HOME » MIN » Máy hiện sóng số (400) 514

MÁY HIỆN SÓNG SỐ

Máy hiện sóng số Owon SDS7202 (200Mhz, 1Gs/s, 2 Kênh)

Máy hiện sóng số Owon SDS7202 (200Mhz, 1Gs/s, 2 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 11,656,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1054B (50MHz, 4 kênh, 1GSa/s)

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1054B (50MHz, 4 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 11,726,500 VNĐ
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1072B (70MHz, 2 kênh, 1GSa/s)

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1072B (70MHz, 2 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,376,500 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon SDS7122E (125MHz, 2 kênh)

Máy hiện sóng số Owon SDS7122E (125MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 10,528,000 VNĐ
Máy hiện sóng số OWON SDS6062E (60Mhz, 500MSa/s, 2 CH)

Máy hiện sóng số OWON SDS6062E (60Mhz, 500MSa/s, 2 CH)

Thương hiệu: owon
Giá: 7,708,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon XDS3104E (100MHz, 1GS/s, 4 kênh)

Máy hiện sóng số Owon XDS3104E (100MHz, 1GS/s, 4 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 13,160,000 VNĐ
Máy hiện sóng số OWON SDS7072 (70MHz, 2 Channel, 1GSa/s)

Máy hiện sóng số OWON SDS7072 (70MHz, 2 Channel, 1GSa/s)

Thương hiệu: owon
Giá: 8,648,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon XDS3064E (60MHz, 1GS/s, 4 kênh)

Máy hiện sóng số Owon XDS3064E (60MHz, 1GS/s, 4 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 11,280,000 VNĐ
Máy hiện sóng số OWON SDS6062 (60MHz, 2 Channel)

Máy hiện sóng số OWON SDS6062 (60MHz, 2 Channel)

Thương hiệu: owon
Giá: 7,896,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Rigol DS1102E, 100MHZ, 2 kênh

Máy hiện sóng số Rigol DS1102E, 100MHZ, 2 kênh

Thương hiệu: rigol
Giá: 11,916,850 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon SDS1102 (2 kênh, 100Mhz,1Gs/s )

Máy hiện sóng số Owon SDS1102 (2 kênh, 100Mhz,1Gs/s )

Thương hiệu: owon
Giá: 6,016,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Tektronix TBS1052B (50Mhz, 2 kênh, 1GS/s)

Máy hiện sóng số Tektronix TBS1052B (50Mhz, 2 kênh, 1GS/s)

Thương hiệu: tektronix
Giá: 9,893,500 VNĐ
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1052U (50Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1052U (50Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 7,026,500 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon SDS5032E (30Mhz, 2 Channel)

Máy hiện sóng số Owon SDS5032E (30Mhz, 2 Channel)

Thương hiệu: owon
Giá: 6,392,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Rigol DS1054Z (50Mhz, 4 kênh)

Máy hiện sóng số Rigol DS1054Z (50Mhz, 4 kênh)

Thương hiệu: rigol
Giá: 10,000,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Rigol DS1052E, 50MHZ, 2 kênh

Máy hiện sóng số Rigol DS1052E, 50MHZ, 2 kênh

Thương hiệu: rigol
Giá: 8,500,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1102B (100MHz, 2 kênh, 1GSa/s)

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1102B (100MHz, 2 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 10,786,500 VNĐ
Máy hiện sóng BK Precision 2190E (100Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng BK Precision 2190E (100Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 11,985,000 VNĐ
Máy hiện sóng số OWON SDS7102 (100MHz, 2 Channel)

Máy hiện sóng số OWON SDS7102 (100MHz, 2 Channel)

Thương hiệu: owon
Giá: 9,024,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Multimetrix XDO2040 (40 MHz)

Máy hiện sóng số Multimetrix XDO2040 (40 MHz)

Thương hiệu: multimetrix
Giá: 11,475,005 VNĐ
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072-U (70Mhz, 2 kênh)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072-U (70Mhz, 2 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon XDS3064AE (60MHz, 1GS/s, 4 kênh)

Máy hiện sóng số Owon XDS3064AE (60MHz, 1GS/s, 4 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 16,168,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Tektronix TBS1072B (70Mhz, 2 kênh, 1GS/s)

Máy hiện sóng số Tektronix TBS1072B (70Mhz, 2 kênh, 1GS/s)

Thương hiệu: tektronix
Giá: 17,836,500 VNĐ
Máy hiện sóng OWON MSO7102T (100M, 1GS/s, 2CH, 2M)

Máy hiện sóng OWON MSO7102T (100M, 1GS/s, 2CH, 2M)

Thương hiệu: owon
Giá: 15,040,000 VNĐ
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072A (70Mhz, 2 CH,2Gsa/s)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072A (70Mhz, 2 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 19,716,500 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon XDS3102A (100MHz, 2 kênh)

Máy hiện sóng số Owon XDS3102A (100MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 15,792,000 VNĐ
Máy hiện sóng số Owon XDS3202 (200MHz, 2 kênh)

Máy hiện sóng số Owon XDS3202 (200MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 18,048,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-hien-song-so,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111