HOME » MIN » Máy đo độ rung - Gia tốc- Cân bằng động (118) 309

MÁY ĐO ĐỘ RUNG - GIA TỐC- CÂN BẰNG ĐỘNG

Bộ ghi độ rung Extech VB300

Bộ ghi độ rung Extech VB300

Thương hiệu: extech
Giá: 4,183,000 VNĐ
Máy đo độ rung Smartsensor AS63A (0.1~199.9m/s2; ±5%H ±2)

Máy đo độ rung Smartsensor AS63A (0.1~199.9m/s2; ±5%H ±2)

Thương hiệu: smartsensor
Giá: 3,384,000 VNĐ
Máy đo độ rung Smartsensor AS63D (0.1~199.9m/s2; ±10%H ±2)

Máy đo độ rung Smartsensor AS63D (0.1~199.9m/s2; ±10%H ±2)

Thương hiệu: smartsensor
Giá: 3,149,000 VNĐ
Máy đo độ rung Smartsensor AS63B (0.1~199.9m/s2; ±5%H ±2)

Máy đo độ rung Smartsensor AS63B (0.1~199.9m/s2; ±5%H ±2)

Thương hiệu: smartsensor
Giá: 4,183,000 VNĐ
Máy đo độ rung HUATEC HG5350

Máy đo độ rung HUATEC HG5350

Thương hiệu: huatec
Giá: 5,640,000 VNĐ
Máy đo độ rung Smartsensor AR63A+ (0.1~199.9m/s²)

Máy đo độ rung Smartsensor AR63A+ (0.1~199.9m/s²)

Thương hiệu: smartsensor
Giá: 4,700,000 VNĐ
Máy đo độ rung HUATEC 6400

Máy đo độ rung HUATEC 6400

Thương hiệu: huatec
Giá: 5,828,000 VNĐ
Bộ truyền độ rung SENDIG S908Ai

Bộ truyền độ rung SENDIG S908Ai

Thương hiệu: sendig
Giá: 6,392,000 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VT 1100S

Máy đo độ rung PCE-VT 1100S

Thương hiệu: pce
Giá: 6,648,998 VNĐ
Máy đo độ rung Extech VB450 (0.1 ~ 199.9 m/s2)

Máy đo độ rung Extech VB450 (0.1 ~ 199.9 m/s2)

Thương hiệu: extech
Giá: 11,585,500 VNĐ
Máy đo độ rung TENMARS ST-140D (Dataloger)

Máy đo độ rung TENMARS ST-140D (Dataloger)

Thương hiệu: tenmars
Giá: 10,539,750 VNĐ
Máy đo độ rung HUATEC HG6360

Máy đo độ rung HUATEC HG6360

Thương hiệu: huatec
Giá: 6,697,500 VNĐ
Máy đo độ rung cầm tay LUTRON PVB-820

Máy đo độ rung cầm tay LUTRON PVB-820

Thương hiệu: lutron
Giá: 7,140,000 VNĐ
Máy đo độ rung TENMARS ST-140

Máy đo độ rung TENMARS ST-140

Thương hiệu: tenmars
Giá: 9,482,250 VNĐ
Máy đo độ rung SmartSensor AR63A

Máy đo độ rung SmartSensor AR63A

Thương hiệu: smartsensor
Giá: 8,977,000 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VDL 16I

Máy đo độ rung PCE-VDL 16I

Thương hiệu: pce
Giá: 11,934,647 VNĐ
Bút đo độ rung SmartSensor AR63C

Bút đo độ rung SmartSensor AR63C

Thương hiệu: smartsensor
Giá: 7,332,000 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VT 1100

Máy đo độ rung PCE-VT 1100

Thương hiệu: pce
Giá: 6,648,998 VNĐ
Thiết bị thu và giám sát độ rung SENDIG S923

Thiết bị thu và giám sát độ rung SENDIG S923

Thương hiệu: sendig
Giá: 10,791,200 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VT 2700S

Máy đo độ rung PCE-VT 2700S

Thương hiệu: pce
Giá: 14,822,996 VNĐ
Máy đo độ rung Huatec HG-6380 (400mm/s, 10KHz)

Máy đo độ rung Huatec HG-6380 (400mm/s, 10KHz)

Thương hiệu: huatec
Giá: 21,150,000 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VM 3D (0.1~400.0 m/s²)

Máy đo độ rung PCE-VM 3D (0.1~400.0 m/s²)

Thương hiệu: pce
Giá: 17,485,646 VNĐ
Bộ chuyển đổi rung tần số thấp S908AL

Bộ chuyển đổi rung tần số thấp S908AL

Thương hiệu: sendig
Giá: 15,002,400 VNĐ
Máy đo độ rung Huatec HG-6500AL (5Hz ~ 10KHz)

Máy đo độ rung Huatec HG-6500AL (5Hz ~ 10KHz)

Thương hiệu: huatec
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy do độ rung PCE-VT 2800

Máy do độ rung PCE-VT 2800

Thương hiệu: pce
Giá: 16,896,996 VNĐ
Máy đo độ rung Huatec HG-6500BL (5Hz ~ 10KHz, Low frequency)

Máy đo độ rung Huatec HG-6500BL (5Hz ~ 10KHz, Low frequency)

Thương hiệu: huatec
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VDR 10

Máy đo độ rung PCE-VDR 10

Thương hiệu: pce
Giá: 16,530,996 VNĐ
Máy đo rung Tenmars ST-141D (2 kênh, ghi dữ liệu, USB)

Máy đo rung Tenmars ST-141D (2 kênh, ghi dữ liệu, USB)

Thương hiệu: tenmars
Giá: 16,215,000 VNĐ
Máy đo rung Tenmars ST-141 (2 kênh)

Máy đo rung Tenmars ST-141 (2 kênh)

Thương hiệu: tenmars
Giá: 15,157,500 VNĐ
Máy đo độ rung Extech SDL800 (có bộ ghi dữ liệu)

Máy đo độ rung Extech SDL800 (có bộ ghi dữ liệu)

Thương hiệu: extech
Giá: 20,374,500 VNĐ
Máy đo độ rung MMF VM22 (1000mm/s, RMS, 5%)

Máy đo độ rung MMF VM22 (1000mm/s, RMS, 5%)

Thương hiệu: mmf
Giá: 24,300,010 VNĐ
Máy đo độ rung MMF VM24

Máy đo độ rung MMF VM24

Thương hiệu: mmf
Giá: 39,474,017 VNĐ
Máy phân tích rung động Adash A4900 - Vibrio

Máy phân tích rung động Adash A4900 - Vibrio

Thương hiệu: adash
Giá: 67,621,950 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VM 5000

Máy đo độ rung PCE-VM 5000

Thương hiệu: pce
Giá: 47,549,488 VNĐ
Máy đo độ rung PCE-VM 25 (0.1~240 m/s²)

Máy đo độ rung PCE-VM 25 (0.1~240 m/s²)

Thương hiệu: pce
Giá: 52,612,487 VNĐ
Máy đo độ rung ACO 3233

Máy đo độ rung ACO 3233

Thương hiệu: aco
Giá: 59,241,000 VNĐ
Máy nghe rung SPM ELS14

Máy nghe rung SPM ELS14

Thương hiệu: spm
Giá: 43,173,018 VNĐ
Thiết bị phân tích độ rung SENDIG S936-1

Thiết bị phân tích độ rung SENDIG S936-1

Thương hiệu: sendig
Giá: 37,600,000 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-do-do-rung-gia-toc--can-bang-dong,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111