HOME » MIN » Máy nội soi công nghiêp (101) 131

MÁY NỘI SOI CÔNG NGHIÊP

Máy nội soi công nghiệp Extech BR80

Máy nội soi công nghiệp Extech BR80

Thương hiệu: extech
Giá: 2,467,500 VNĐ
Vòng cố định đầu dò Ø50mm Insize ISV-VP280-R50

Vòng cố định đầu dò Ø50mm Insize ISV-VP280-R50

Thương hiệu: insize
Giá: 3,106,700 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp Extech BR150

Máy nội soi công nghiệp Extech BR150

Thương hiệu: extech
Giá: 2,867,000 VNĐ
Giá đỡ máy nội soi công  nghiệp Insize ISV-2000D-BASE

Giá đỡ máy nội soi công nghiệp Insize ISV-2000D-BASE

Thương hiệu: insize
Giá: 2,904,600 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4173

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4173

Thương hiệu: insize
Giá: 13,155,300 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4177

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4177

Thương hiệu: insize
Giá: 13,155,300 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4170

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4170

Thương hiệu: insize
Giá: 11,914,970 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 180

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 180

Thương hiệu: pce
Giá: 7,929,998 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 250

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 250

Thương hiệu: pce
Giá: 9,872,847 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 200SV1

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 200SV1

Thương hiệu: pce
Giá: 9,714,248 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 200-S3

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 200-S3

Thương hiệu: pce
Giá: 14,517,996 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp INSIZE ISV-E20 (Φ 12mm, cáp 1m)

Máy nội soi công nghiệp INSIZE ISV-E20 (Φ 12mm, cáp 1m)

Thương hiệu: insize
Giá: 19,591,010 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 333HR

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 333HR

Thương hiệu: pce
Giá: 18,604,995 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H6203

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H6203

Thương hiệu: insize
Giá: 21,157,520 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 320HR

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 320HR

Thương hiệu: pce
Giá: 17,485,646 VNĐ
Đầu dò camera máy nội soi 6mm EXtech HDV5-6CAM-1AFM

Đầu dò camera máy nội soi 6mm EXtech HDV5-6CAM-1AFM

Thương hiệu: extech
Giá: 17,112,465 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-RS 27

Máy nội soi công nghiệp PCE-RS 27

Thương hiệu: pce
Giá: 18,556,195 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H6200

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H6200

Thương hiệu: insize
Giá: 19,358,595 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-RS 40

Máy nội soi công nghiệp PCE-RS 40

Thương hiệu: pce
Giá: 14,944,996 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4179

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4179

Thương hiệu: insize
Giá: 17,807,595 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H6207

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H6207

Thương hiệu: insize
Giá: 21,157,520 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 200-KIT1

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 200-KIT1

Thương hiệu: pce
Giá: 17,293,496 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-IVE 300

Máy nội soi công nghiệp PCE-IVE 300

Thương hiệu: pce
Giá: 20,099,495 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp INSIZE ISV-E10 (Φ 5.5mm, cáp 1m)

Máy nội soi công nghiệp INSIZE ISV-E10 (Φ 5.5mm, cáp 1m)

Thương hiệu: insize
Giá: 22,325,000 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4307

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4307

Thương hiệu: insize
Giá: 26,492,255 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-IVE 330

Máy nội soi công nghiệp PCE-IVE 330

Thương hiệu: pce
Giá: 25,467,493 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp PCE-IVE 320

Máy nội soi công nghiệp PCE-IVE 320

Thương hiệu: pce
Giá: 25,467,493 VNĐ
Máy nội soi công nghiệp  PCE-VE 390N

Máy nội soi công nghiệp PCE-VE 390N

Thương hiệu: pce
Giá: 26,931,493 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4303

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4303

Thương hiệu: insize
Giá: 26,492,255 VNĐ
Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4300

Máy nội soi ống ngắm cố định Insize ISV-1H4300

Thương hiệu: insize
Giá: 24,631,290 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-noi-soi-cong-nghiep,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111