HOME » MIN » Máy đo khí lắp cố định (81) 72

MÁY ĐO KHÍ LẮP CỐ ĐỊNH

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (CO)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (CO)

Thương hiệu: senko
Giá: 9,306,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (SO2)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (SO2)

Thương hiệu: senko
Giá: 12,690,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (H2)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (H2)

Thương hiệu: senko
Giá: 12,690,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (O2)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (O2)

Thương hiệu: senko
Giá: 9,306,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (NO2)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (NO2)

Thương hiệu: senko
Giá: 12,690,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (LEL)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (LEL)

Thương hiệu: senko
Giá: 10,998,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (CL2)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (CL2)

Thương hiệu: senko
Giá: 12,690,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (H2S)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (H2S)

Thương hiệu: senko
Giá: 9,306,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (IR) (khí CO2 hoặc CH)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (IR) (khí CO2 hoặc CH)

Thương hiệu: senko
Giá: 16,920,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (H2)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (H2)

Thương hiệu: senko
Giá: 21,150,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (H2S)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (H2S)

Thương hiệu: senko
Giá: 15,510,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (SO2)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (SO2)

Thương hiệu: senko
Giá: 21,150,000 VNĐ
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (NH3)

Cảm biến đo khí SENKO SI-100C (NH3)

Thương hiệu: senko
Giá: 16,920,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (CL2)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (CL2)

Thương hiệu: senko
Giá: 21,150,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (NO2)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 (NO2)

Thương hiệu: senko
Giá: 21,150,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 IR (CO2)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 IR (CO2)

Thương hiệu: senko
Giá: 33,840,000 VNĐ
Máy đo khí cố định SENKO SI-100 IR (HC)

Máy đo khí cố định SENKO SI-100 IR (HC)

Thương hiệu: senko
Giá: 33,840,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-do-khi-lap-co-dinh,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111