MÁY NÉN KHÍ PUMA CHÍNH HÃNG

Máy nén khí áp lực cao Puma TK-75300

Máy nén khí áp lực cao Puma TK-75300

Thương hiệu: puma
Giá: 41,690,000 VNĐ
Máy nén khí áp lực cao Puma TK-100300

Máy nén khí áp lực cao Puma TK-100300

Thương hiệu: puma
Giá: 59,190,000 VNĐ
Máy nén khí áp lực cao Puma TK-150300

Máy nén khí áp lực cao Puma TK-150300

Thương hiệu: puma
Giá: 73,499,000 VNĐ
Máy nén khí áp lực cao Puma TK-200500

Máy nén khí áp lực cao Puma TK-200500

Thương hiệu: puma
Giá: 90,909,000 VNĐ
Máy nén khí áp lực cao Puma TK-300500

Máy nén khí áp lực cao Puma TK-300500

Thương hiệu: puma
Giá: 125,000,000 VNĐ
Máy nén khí mini Puma ACE-1511 (1.5 HP)

Máy nén khí mini Puma ACE-1511 (1.5 HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 4,980,000 VNĐ
Máy nén khí 1HP 60L Puma PK 1060

Máy nén khí 1HP 60L Puma PK 1060

Thương hiệu: puma
Giá: 3,050,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu 1,5HP Puma OLD1525 25L

Máy nén khí không dầu 1,5HP Puma OLD1525 25L

Thương hiệu: puma
Giá: 7,900,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu 2HP Puma OLD2025 25L

Máy nén khí không dầu 2HP Puma OLD2025 25L

Thương hiệu: puma
Giá: 8,700,000 VNĐ
Máy nén khí Puma đài loan PK 300-500 ( 30 HP )

Máy nén khí Puma đài loan PK 300-500 ( 30 HP )

Thương hiệu: puma
Giá: 127,900,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-20100 (2HP)

Máy nén khí Puma PK-20100 (2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 14,950,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK0140-1/4HP

Máy nén khí Puma PK0140-1/4HP

Thương hiệu: puma
Giá: 6,199,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-0260(1/2HP)

Máy nén khí Puma PK-0260(1/2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 7,969,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-1090 (1HP)

Máy nén khí Puma PK-1090 (1HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 9,900,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-30120 (3HP)

Máy nén khí Puma PK-30120 (3HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 18,200,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-50160 (5HP)

Máy nén khí Puma PK-50160 (5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 27,000,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-75250 (7.5HP)

Máy nén khí Puma PK-75250 (7.5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 33,999,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-100300 (10HP)

Máy nén khí Puma PK-100300 (10HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 49,799,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-150300 (15HP)

Máy nén khí Puma PK-150300 (15HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 65,500,000 VNĐ
Máy nén khí Puma TK-50250 (5HP)

Máy nén khí Puma TK-50250 (5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 99,900,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-150 - Trung quốc (15HP)

Đầu nén khí Puma PX-150 - Trung quốc (15HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 28,897,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-200 - Trung quốc (20HP)

Đầu nén khí Puma PX-200 - Trung quốc (20HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 31,900,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-100 - Trung quốc (10HP)

Đầu nén khí Puma PX-100 - Trung quốc (10HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 13,167,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-75 - Trung quốc (7.5HP)

Đầu nén khí Puma PX-75 - Trung quốc (7.5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 10,659,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-50 - Trung quốc (5HP)

Đầu nén khí Puma PX-50 - Trung quốc (5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 7,942,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-30 - Trung quốc (3HP)

Đầu nén khí Puma PX-30 - Trung quốc (3HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 5,753,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-20 - Trung quốc (2HP)

Đầu nén khí Puma PX-20 - Trung quốc (2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 3,300,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-10 - Trung quốc (1HP)

Đầu nén khí Puma PX-10 - Trung quốc (1HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 2,772,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PX-02 - Trung quốc (1/2HP)

Đầu nén khí Puma PX-02 - Trung quốc (1/2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 2,640,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-300 - Đài loan (30HP)

Đầu nén khí Puma PK-300 - Đài loan (30HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 50,600,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-200 - Đài loan (20HP)

Đầu nén khí Puma PK-200 - Đài loan (20HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 44,000,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-150 - Đài loan (15HP)

Đầu nén khí Puma PK-150 - Đài loan (15HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 33,770,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-100 - Đài loan (10HP)

Đầu nén khí Puma PK-100 - Đài loan (10HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 22,704,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-75 - Đài loan (7.5HP)

Đầu nén khí Puma PK-75 - Đài loan (7.5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 16,500,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-50 - Đài loan (5HP)

Đầu nén khí Puma PK-50 - Đài loan (5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 12,650,000 VNĐ
Đầu nén khí Puma PK-10 - Đài loan (2HP)

Đầu nén khí Puma PK-10 - Đài loan (2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 3,685,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-200300 - Trung quốc (20HP)

Máy nén khí Puma PX-200300 - Trung quốc (20HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 61,138,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-150300 - Trung quốc (15HP)

Máy nén khí Puma PX-150300 - Trung quốc (15HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 55,385,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-100300 - Trung quốc (10HP)

Máy nén khí Puma PX-100300 - Trung quốc (10HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 35,849,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-75250 - Trung quốc (7.5HP)

Máy nén khí Puma PX-75250 - Trung quốc (7.5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 32,500,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-50160 - Trung quốc (5HP)

Máy nén khí Puma PX-50160 - Trung quốc (5HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 21,197,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-30120 - Trung quốc (3HP)

Máy nén khí Puma PX-30120 - Trung quốc (3HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 16,687,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-20100 - Trung quốc (2HP)

Máy nén khí Puma PX-20100 - Trung quốc (2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 12,100,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-1090 - Trung quốc (1HP)

Máy nén khí Puma PX-1090 - Trung quốc (1HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 9,977,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PX-0260 - Trung quốc (1/2HP)

Máy nén khí Puma PX-0260 - Trung quốc (1/2HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 7,095,000 VNĐ
Máy nén khí Puma PK-2100

Máy nén khí Puma PK-2100

Thương hiệu: puma
Giá: Liên hệ
MÁY NÉN KHÍ PUMA XN2525 (đầu liền)

MÁY NÉN KHÍ PUMA XN2525 (đầu liền)

Thương hiệu: puma
Giá: Liên hệ
Đầu nén khí Puma PK-30 - Đàii loan (3HP)

Đầu nén khí Puma PK-30 - Đàii loan (3HP)

Thương hiệu: puma
Giá: 9,515,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Máy nén khí PUMA GIÁ RẺ

DBK Việt Nam chuyên bán Máy nén khí PUMA với giá thấp nhất, thiết bị luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, sản phẩm có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK.VN mong muốn phân phối được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Thiết bị của DBK Việt Nam phân phối đều có rất phong phú và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại phù hợp nhất.

Lý do tin tưởng các mặt hàng Máy nén khí PUMA tại Công ty DBK:

- Giá mặt hàng Máy nén khí PUMA mà DBK.VN bán luôn phù hợp nhất thị trường.

- Dụng cụ đa dạng mẫu mã và thương hiệu.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-nen-khi/puma,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111