HOME » THIẾT BỊ CHÂN KHÔNG » Máy mạ chân không PVD (7) 3,599

MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD TRUNG QUỐC

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-700-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-700-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 1,645,000,000 VNĐ
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1000-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1000-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 2,115,000,000 VNĐ
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1300-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1300-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 2,147,483,647 VNĐ
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1600-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1600-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 2,147,483,647 VNĐ
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1800-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1800-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 2,147,483,647 VNĐ
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-2000-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-2000-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 2,147,483,647 VNĐ
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-2200-ION

Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-2200-ION

Thương hiệu: cicle
Giá: 2,147,483,647 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-ma-chan-khong-pvd/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111