HOME » MIN » Máy quang phổ (91) 150

MÁY QUANG PHỔ

Máy Quang phổ 1 chùm tia YOKE V1200 (-2.00 ~ 19.99)

Máy Quang phổ 1 chùm tia YOKE V1200 (-2.00 ~ 19.99)

Thương hiệu: yoke
Giá: 8,624,500 VNĐ
Máy quang phổ Yoke V1100 (330-1020nm;5nm)

Máy quang phổ Yoke V1100 (330-1020nm;5nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 9,047,500 VNĐ
Máy quang phổ Yoke V1000 (340-1020nm;6nm)

Máy quang phổ Yoke V1000 (340-1020nm;6nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 6,979,500 VNĐ
Máy quang phổ chùm một tia Yoke V2000 (320~1100nm; 4nm)

Máy quang phổ chùm một tia Yoke V2000 (320~1100nm; 4nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,656,950 VNĐ
Máy quang phổ Yoke V1710 (340-1050nm;4nm)

Máy quang phổ Yoke V1710 (340-1050nm;4nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 21,222,850 VNĐ
Máy quang phổ Yoke V1700 (330-1100nm;2nm)

Máy quang phổ Yoke V1700 (330-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 24,221,450 VNĐ
Máy quang phổ Yoke UV1100 (195-1020nm;5nm)

Máy quang phổ Yoke UV1100 (195-1020nm;5nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 22,231,000 VNĐ
Máy quang phổ Yoke UV1200 (190-1100nm;4nm)

Máy quang phổ Yoke UV1200 (190-1100nm;4nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 24,143,900 VNĐ
Máy quang phổ Yoke UV1200PRO (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ Yoke UV1200PRO (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 26,703,050 VNĐ
Máy quang phổ chùm một tia Yoke UV2000 (190~1100nm; 4nm)

Máy quang phổ chùm một tia Yoke UV2000 (190~1100nm; 4nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 31,924,750 VNĐ
Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1700 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1700 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 55,603,350 VNĐ
Máy quang phổ một chùm tia Yoke V1800 (320-1100nm;2nm)

Máy quang phổ một chùm tia Yoke V1800 (320-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 52,113,600 VNĐ
Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1710 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1710 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 46,530,000 VNĐ
Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1720 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ một chùm tia Yoke UV1720 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 40,713,750 VNĐ
Máy quang phổ màn hình màu Yoke N5000 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ màn hình màu Yoke N5000 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 73,931,000 VNĐ
Máy quang phổ hai chùm tia Yoke UV1901 (190-1100nm;1nm)

Máy quang phổ hai chùm tia Yoke UV1901 (190-1100nm;1nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 112,447,500 VNĐ
Máy quang phổ màn hình màu Yoke K8000 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ màn hình màu Yoke K8000 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 111,672,000 VNĐ
Máy quang phổ màn hình màu Yoke N6000Plus (190-1100nm;1nm)

Máy quang phổ màn hình màu Yoke N6000Plus (190-1100nm;1nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 112,447,500 VNĐ
Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X8001 (190-1100nm;1nm)

Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X8001 (190-1100nm;1nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 199,045,000 VNĐ
Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9000 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9000 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 192,582,500 VNĐ
Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8000 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8000 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 210,677,500 VNĐ
Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9001 (190-1100nm;1nm)

Máy quang phổ đèn Xenon Yoke X9001 (190-1100nm;1nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 206,748,300 VNĐ
Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T9000 (190-1100nm;2nm)

Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T9000 (190-1100nm;2nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 218,432,500 VNĐ
Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8001 (190-1100nm;1nm)

Máy quang phổ phát xạ PMT Yoke T8001 (190-1100nm;1nm)

Thương hiệu: yoke
Giá: 224,895,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-quang-pho,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111