MÁY MÀI MAKITA CHÍNH HÃNG

Máy mài Makita GA4032 4” 720W

Máy mài Makita GA4032 4” 720W

Thương hiệu: makita
Giá: 976,000 VNĐ
4” Máy mài 720W Makita GA4030

4” Máy mài 720W Makita GA4030

Thương hiệu: makita
Giá: 927,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA6010 (150mm)

Máy mài góc Makita GA6010 (150mm)

Thương hiệu: makita
Giá: 1,977,000 VNĐ
180mm Máy mài góc Makita 9067

180mm Máy mài góc Makita 9067

Thương hiệu: makita
Giá: 2,507,000 VNĐ
125mm Máy mài góc Makita GA5010

125mm Máy mài góc Makita GA5010

Thương hiệu: makita
Giá: 1,927,000 VNĐ
4 Máy mài góc 1100W Makita GA4040

4" Máy mài góc 1100W Makita GA4040

Thương hiệu: makita
Giá: 1,779,000 VNĐ
125mm Máy mài góc Makita 9558HN

125mm Máy mài góc Makita 9558HN

Thương hiệu: makita
Giá: 1,199,000 VNĐ
100mm Máy mài góc Makita 9553B

100mm Máy mài góc Makita 9553B

Thương hiệu: makita
Giá: 939,000 VNĐ
100mm Máy mài góc Makita 9553NB

100mm Máy mài góc Makita 9553NB

Thương hiệu: makita
Giá: 939,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA4031 4 720W

Máy mài góc Makita GA4031 4" 720W

Thương hiệu: makita
Giá: 927,000 VNĐ
Máy mài góc Makita 9565CVR (125mm)

Máy mài góc Makita 9565CVR (125mm)

Thương hiệu: makita
Giá: 3,212,000 VNĐ
100mm Máy mài góc 840W Makita 9556HP

100mm Máy mài góc 840W Makita 9556HP

Thương hiệu: makita
Giá: 1,211,000 VNĐ
Máy mài 2 đá Makita GB602 6

Máy mài 2 đá Makita GB602 6"

Thương hiệu: makita
Giá: 2,211,000 VNĐ
Máy mài góc Makita 9556PB 100mm 840W

Máy mài góc Makita 9556PB 100mm 840W

Thương hiệu: makita
Giá: 1,149,000 VNĐ
100mm Máy mài góc Makita 9500NB

100mm Máy mài góc Makita 9500NB

Thương hiệu: makita
Giá: 2,310,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA9050 9

Máy mài góc Makita GA9050 9"

Thương hiệu: makita
Giá: 2,323,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA9030 9” 2400W

Máy mài góc Makita GA9030 9” 2400W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,730,000 VNĐ
Máy mài 180mm Makita GA7061R (2200W)

Máy mài 180mm Makita GA7061R (2200W)

Thương hiệu: makita
Giá: 2,841,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA7030 7” 2400W

Máy mài góc Makita GA7030 7” 2400W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,594,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA6020 6” 1050W

Máy mài góc Makita GA6020 6” 1050W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA5020 5” 1050W

Máy mài góc Makita GA5020 5” 1050W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,026,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA4034 4  720W

Máy mài góc Makita GA4034 4" 720W

Thương hiệu: makita
Giá: 1,038,000 VNĐ
Máy mài góc Makita 9565PZ (125mm )

Máy mài góc Makita 9565PZ (125mm )

Thương hiệu: makita
Giá: 2,865,000 VNĐ
230mm Máy mài góc 2000W Makita 9069

230mm Máy mài góc 2000W Makita 9069

Thương hiệu: makita
Giá: 2,519,000 VNĐ
125mm Máy mài góc Makita 9015B

125mm Máy mài góc Makita 9015B

Thương hiệu: makita
Giá: 3,767,000 VNĐ
180mm Máy mài góc Makita GA7020

180mm Máy mài góc Makita GA7020

Thương hiệu: makita
Giá: 2,234,000 VNĐ
100mm Máy mài góc Makita 9563C

100mm Máy mài góc Makita 9563C

Thương hiệu: makita
Giá: 3,721,000 VNĐ
Máy mài thẳng Makita GS5000 (125mm)

Máy mài thẳng Makita GS5000 (125mm)

Thương hiệu: makita
Giá: 6,298,000 VNĐ
Máy mài góc 1050W Maktec MT905  6

Máy mài góc 1050W Maktec MT905 6"

Thương hiệu: makita
Giá: 1,383,000 VNĐ
Máy mài góc Maktec MT964 4

Máy mài góc Maktec MT964 4"

Thương hiệu: makita
Giá: 709,000 VNĐ
Máy mài góc Maktec MT966 5

Máy mài góc Maktec MT966 5"

Thương hiệu: makita
Giá: 783,000 VNĐ
100mm Máy mài góc Makita 9556HN

100mm Máy mài góc Makita 9556HN

Thương hiệu: makita
Giá: 1,162,000 VNĐ
Máy mài góc Maktec MT967 4

Máy mài góc Maktec MT967 4"

Thương hiệu: makita
Giá: 747,000 VNĐ
Máy mài góc Maktec MT969 5

Máy mài góc Maktec MT969 5"

Thương hiệu: makita
Giá: 824,000 VNĐ
Máy mài 100mm Maktec MT970 (720W)

Máy mài 100mm Maktec MT970 (720W)

Thương hiệu: makita
Giá: 667,000 VNĐ
Máy mài góc dùng pin Makita DGA402RFE 100mm 18V

Máy mài góc dùng pin Makita DGA402RFE 100mm 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,297,000 VNĐ
205mm Máy mài 2 đá Makita GB801

205mm Máy mài 2 đá Makita GB801

Thương hiệu: makita
Giá: 3,717,000 VNĐ
Rotor dành cho Máy mài góc Makita GA5010

Rotor dành cho Máy mài góc Makita GA5010

Thương hiệu: makita
Giá: 410,000 VNĐ
Máy mài 100mm Makita 9556HB (840W)

Máy mài 100mm Makita 9556HB (840W)

Thương hiệu: makita
Giá: 1,149,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA7050 7 2000W

Máy mài góc Makita GA7050 7" 2000W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,261,000 VNĐ
Máy mài Makita GA9020 9 2000W

Máy mài Makita GA9020 9" 2000W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,293,000 VNĐ
7 Máy mài góc 2200W Makita GA7060

7" Máy mài góc 2200W Makita GA7060

Thương hiệu: makita
Giá: 2,470,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn Makita 906

6mm Máy mài khuôn Makita 906

Thương hiệu: makita
Giá: 2,376,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn Makita 906H

6mm Máy mài khuôn Makita 906H

Thương hiệu: makita
Giá: 4,447,000 VNĐ
125mm Máy mài thẳng Makita 9105

125mm Máy mài thẳng Makita 9105

Thương hiệu: makita
Giá: 6,938,000 VNĐ
Máy mài khuôn Makita GD0600 1-1/2

Máy mài khuôn Makita GD0600 1-1/2"

Thương hiệu: makita
Giá: 1,643,000 VNĐ
Máy mài khuôn Makita GD0601 1/4”

Máy mài khuôn Makita GD0601 1/4”

Thương hiệu: makita
Giá: 1,655,000 VNĐ
Máy mài khuôn Makita GD0602 1/4

Máy mài khuôn Makita GD0602 1/4"

Thương hiệu: makita
Giá: 1,420,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-mai/makita,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111