MÁY HÀN HỒNG KÝ CHÍNH HÃNG

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,955,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 4,289,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,299,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,049,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-250

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-250

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 10,529,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,299,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,190,000 VNĐ
Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D

Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,899,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,779,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,569,000 VNĐ
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,565,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,840,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG250 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG250 AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 15,399,000 VNĐ
Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK

Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,479,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,279,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,289,000 VNĐ
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 7,989,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H350N dây nhôm

Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H350N dây nhôm

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,750,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-200Y

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-200Y

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 9,659,000 VNĐ
Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D

Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 4,549,000 VNĐ
Máy hàn Hồng Ký HK 180A

Máy hàn Hồng Ký HK 180A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,750,000 VNĐ
Máy hàn Hồng Ký HK-180A-PK

Máy hàn Hồng Ký HK-180A-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,910,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200I-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200I-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,050,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 7,300,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 8,399,000 VNĐ
Máy hàn TIG  Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,850,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 15,350,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 19,700,000 VNĐ
Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,899,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-315AC/DC-380V

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-315AC/DC-380V

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 20,650,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 21,599,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-500I

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-500I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 26,290,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 13,899,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,850,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250E

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250E

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,799,000 VNĐ
Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB

Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 8,900,000 VNĐ
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,399,000 VNĐ
Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB

Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 15,299,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK180AS-INV-V

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK180AS-INV-V

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,750,000 VNĐ
Máy hàn điện tử HỒNG KÝ HK180AS-INV-V-PK

Máy hàn điện tử HỒNG KÝ HK180AS-INV-V-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,135,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 12,054,000 VNĐ
Máy hàn điện tử  Hồng Ký TIG HK250

Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK250

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 7,100,000 VNĐ
Máy hàn hồ quang chìm Inverter HK 500I-IGBT

Máy hàn hồ quang chìm Inverter HK 500I-IGBT

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 34,200,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK250

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK250

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,900,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 19,900,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK500

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK500

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 26,500,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H160N

Máy hàn biến thế Hồng Ký H160N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,700,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H180N

Máy hàn biến thế Hồng Ký H180N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,199,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-han/hong-ky,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111