HOME » MIN » Máy phát xung phát hàm (177) 193

MÁY PHÁT XUNG PHÁT HÀM

Dây BNC sang kẹp cá sấu BK Precision CC-21

Dây BNC sang kẹp cá sấu BK Precision CC-21

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 282,000 VNĐ
Máy phát tín hiệu Audio BK Precision 3001 (150kHz)

Máy phát tín hiệu Audio BK Precision 3001 (150kHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 2,044,500 VNĐ
Máy phát xung Pintek FG-30 ( 3MHz ; 6 Function , 6 Range )

Máy phát xung Pintek FG-30 ( 3MHz ; 6 Function , 6 Range )

Thương hiệu: pintek
Giá: 3,454,500 VNĐ
Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8215A ( 3Mhz )

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8215A ( 3Mhz )

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,065,500 VNĐ
Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1003 ( 3MHz, 0.1 Hz)

Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1003 ( 3MHz, 0.1 Hz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 3,642,500 VNĐ
Máy phát xung Gwinstek GAG-810 ( 1Mhz )

Máy phát xung Gwinstek GAG-810 ( 1Mhz )

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,230,000 VNĐ
Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2005 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2005 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,864,500 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4001A (4MHz)

Máy phát xung BK Precision 4001A (4MHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,287,500 VNĐ
Máy khuếch đại xung TTI  WA301 (1Mhz, 30V pk-pk)

Máy khuếch đại xung TTI WA301 (1Mhz, 30V pk-pk)

Thương hiệu: tti
Giá: 5,825,499 VNĐ
Máy phát xung tùy ý Owon AG051F (5MHz, 1 kênh)

Máy phát xung tùy ý Owon AG051F (5MHz, 1 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 5,076,000 VNĐ
Máy phát xung sin/vuông BK Precision 3003 (10MHz)

Máy phát xung sin/vuông BK Precision 3003 (10MHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,240,500 VNĐ
Máy phát xung tùy ý Owon AG051 (5MHz, 1 kênh)

Máy phát xung tùy ý Owon AG051 (5MHz, 1 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 4,512,000 VNĐ
Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8216A ( 3Mhz )

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8216A ( 3Mhz )

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 5,734,000 VNĐ
Máy phát xung EZ FG-7002C ( 2Mhz)

Máy phát xung EZ FG-7002C ( 2Mhz)

Thương hiệu: ez-digital
Giá: 5,828,000 VNĐ
Máy phát xung tùy ý OWON AG1011 (10MHz, 125MS/s, 1CH)

Máy phát xung tùy ý OWON AG1011 (10MHz, 125MS/s, 1CH)

Thương hiệu: owon
Giá: 5,264,000 VNĐ
Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2112 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2112 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 7,731,500 VNĐ
Máy phát xung OWON AG1022E (20M, 125MS/s, 2CH )

Máy phát xung OWON AG1022E (20M, 125MS/s, 2CH )

Thương hiệu: owon
Giá: 7,332,000 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4040B (20Mhz, 1Ch)

Máy phát xung BK Precision 4040B (20Mhz, 1Ch)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 13,395,000 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4010A (2Mhz)

Máy phát xung BK Precision 4010A (2Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,791,500 VNĐ
Máy phát xung Gwinstek MFG-2230M (30Mhz, 2 kênh, điều chế)

Máy phát xung Gwinstek MFG-2230M (30Mhz, 2 kênh, điều chế)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 11,961,500 VNĐ
Máy phát xung Pulse BK Precision 4030 (10Mhz)

Máy phát xung Pulse BK Precision 4030 (10Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,658,500 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4052 (5Mhz, 2Ch)

Máy phát xung BK Precision 4052 (5Mhz, 2Ch)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 12,337,500 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4012A (5Mhz)

Máy phát xung BK Precision 4012A (5Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,293,000 VNĐ
Máy phát xung TTI  TG315 (3MHz)

Máy phát xung TTI TG315 (3MHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 7,868,998 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4007B (7Mhz)

Máy phát xung BK Precision 4007B (7Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,517,500 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4017A (10Mhz)

Máy phát xung BK Precision 4017A (10Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 11,233,000 VNĐ
Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8255A ( 5Mhz )

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8255A ( 5Mhz )

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 8,342,500 VNĐ
Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2125 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2125 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 8,389,500 VNĐ
Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2105 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2105 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 6,345,000 VNĐ
Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )

Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )

Thương hiệu: pintek
Giá: 6,392,000 VNĐ
Máy phát xung EZ FG-7005C (5 MHz)

Máy phát xung EZ FG-7005C (5 MHz)

Thương hiệu: ez-digital
Giá: 7,332,000 VNĐ
Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )

Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )

Thương hiệu: pintek
Giá: 6,956,000 VNĐ
Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2225 ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2225 ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,024,000 VNĐ
Máy phát xung Owon AG2062F (60MHz, 2 kênh)

Máy phát xung Owon AG2062F (60MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 11,656,000 VNĐ
Máy phát xung LF Multimetrix XG2102 (0.2Hz~2MHz)

Máy phát xung LF Multimetrix XG2102 (0.2Hz~2MHz)

Thương hiệu: multimetrix
Giá: 8,856,004 VNĐ
Máy phát xung Owon AG1012F (10MHz, 2 kênh)

Máy phát xung Owon AG1012F (10MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 7,332,000 VNĐ
Máy phát xung tùy ý Owon AG1012 (10MHz, 2 kênh)

Máy phát xung tùy ý Owon AG1012 (10MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 6,204,000 VNĐ
Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8219A ( 3Mhz )

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8219A ( 3Mhz )

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 7,473,000 VNĐ
Máy phát xung Owon AG2052F (50MHz, 2 kênh)

Máy phát xung Owon AG2052F (50MHz, 2 kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 10,528,000 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4003A (4MHz)

Máy phát xung BK Precision 4003A (4MHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 7,120,500 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4013B (12Mhz)

Máy phát xung BK Precision 4013B (12Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,434,000 VNĐ
Máy phát xung UNI AFG-1010 (10Mhz)

Máy phát xung UNI AFG-1010 (10Mhz)

Thương hiệu: uni
Giá: 9,500,000 VNĐ
Máy phát xung BK Precision 4005DDS (5Mhz)

Máy phát xung BK Precision 4005DDS (5Mhz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 7,637,500 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-phat-xung-phat-ham,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111