MÁY KHOAN BÀN

Máy khoan bàn 6 tấc - 350W - 220V 13mm Asaki AS-030

Máy khoan bàn 6 tấc - 350W - 220V 13mm Asaki AS-030

Thương hiệu: asaki
Giá: 2,978,000 VNĐ
Máy khoan bàn 6 tấc - 450W - 220V 13mm Asaki AS-031

Máy khoan bàn 6 tấc - 450W - 220V 13mm Asaki AS-031

Thương hiệu: asaki
Giá: 3,171,000 VNĐ
Máy khoan bàn 1M - 550W - 220V 16mm - MT2 Asaki AS-032

Máy khoan bàn 1M - 550W - 220V 16mm - MT2 Asaki AS-032

Thương hiệu: asaki
Giá: 6,452,000 VNĐ
Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V 20mm - MT2 Asaki AS-034

Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V 20mm - MT2 Asaki AS-034

Thương hiệu: asaki
Giá: 8,923,000 VNĐ
Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V 25mm - MT3 Asaki AS-043

Máy khoan bàn 1M - 800W - 220V 25mm - MT3 Asaki AS-043

Thương hiệu: asaki
Giá: 11,008,000 VNĐ
Máy khoan bàn 1.7M - 1500W 380V 32mm - MT4 Asaki AS-038

Máy khoan bàn 1.7M - 1500W 380V 32mm - MT4 Asaki AS-038

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,245,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,200,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT14

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT14

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,900,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

13mm Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,805,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KDC800

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KDC800

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,289,000 VNĐ
16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K10

16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K10

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,700,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KD800

Máy khoan bàn Hồng Ký KD800

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,149,000 VNĐ
Máy khoan bàn Taro Hồng Ký KT340

Máy khoan bàn Taro Hồng Ký KT340

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 16,500,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC14

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC14

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,399,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP12

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP12

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,999,000 VNĐ
16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KG12

16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KG12

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 4,950,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP14

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP14

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,490,000 VNĐ
Máy khoan ban Hồng ký HK-KT10

Máy khoan ban Hồng ký HK-KT10

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 4,600,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK KCP15

Máy khoan bàn Hồng Ký HK KCP15

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 16,000,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,400,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 600

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 600

Thương hiệu: hong-ky
Giá: Liên hệ
Máy khoan bàn Hồng Ký KT10 (Dây nhôm)

Máy khoan bàn Hồng Ký KT10 (Dây nhôm)

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,170,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KC10 (Dây nhôm)

Máy khoan bàn Hồng Ký KC10 (Dây nhôm)

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,830,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KT12(Dây nhôm)

Máy khoan bàn Hồng Ký KT12(Dây nhôm)

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,090,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KT14

Máy khoan bàn Hồng Ký KT14

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,405,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KC14 (1m2, 1/2HP)

Máy khoan bàn Hồng Ký KC14 (1m2, 1/2HP)

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,930,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký  KDC 800

Máy khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,800,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KC12(Dây nhôm)

Máy khoan bàn Hồng Ký KC12(Dây nhôm)

Thương hiệu: hong-ky
Giá: Liên hệ
Máy khoan bàn Taro Hồng Ký KC12T

Máy khoan bàn Taro Hồng Ký KC12T

Thương hiệu: hong-ky
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-khoan-ban/total,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111