Máy chiết rót 300ml 2 vòi khí nén DBK300-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 17,500,000 VNĐ
Máy chiết rót 500ml 2 vòi khí nén DBK500-2

Máy chiết rót 500ml 2 vòi khí nén DBK500-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 19,600,000 VNĐ
Máy chiết rót 1000ml 2 vòi khí nén DBK1000-2

Máy chiết rót 1000ml 2 vòi khí nén DBK1000-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 25,000,000 VNĐ
Máy chiết rót 3000ml 2 vòi khí nén DBK3000-2

Máy chiết rót 3000ml 2 vòi khí nén DBK3000-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 31,500,000 VNĐ
Máy chiết rót 5000ml 2 vòi khí nén DBK5000-2

Máy chiết rót 5000ml 2 vòi khí nén DBK5000-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 40,600,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-chiet-rot/dbk,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111