MÁY KHOAN MAKITA CHÍNH HÃNG

Máy khoan tốc độ cao Makita HP1630

Máy khoan tốc độ cao Makita HP1630

Thương hiệu: makita
Giá: 1,247,000 VNĐ
Máy khoan động lực Makita HR2460F

Máy khoan động lực Makita HR2460F

Thương hiệu: makita
Giá: 2,853,000 VNĐ
Máy khoan Makita 780W Makita HR2460

Máy khoan Makita 780W Makita HR2460

Thương hiệu: makita
Giá: 2,705,000 VNĐ
Máy khoan đa năng Makita HR2631F

Máy khoan đa năng Makita HR2631F

Thương hiệu: makita
Giá: 3,537,000 VNĐ
Máy khoan 2 chức năng Makita HR140DSAE1

Máy khoan 2 chức năng Makita HR140DSAE1

Thương hiệu: makita
Giá: 4,113,000 VNĐ
Máy khoan sắt 800W Maktec MT621 13mm

Máy khoan sắt 800W Maktec MT621 13mm

Thương hiệu: makita
Giá: 1,284,000 VNĐ
26mm Máy khoan đa năng Makita HR2611F

26mm Máy khoan đa năng Makita HR2611F

Thương hiệu: makita
Giá: 3,481,000 VNĐ
32mm Máy khoan động lực 850W Makita HR3200C

32mm Máy khoan động lực 850W Makita HR3200C

Thương hiệu: makita
Giá: 10,337,000 VNĐ
32mm Máy khoan động lực 850W Makita HR3210C

32mm Máy khoan động lực 850W Makita HR3210C

Thương hiệu: makita
Giá: 11,708,000 VNĐ
20mm Máy khoan 600W Makita HR2010

20mm Máy khoan 600W Makita HR2010

Thương hiệu: makita
Giá: 5,720,000 VNĐ
Máy khoan sắt tốc độ cao Makita DP2010 370W

Máy khoan sắt tốc độ cao Makita DP2010 370W

Thương hiệu: makita
Giá: 936,000 VNĐ
35mm Máy khoan bê tông 1050W Makita HR3530

35mm Máy khoan bê tông 1050W Makita HR3530

Thương hiệu: makita
Giá: 10,436,000 VNĐ
40mm Máy khoan động lực 1050W Makita HR4002

40mm Máy khoan động lực 1050W Makita HR4002

Thương hiệu: makita
Giá: 8,609,000 VNĐ
40mm Máy khoan động lực 1100W Makita HR4011C

40mm Máy khoan động lực 1100W Makita HR4011C

Thương hiệu: makita
Giá: 13,983,000 VNĐ
40mm Máy khoan bê tông 1100W Makita HR4030C

40mm Máy khoan bê tông 1100W Makita HR4030C

Thương hiệu: makita
Giá: 11,201,000 VNĐ
45mm Máy khoan động lực 1350W Makita HR4511C

45mm Máy khoan động lực 1350W Makita HR4511C

Thương hiệu: makita
Giá: 15,302,000 VNĐ
52mm Máy khoan động lực 1500W Makita HR5211C

52mm Máy khoan động lực 1500W Makita HR5211C

Thương hiệu: makita
Giá: 18,034,000 VNĐ
10mm Máy khoan góc 450W Makita DA3010

10mm Máy khoan góc 450W Makita DA3010

Thương hiệu: makita
Giá: 4,977,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Makita 6411

10mm Máy khoan 450W Makita 6411

Thương hiệu: makita
Giá: 952,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Makita 6412

10mm Máy khoan 450W Makita 6412

Thương hiệu: makita
Giá: 1,004,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Makita 6413

10mm Máy khoan 450W Makita 6413

Thương hiệu: makita
Giá: 1,057,000 VNĐ
13mm Máy khoan tốc độ cao Makita DP4010

13mm Máy khoan tốc độ cao Makita DP4010

Thương hiệu: makita
Giá: 2,397,000 VNĐ
530W Máy khoan 13mm Makita 6307

530W Máy khoan 13mm Makita 6307

Thương hiệu: makita
Giá: 2,286,000 VNĐ
16mm Máy khoan 480W Makita 6016

16mm Máy khoan 480W Makita 6016

Thương hiệu: makita
Giá: 5,311,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Makita 6501

6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Makita 6501

Thương hiệu: makita
Giá: 2,063,000 VNĐ
Máy khoan Makita DDF343SYE

Máy khoan Makita DDF343SYE

Thương hiệu: makita
Giá: 3,829,000 VNĐ
Máy khoan bê tông Makita HR2650

Máy khoan bê tông Makita HR2650

Thương hiệu: makita
Giá: 4,323,000 VNĐ
Máy khoan bê tông Makita DHR242RME (18V)

Máy khoan bê tông Makita DHR242RME (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 11,844,000 VNĐ
Máy khoan sắt 750W Makita DS4011 13mm

Máy khoan sắt 750W Makita DS4011 13mm

Thương hiệu: makita
Giá: 5,026,000 VNĐ
10mm Máy khoan 110V Makita 6000R

10mm Máy khoan 110V Makita 6000R

Thương hiệu: makita
Giá: 1,683,000 VNĐ
350W Máy khoan 10mm Makita 6409

350W Máy khoan 10mm Makita 6409

Thương hiệu: makita
Giá: 1,040,000 VNĐ
Máy khoan sắt Makita DS5000

Máy khoan sắt Makita DS5000

Thương hiệu: makita
Giá: 5,570,000 VNĐ
Máy khoan đa năng Makita HR2630T 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2630T 26mm

Thương hiệu: makita
Giá: 3,853,000 VNĐ
Máy khoan động lực 1510W Makita HR5212C 52mm

Máy khoan động lực 1510W Makita HR5212C 52mm

Thương hiệu: makita
Giá: 19,130,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-khoan/makita,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111