HOME » MIN » Máy hiện sóng PC (45) 58

MÁY HIỆN SÓNG PC

Máy hiện sóng PC OWON VDS1022I (25Mhz, 2CH, 100Ms/s)

Máy hiện sóng PC OWON VDS1022I (25Mhz, 2CH, 100Ms/s)

Thương hiệu: owon
Giá: 3,008,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2205A (25Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2205A (25Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 5,828,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC OWON VDS2062 (60Mhz, 2CH, 500Ms/s)

Máy hiện sóng PC OWON VDS2062 (60Mhz, 2CH, 500Ms/s)

Thương hiệu: owon
Giá: 5,264,000 VNĐ
Máy hiện sóng số PC Owon VDS2064 (60MHz, 4 kênh)

Máy hiện sóng số PC Owon VDS2064 (60MHz, 4 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 8,272,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2206B (50Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2206B (50Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 9,024,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2405A (25Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2405A (25Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 11,609,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2207B (70Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2207B (70Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 12,901,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC OWON VDS3104 (100Mhz, 4CH, 1Gsa/s)

Máy hiện sóng PC OWON VDS3104 (100Mhz, 4CH, 1Gsa/s)

Thương hiệu: owon
Giá: 9,964,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2205A MSO (25Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2205A MSO (25Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 10,551,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Metrix MTX 162 (MTX162UE,  60Mhz, 2CH)

Máy hiện sóng PC Metrix MTX 162 (MTX162UE, 60Mhz, 2CH)

Thương hiệu: metrix
Giá: 18,279,008 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2406B (50Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2406B (50Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 15,486,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 3204D (70MHz, 2 kênh, 2.5Gs/s)

Máy hiện sóng PC Pico 3204D (70MHz, 2 kênh, 2.5Gs/s)

Thương hiệu: pico
Giá: 19,105,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2206B MSO (50Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2206B MSO (50Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 15,745,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 3203D (50MHz, 2 kênh, 2.5Gs/s)

Máy hiện sóng PC Pico 3203D (50MHz, 2 kênh, 2.5Gs/s)

Thương hiệu: pico
Giá: 14,969,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2208B (100Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2208B (100Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 17,554,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 3205D (100MHz, 2 kênh, 5Gs/s)

Máy hiện sóng PC Pico 3205D (100MHz, 2 kênh, 5Gs/s)

Thương hiệu: pico
Giá: 25,568,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 4224 KIT (20Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 4224 KIT (20Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 22,207,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 2407B (70Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 2407B (70Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 21,432,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 3204D MSO (70MHz, 2 kênh, 2.5Gs/s)

Máy hiện sóng PC Pico 3204D MSO (70MHz, 2 kênh, 2.5Gs/s)

Thương hiệu: pico
Giá: 25,568,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 6403C (350Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 6403C (350Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 127,840,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 6403D (350Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 6403D (350Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 149,037,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 6404C (500Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 6404C (500Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 170,492,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 6404D (500Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 6404D (500Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 191,689,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 6407 (4 kênh, 1Ghz,5Gs/s )

Máy hiện sóng PC Pico 6407 (4 kênh, 1Ghz,5Gs/s )

Thương hiệu: pico
Giá: 255,797,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 9301-25 (25Ghz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 9301-25 (25Ghz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 433,880,500 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 9341-25 (25Ghz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 9341-25 (25Ghz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: 678,163,000 VNĐ
Máy hiện sóng PC Pico 9341 (20Ghz, 4 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 9341 (20Ghz, 4 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng PC Owon VDS6102A

Máy hiện sóng PC Owon VDS6102A

Thương hiệu: owon
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng PC Pico 9302 (20Ghz, 2 kênh)

Máy hiện sóng PC Pico 9302 (20Ghz, 2 kênh)

Thương hiệu: pico
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-hien-song-pc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111