HOME » MIN » Máy đo cường độ ánh sáng (81) 125

MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-201L (200000Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-201L (200000Lux)

Thương hiệu: tenmars
Giá: 1,339,500 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron YK-10LX (20000 Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Lutron YK-10LX (20000 Lux)

Thương hiệu: lutron
Giá: 1,890,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng LM-81LX, 0~ 20,000 Lux

Máy đo cường độ ánh sáng LM-81LX, 0~ 20,000 Lux

Thương hiệu: lutron
Giá: 1,680,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng LX-100, 20000 Lux

Máy đo cường độ ánh sáng LX-100, 20000 Lux

Thương hiệu: lutron
Giá: 1,575,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH, 401027, 0-2000 Fc

Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH, 401027, 0-2000 Fc

Thương hiệu: extech
Giá: 1,997,500 VNĐ
Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron LX-103

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron LX-103

Thương hiệu: lutron
Giá: 2,100,000 VNĐ
Thiết bị đo cường độ  ánh sáng  Extech LT40 (400 klux)

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Extech LT40 (400 klux)

Thương hiệu: extech
Giá: 2,279,500 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-209

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-209

Thương hiệu: tenmars
Giá: 2,397,000 VNĐ
Máy đo ánh sáng Extech LT505

Máy đo ánh sáng Extech LT505

Thương hiệu: extech
Giá: 2,467,500 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Sanwa LX3132 (10k Lux, +-10%)

Đo cường độ ánh sáng Sanwa LX3132 (10k Lux, +-10%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,185,500 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng MILWAUKEE MW700 (50000Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng MILWAUKEE MW700 (50000Lux)

Thương hiệu: milwaukee
Giá: 2,350,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Sauter SO 200K (200000lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Sauter SO 200K (200000lux)

Thương hiệu: sauter
Giá: 2,295,001 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-107 (100K Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-107 (100K Lux)

Thương hiệu: lutron
Giá: 3,360,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Sanwa LX2 (400k Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Sanwa LX2 (400k Lux)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 3,078,500 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng BK Precision 615 (20klux)

Máy đo cường độ ánh sáng BK Precision 615 (20klux)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 2,679,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-209M ( 400,000 lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-209M ( 400,000 lux)

Thương hiệu: tenmars
Giá: 3,031,500 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-1108 (400000 Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-1108 (400000 Lux)

Thương hiệu: lutron
Giá: 3,465,000 VNĐ
Máy đo ánh sáng Multimetrix LM76 (0~200,000 Lux)

Máy đo ánh sáng Multimetrix LM76 (0~200,000 Lux)

Thương hiệu: multimetrix
Giá: 3,618,002 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH 407026, 0-50000 LUX

Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH 407026, 0-50000 LUX

Thương hiệu: extech
Giá: 3,807,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng LX-1102, 400,000 Lux

Máy đo cường độ ánh sáng LX-1102, 400,000 Lux

Thương hiệu: lutron
Giá: 2,730,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng PCE-172 (400.000 lux)

Máy đo cường độ ánh sáng PCE-172 (400.000 lux)

Thương hiệu: pce
Giá: 3,964,999 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH HD400 (400.000 Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH HD400 (400.000 Lux)

Thương hiệu: extech
Giá: 4,277,000 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng Sauter SP 200K (200000 Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng Sauter SP 200K (200000 Lux)

Thương hiệu: sauter
Giá: 2,565,001 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH LT300 (0-400,000Lux)

Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH LT300 (0-400,000Lux)

Thương hiệu: extech
Giá: 3,431,000 VNĐ
Thiết bị đo cường độ ánh sáng  Extech LT45 (400 Klux)

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Extech LT45 (400 Klux)

Thương hiệu: extech
Giá: 5,710,500 VNĐ
Máy đo cường độ ánh sáng PCE-174

Máy đo cường độ ánh sáng PCE-174

Thương hiệu: pce
Giá: 4,605,499 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-do-cuong-do-anh-sang,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111