HOME » MIN » Máy hiện sóng số ROHDE-AND-SCHWARZ (36) 515

MÁY HIỆN SÓNG SỐ ROHDE & SCHWARZ CHÍNH HÃNG

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTC1002 (50MHz, 2 kênh, 2 Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTC1002 (50MHz, 2 kênh, 2 Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTA4004 + RTA-B2410 (1GHz,4kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTA4004 + RTA-B2410 (1GHz,4kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1032 (350MHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1032 (350MHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTM3002 + RTM-B225 (500MHz,2 kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTM3002 + RTM-B225 (500MHz,2 kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTM3002 (100MHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTM3002 (100MHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTB2002 (70MHz, 2 kênh, 2.5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTB2002 (70MHz, 2 kênh, 2.5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1022 (200MHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1022 (200MHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng RTM3004 + RTM-B2410 (1GHz,4 kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng RTM3004 + RTM-B2410 (1GHz,4 kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng RTM3002 + RTM-B2210 (1GHz,2 kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng RTM3002 + RTM-B2210 (1GHz,2 kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1052 (500MHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1052 (500MHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1102 (1GHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1102 (1GHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1202 (2GHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1202 (2GHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1152 (1.5GHz,2kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1152 (1.5GHz,2kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1104 (1GHz,4kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1104 (1GHz,4kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1154 (1.5GHz,4kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1154 (1.5GHz,4kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng số Rohde&Schwarz RTM3004 (100MHz,4 kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng số Rohde&Schwarz RTM3004 (100MHz,4 kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTC1002 + RTC-B220 (70MHz, 2 kênh, 2 Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTC1002 + RTC-B220 (70MHz, 2 kênh, 2 Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTA4004 + RTA-B243 (350MHz,4kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTA4004 + RTA-B243 (350MHz,4kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1034 (350MHz,4kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1034 (350MHz,4kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1204 (2GHz,4kênh,5Gsa/s)

Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTE1204 (2GHz,4kênh,5Gsa/s)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-hien-song-so/rohde-and-schwarz,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111