MÁY NÉN KHÍ TRUNG QUỐC

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 2,600,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,120,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-35L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-35L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 2,860,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,380,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,900,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,160,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,550,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,810,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1100X4-300L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1100X4-300L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 28,990,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1500-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1500-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,630,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,240,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x2-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x2-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,760,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,970,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-100L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,880,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.12/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.12/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,550,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,940,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,500,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,060,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 5,330,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-120L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-120L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,890,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 7,670,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 7,800,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,320,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,620,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,360,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 13,650,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 15,340,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,450,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,100,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,620,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,270,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,660,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,310,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,310,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,960,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,490,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,530,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,570,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,220,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,570,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,090,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,740,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 15,600,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 17,290,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 18,330,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 20,020,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 16,510,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 19,240,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Máy nén khí Trung Quốc GIÁ RẺ

DBK chuyên cung cấp Máy nén khí Trung Quốc với giá rẻ nhất, mặt hàng luôn chính hãng, đa dạng kiểu dáng, sản phẩm có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK Việt Nam mong muốn cung cấp được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Sản phẩm của DBK bán đều có rất nhiều loại và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại đúng yêu cầu.

Lý do lựa chọn các dụng cụ Máy nén khí Trung Quốc tại DBK Việt Nam:

- Giá dụng cụ Máy nén khí Trung Quốc mà DBK Việt Nam cung cấp luôn phải chăng nhất thị trường.

- Sản phẩm đa dạng mẫu mã và hãng.

- Thiết bị luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-nen-khi/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111