HOME » MIN » Máy ly tâm (122) 160

MÁY LY TÂM

Máy ly tâm để bàn TDL-4Z (6x 15ml; 4,000 v/p)

Máy ly tâm để bàn TDL-4Z (6x 15ml; 4,000 v/p)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 3,642,500 VNĐ
Máy ly tâm 80-2B

Máy ly tâm 80-2B

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 4,500,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng L2-4K (4000rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng L2-4K (4000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 11,186,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng TD4 (4000rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng TD4 (4000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 11,162,500 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng L2-5K (5000rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng L2-5K (5000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 16,802,500 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng H2-16K (16500rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng H2-16K (16500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 18,565,000 VNĐ
Máy li tâm để bàn Kecheng H1-16K (16000rpm)

Máy li tâm để bàn Kecheng H1-16K (16000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 15,651,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng L2-6K (6000rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng L2-6K (6000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 21,620,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn TDL-50B (12 x 15ml; 5.000 v/p)

Máy ly tâm để bàn TDL-50B (12 x 15ml; 5.000 v/p)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 27,354,000 VNĐ
Máy ly tâm card máu Kecheng TD4K (4000rpm)

Máy ly tâm card máu Kecheng TD4K (4000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 23,147,500 VNĐ
Máy ly tâm ngân hàng máu Kecheng TD4X (4000rpm)

Máy ly tâm ngân hàng máu Kecheng TD4X (4000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 25,356,500 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng H2-16K-II (16500rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng H2-16K-II (16500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 25,380,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn công suất lớn TDL-60B (4x50ml; 6.000 v/p)

Máy ly tâm để bàn công suất lớn TDL-60B (4x50ml; 6.000 v/p)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 21,667,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng L4-5K (5500rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng L4-5K (5500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 32,782,500 VNĐ
Máy ly tâm tách nước Kecheng L4-4F (4000rpm, 8 lít/ phút)

Máy ly tâm tách nước Kecheng L4-4F (4000rpm, 8 lít/ phút)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 32,806,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng L3-6K (6500rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng L3-6K (6500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 29,093,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng H3-18K (18500rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng H3-18K (18500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 29,093,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng H3-20K (20000rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng H3-20K (20000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 36,542,500 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H1-16KR (16000rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H1-16KR (16000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 70,147,500 VNĐ
Máy ly tâm để bàn tốc độ cao TGL-20 (4x1100ml; 20,000 v/p)

Máy ly tâm để bàn tốc độ cao TGL-20 (4x1100ml; 20,000 v/p)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 43,310,500 VNĐ
Máy ly tâm để bàn TDL-5 (4 × 250ml; 5.500 v/p)

Máy ly tâm để bàn TDL-5 (4 × 250ml; 5.500 v/p)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 34,192,500 VNĐ
Máy ly tâm để sàn Kecheng L4-4K (5000rpm)

Máy ly tâm để sàn Kecheng L4-4K (5000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 70,030,000 VNĐ
Máy ly tâm mini Kecheng 1-16 (16000r/min)

Máy ly tâm mini Kecheng 1-16 (16000r/min)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 41,830,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao để bàn TGL-18 (4 × 100ml; 18.000 v/p)

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao để bàn TGL-18 (4 × 100ml; 18.000 v/p)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 41,031,000 VNĐ
Máy ly tâm để bàn Kecheng H4-20K (21000rpm)

Máy ly tâm để bàn Kecheng H4-20K (21000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 47,705,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H2-16KR (16500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H2-16KR (16500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 77,550,000 VNĐ
Máy ly tâm để sàn Kecheng L5-5K (5500rpm)

Máy ly tâm để sàn Kecheng L5-5K (5500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 96,232,500 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H3-18KR (18500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H3-18KR (18500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 118,628,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L3-5KR (5000rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L3-5KR (5000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 122,200,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L3-6KR (6500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L3-6KR (6500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 137,240,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H3-20KR (20500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H3-20KR (20500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 144,713,000 VNĐ
Máy ly tâm  lạnh để bàn Kecheng L4-5KR (5500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L4-5KR (5500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 144,713,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để sàn Kecheng L5-5KR (5500rpm)

Máy ly tâm lạnh để sàn Kecheng L5-5KR (5500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 170,821,500 VNĐ
Máy li tâm xác định độ ẩm dầu thô Kecheng DL5Y (5000rpm)

Máy li tâm xác định độ ẩm dầu thô Kecheng DL5Y (5000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 156,510,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H3-20KR-II  (20500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H3-20KR-II (20500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 163,372,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H4-20KR (21000rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng H4-20KR (21000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 170,798,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L4-6KR (6500rpm)

Máy ly tâm lạnh để bàn Kecheng L4-6KR (6500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 159,565,000 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để sàn Kecheng H4-21KR (23000rpm)

Máy ly tâm lạnh để sàn Kecheng H4-21KR (23000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 208,139,500 VNĐ
Máy ly tâm để sàn Kecheng L6-6K (6500rpm)

Máy ly tâm để sàn Kecheng L6-6K (6500rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 253,635,500 VNĐ
Máy ly tâm lạnh để sàn Kecheng H5-21KR (21000rpm)

Máy ly tâm lạnh để sàn Kecheng H5-21KR (21000rpm)

Thương hiệu: kecheng
Giá: 354,356,500 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-ly-tam,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111