HOME » DỤNG CỤ KHÍ NÉN » Máy nén khí PEGASUS (92) 2,603

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS CHÍNH HÃNG

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 2,600,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,120,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-35L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-35L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 2,860,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,380,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,900,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,160,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,550,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,810,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1100X4-300L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1100X4-300L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 28,990,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1500-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1500-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,630,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,240,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x2-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x2-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,760,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,970,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-100L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,880,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.12/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.12/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,550,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,940,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,500,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,060,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 5,330,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-120L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-120L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,890,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 7,670,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 7,800,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,320,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,620,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,360,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 13,650,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 15,340,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,450,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,100,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,620,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,270,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,660,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,310,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,310,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,960,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,490,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,530,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,570,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,220,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,570,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,090,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,740,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 15,600,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 17,290,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 18,330,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 20,020,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 16,510,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 19,240,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-nen-khi/pegasus,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111