MÁY HÀN JASIC CHÍNH HÃNG

Máy hàn điện tử Jasic ZX7-200PRO

Máy hàn điện tử Jasic ZX7-200PRO

Thương hiệu: jasic
Giá: 2,479,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC-200 (R04)

Máy hàn que điện tử Jasic ARC-200 (R04)

Thương hiệu: jasic
Giá: 3,385,000 VNĐ
Máy hàn 1 chức năng Jasic TIG-200S

Máy hàn 1 chức năng Jasic TIG-200S

Thương hiệu: jasic
Giá: 4,299,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Jasic ARES 120

Máy hàn điện tử Jasic ARES 120

Thương hiệu: jasic
Giá: 1,894,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-250

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-250

Thương hiệu: jasic
Giá: 3,416,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-200E

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-200E

Thương hiệu: jasic
Giá: 1,932,000 VNĐ
Máy hàn Tig Jasic TIG-200P ACDC (R60)

Máy hàn Tig Jasic TIG-200P ACDC (R60)

Thương hiệu: jasic
Giá: 12,214,000 VNĐ
Máy hàn TIG dùng điện Jasic TIG-301

Máy hàn TIG dùng điện Jasic TIG-301

Thương hiệu: jasic
Giá: 7,267,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250 (J04 )

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250 (J04 )

Thương hiệu: jasic
Giá: 10,900,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-200 (J03) (N214)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-200 (J03) (N214)

Thương hiệu: jasic
Giá: 9,702,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-210

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-210

Thương hiệu: jasic
Giá: 2,408,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC 201

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 201

Thương hiệu: jasic
Giá: 2,796,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ARC-250D

Máy hàn que Jasic ARC-250D

Thương hiệu: jasic
Giá: 5,938,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC-250I

Máy hàn que điện tử Jasic ARC-250I

Thương hiệu: jasic
Giá: 4,794,000 VNĐ
Máy hàn 2 chức năng Jasic TIG-200A

Máy hàn 2 chức năng Jasic TIG-200A

Thương hiệu: jasic
Giá: 4,955,000 VNĐ
Máy hàn Tig Jasic TIG 250A

Máy hàn Tig Jasic TIG 250A

Thương hiệu: jasic
Giá: 5,740,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ARC-200V

Máy hàn que Jasic ARC-200V

Thương hiệu: jasic
Giá: 3,280,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ZX7-200

Máy hàn que Jasic ZX7-200

Thương hiệu: jasic
Giá: 2,580,000 VNĐ
Máy hàn đa chức năng Jasic CT416

Máy hàn đa chức năng Jasic CT416

Thương hiệu: jasic
Giá: 10,990,000 VNĐ
Máy hàn đa chức năng Jasic CT312

Máy hàn đa chức năng Jasic CT312

Thương hiệu: jasic
Giá: 6,899,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-300E

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-300E

Thương hiệu: jasic
Giá: 4,850,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-400

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-400

Thương hiệu: jasic
Giá: 4,800,000 VNĐ
Máy hàn que dùng điện Jasic ARC-120

Máy hàn que dùng điện Jasic ARC-120

Thương hiệu: jasic
Giá: 1,999,000 VNĐ
Máy hàn que dùng điện Jasic ARC-80

Máy hàn que dùng điện Jasic ARC-80

Thương hiệu: jasic
Giá: 1,850,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-500 (J8110)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-500 (J8110)

Thương hiệu: jasic
Giá: 35,280,000 VNĐ
Máy hàn tig Jasic Tig 250S

Máy hàn tig Jasic Tig 250S

Thương hiệu: jasic
Giá: 5,450,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250 (J46)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250 (J46)

Thương hiệu: jasic
Giá: 11,623,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250 (J31)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250 (J31)

Thương hiệu: jasic
Giá: 11,448,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250F (J33)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250F (J33)

Thương hiệu: jasic
Giá: 13,485,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250F (J44)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-250F (J44)

Thương hiệu: jasic
Giá: 14,552,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-315F

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-315F

Thương hiệu: jasic
Giá: 15,813,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MIG-350 (J1601)

Máy hàn bán tự động Jasic MIG-350 (J1601)

Thương hiệu: jasic
Giá: 24,200,000 VNĐ
Máy hàn bán tự động Jasic MZ-630

Máy hàn bán tự động Jasic MZ-630

Thương hiệu: jasic
Giá: 67,000,000 VNĐ
Máy hàn tự động Jasic MZ-1000

Máy hàn tự động Jasic MZ-1000

Thương hiệu: jasic
Giá: 84,700,000 VNĐ
Máy hàn kim loại Yunda Jasic HB-150 (WG-3500)

Máy hàn kim loại Yunda Jasic HB-150 (WG-3500)

Thương hiệu: jasic
Giá: 19,800,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ARC100

Máy hàn que Jasic ARC100

Thương hiệu: jasic
Giá: Liên hệ
Máy hàn que Jasic ARC-250 (R112)

Máy hàn que Jasic ARC-250 (R112)

Thương hiệu: jasic
Giá: 6,443,000 VNĐ
Máy hàn siêu thích ứng điện Jasic Maxx-200

Máy hàn siêu thích ứng điện Jasic Maxx-200

Thương hiệu: jasic
Giá: 6,016,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC-350 (Z299)

Máy hàn que điện tử Jasic ARC-350 (Z299)

Thương hiệu: jasic
Giá: 8,028,000 VNĐ
Máy hàn hồ quang Inverter Jasic ARC-350

Máy hàn hồ quang Inverter Jasic ARC-350

Thương hiệu: jasic
Giá: 8,190,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC-350 (J99)

Máy hàn que điện tử Jasic ARC-350 (J99)

Thương hiệu: jasic
Giá: 8,199,000 VNĐ
Máy hàn Jasic Inverter ARC-400 (J45)

Máy hàn Jasic Inverter ARC-400 (J45)

Thương hiệu: jasic
Giá: 10,934,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC-400 (Z312)

Máy hàn que điện tử Jasic ARC-400 (Z312)

Thương hiệu: jasic
Giá: 12,699,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ARC-500 (J15)

Máy hàn que Jasic ARC-500 (J15)

Thương hiệu: jasic
Giá: 21,827,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ARC-630 (J21)

Máy hàn que Jasic ARC-630 (J21)

Thương hiệu: jasic
Giá: 29,200,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC 630 (J21)

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 630 (J21)

Thương hiệu: jasic
Giá: 28,027,000 VNĐ
Máy hàn que Jasic ARC-1000 (J62)

Máy hàn que Jasic ARC-1000 (J62)

Thương hiệu: jasic
Giá: 49,402,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Jasic ARC 1000 (J62)

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 1000 (J62)

Thương hiệu: jasic
Giá: 50,442,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-han/jasic,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111