HOME » MIN » Máy phân tích phổ (83) 100

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ

Máy đo phân tích phổ cầm tay Protek 7830 (2.9Ghz)

Máy đo phân tích phổ cầm tay Protek 7830 (2.9Ghz)

Thương hiệu: protek
Giá: 60,000,000 VNĐ
Máy phân tích phổ Owon XSA1036TG (9kHz~3.6GHz)

Máy phân tích phổ Owon XSA1036TG (9kHz~3.6GHz)

Thương hiệu: owon
Giá: 63,920,000 VNĐ
Máy phân tích phổ BK Precision 2682 (9 kHz to 2.1 GHz)

Máy phân tích phổ BK Precision 2682 (9 kHz to 2.1 GHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 69,325,000 VNĐ
Máy phân tích phổ PC Metrix MTX 1050 (400 kHz - 1 GHz)

Máy phân tích phổ PC Metrix MTX 1050 (400 kHz - 1 GHz)

Thương hiệu: metrix
Giá: 35,073,015 VNĐ
Máy phân tích phổ cầm tay TTI PSA2702 (2.7GHz)

Máy phân tích phổ cầm tay TTI PSA2702 (2.7GHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 36,264,491 VNĐ
Máy phân tích phổ cầm tay TTI PSA3605 (3.6GHz)

Máy phân tích phổ cầm tay TTI PSA3605 (3.6GHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 49,165,987 VNĐ
Máy phân tích phổ cầm tay TTI PSA6005 (6.0GHz)

Máy phân tích phổ cầm tay TTI PSA6005 (6.0GHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 58,102,485 VNĐ
Máy phân tích phổ Gwinstek GSP-9300B (3GHz)

Máy phân tích phổ Gwinstek GSP-9300B (3GHz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 77,526,500 VNĐ
Máy phân tích phổ Gwinstek GSP-9300B With TG (3GHz)

Máy phân tích phổ Gwinstek GSP-9300B With TG (3GHz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 91,603,000 VNĐ
Máy phân tích phổ BK Precision 2683 (9 kHz to 3.2 GHz)

Máy phân tích phổ BK Precision 2683 (9 kHz to 3.2 GHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 105,515,000 VNĐ
Máy phân tích phổ Gwinstek GSP-9330 (3.25GHz)

Máy phân tích phổ Gwinstek GSP-9330 (3.25GHz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 129,250,000 VNĐ
Máy phân tích phổ cầm tay BK Precision 2650A (3.3 GHz)

Máy phân tích phổ cầm tay BK Precision 2650A (3.3 GHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 152,750,000 VNĐ
Máy phân tích phổ Tektronix RSA503A (9kHz ~ 3GHz)

Máy phân tích phổ Tektronix RSA503A (9kHz ~ 3GHz)

Thương hiệu: tektronix
Giá: 163,795,000 VNĐ
Máy phân tích phổ cầm tay BK Precision 2658A (8.5 GHz)

Máy phân tích phổ cầm tay BK Precision 2658A (8.5 GHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 258,382,500 VNĐ
Máy phân tích phổ Aaronia 80120 V5RSA (9kHz ~ 12GHz)

Máy phân tích phổ Aaronia 80120 V5RSA (9kHz ~ 12GHz)

Thương hiệu: aaronia
Giá: Liên hệ
Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FPC1500 (5kHz~1GHz)

Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FPC1500 (5kHz~1GHz)

Thương hiệu: rohde-and-schwarz
Giá: Liên hệ
Máy phân tích phổ Saluki S3332B

Máy phân tích phổ Saluki S3332B

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-phan-tich-pho,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111