MÁY ĐẦM RUNG TRUNG QUỐC

Máy đầm rung 3 pha 1.1kW Jinlong ZN50

Máy đầm rung 3 pha 1.1kW Jinlong ZN50

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung 3 pha 1.5kW Jinlong ZN70

Máy đầm rung 3 pha 1.5kW Jinlong ZN70

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung 0.75kW Jinlong ZNY803

Máy đầm rung 0.75kW Jinlong ZNY803

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung 0.18kW Jinlong ZF18-50

Máy đầm rung 0.18kW Jinlong ZF18-50

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung 1.1kW Jinlong ZW5

Máy đầm rung 1.1kW Jinlong ZW5

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung 1.5kW Jinlong ZW7

Máy đầm rung 1.5kW Jinlong ZW7

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung 2.2kW Jinlong ZB220-50

Máy đầm rung 2.2kW Jinlong ZB220-50

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Máy đầm rung DBK 0.75kW/220V dây đồng

Máy đầm rung DBK 0.75kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,470,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.75kW/380V dây đồng

Máy đầm rung DBK 0.75kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,390,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.75kW/220V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 0.75kW/220V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,340,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.75kW/380V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 0.75kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,250,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.55kW/220V dây đồng

Máy đầm rung DBK 0.55kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,140,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.55kW/380V dây đồng

Máy đầm rung DBK 0.55kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,080,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.55kW/380V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 0.55kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 950,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.55kW/220V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 0.55kW/220V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,010,000 VNĐ
Dây đầm dùi DBK ZN-50 6m

Dây đầm dùi DBK ZN-50 6m

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,300,000 VNĐ
Dây đầm dùi DBK ZN-35 6m

Dây đầm dùi DBK ZN-35 6m

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,100,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 1.1kW/380V dây đồng

Máy đầm rung DBK 1.1kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,670,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 1.1kW/220V dây đồng

Máy đầm rung DBK 1.1kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,740,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 1.1kW/380V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 1.1kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,520,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.25kW/220V dây đồng

Máy đầm rung DBK 0.25kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,010,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.25kW/380V dây đồng

Máy đầm rung DBK 0.25kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,010,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.25kW/220V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 0.25kW/220V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 860,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 0.25kW/380V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 0.25kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 860,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 1.5kW/220V dây đồng

Máy đầm rung DBK 1.5kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,740,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 1.5kW/380V dây đồng

Máy đầm rung DBK 1.5kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,650,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 1.5kW/380V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 1.5kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,520,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 2.2kW/220V dây đồng

Máy đầm rung DBK 2.2kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,070,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 2.2kW/380V dây đồng

Máy đầm rung DBK 2.2kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,000,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 2.2kW/220V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 2.2kW/220V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,800,000 VNĐ
Máy đầm rung DBK 2.2kW/380V dây nhôm

Máy đầm rung DBK 2.2kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,740,000 VNĐ
Máy đầm dùi mini cầm tay DBK ZN-35

Máy đầm dùi mini cầm tay DBK ZN-35

Thương hiệu: dbk
Giá: 990,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 2.2kW/220V dây đồng

Máy đầm dùi DBK 2.2kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,110,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 2.2kW/380V dây đồng

Máy đầm dùi DBK 2.2kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,050,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 2.2kW/220V dây nhôm

Máy đầm dùi DBK 2.2kW/220V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,850,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 2.2kW/380V dây nhôm

Máy đầm dùi DBK 2.2kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,780,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 1.5kW/220V dây đồng

Máy đầm dùi DBK 1.5kW/220V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,720,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 1.5kW/380V dây đồng

Máy đầm dùi DBK 1.5kW/380V dây đồng

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,650,000 VNĐ
Máy đầm dùi DBK 1.5kW/380V dây nhôm

Máy đầm dùi DBK 1.5kW/380V dây nhôm

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,390,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-dam-rung/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111