HOME » MIN » Máy phát tín hiệu RF (21) 123

MÁY PHÁT TÍN HIỆU RF

Máy phát (tạo) tín hiệu RF BK Precision 2005B (450Mhz)

Máy phát (tạo) tín hiệu RF BK Precision 2005B (450Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 7,355,500 VNĐ
Máy phát sóng RF TTI TGR1040 (10MHz ~ 1000MHz)

Máy phát sóng RF TTI TGR1040 (10MHz ~ 1000MHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 46,634,488 VNĐ
Máy phát sóng RF TTI TGR2050 (150kHz ~ 2000MHz)

Máy phát sóng RF TTI TGR2050 (150kHz ~ 2000MHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 85,094,978 VNĐ
Máy phát sóng RF TTI TGR6000 (10MHz ~ 6000MHz)

Máy phát sóng RF TTI TGR6000 (10MHz ~ 6000MHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 103,760,974 VNĐ
Máy phát sóng RF Saluki S1103A (250 kHz - 20GHz)

Máy phát sóng RF Saluki S1103A (250 kHz - 20GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Transcom Micro-Tx (10MHz~6GHz)

Máy phát sóng RF Transcom Micro-Tx (10MHz~6GHz)

Thương hiệu: transcom
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Saluki S1103C (250 kHz - 50GHz)

Máy phát sóng RF Saluki S1103C (250 kHz - 50GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
Máy phát RF Rigol DSG815 (9 kHz ~ 1.5 GHz)

Máy phát RF Rigol DSG815 (9 kHz ~ 1.5 GHz)

Thương hiệu: rigol
Giá: Liên hệ
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4106A (M01) (6Ghz)

Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4106A (M01) (6Ghz)

Thương hiệu: tektronix
Giá: Liên hệ
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4102A (M01) (2Ghz)

Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4102A (M01) (2Ghz)

Thương hiệu: tektronix
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Saluki S1103D (250 kHz - 67GHz)

Máy phát sóng RF Saluki S1103D (250 kHz - 67GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4104A (M01) (4Ghz)

Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4104A (M01) (4Ghz)

Thương hiệu: tektronix
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Saluki S1101A (250 kHz - 6 GHz)

Máy phát sóng RF Saluki S1101A (250 kHz - 6 GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Saluki S1101B (250 kHz - 3 GHz)

Máy phát sóng RF Saluki S1101B (250 kHz - 3 GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Saluki S1131 (100kHz~3GHz)

Máy phát sóng RF Saluki S1131 (100kHz~3GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
Máy phát RF Rigol DSG3030 (9 kHz ~3 GHz)

Máy phát RF Rigol DSG3030 (9 kHz ~3 GHz)

Thương hiệu: rigol
Giá: Liên hệ
Máy phát sóng RF Rigol DSG3060 (9 kHz~6 GHz)

Máy phát sóng RF Rigol DSG3060 (9 kHz~6 GHz)

Thương hiệu: rigol
Giá: Liên hệ
Máy phát RF Rigol DSG830 (9 kHz ~ 3 GHz)

Máy phát RF Rigol DSG830 (9 kHz ~ 3 GHz)

Thương hiệu: rigol
Giá: Liên hệ
Modul phát sóng RF Saluki SAV102 (10Mhz - 6GHz)

Modul phát sóng RF Saluki SAV102 (10Mhz - 6GHz)

Thương hiệu: saluki
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-phat-tin-hieu-rf,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111