MÁY VẶN VÍT MAKITA CHÍNH HÃNG

10.8V Máy khoan  vặn vít Makita DF030DWE

10.8V Máy khoan vặn vít Makita DF030DWE

Thương hiệu: makita
Giá: 2,742,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita TD091DZ 10.8V

Máy vặn vít dùng pin Makita TD091DZ 10.8V

Thương hiệu: makita
Giá: 1,482,000 VNĐ
12V Máy vặn vít dùng pin Makita TD110DSYE

12V Máy vặn vít dùng pin Makita TD110DSYE

Thương hiệu: makita
Giá: 2,262,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita TD111DZ 12V

Máy vặn vít dùng pin Makita TD111DZ 12V

Thương hiệu: makita
Giá: 1,927,000 VNĐ
Máy vặn vít Makita FS2500 570W

Máy vặn vít Makita FS2500 570W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,680,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita 6825

570W Máy vặn vít Makita 6825

Thương hiệu: makita
Giá: 2,191,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS4000

570W Máy vặn vít Makita FS4000

Thương hiệu: makita
Giá: 2,150,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS6300

570W Máy vặn vít Makita FS6300

Thương hiệu: makita
Giá: 2,422,000 VNĐ
230W Máy vặn vít Makita TD0100

230W Máy vặn vít Makita TD0100

Thương hiệu: makita
Giá: 1,507,000 VNĐ
510W Máy vặn vít 6mm Makita 6802BV

510W Máy vặn vít 6mm Makita 6802BV

Thương hiệu: makita
Giá: 5,070,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DF012DSE

Máy vặn vít dùng pin Makita DF012DSE

Thương hiệu: makita
Giá: 2,791,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita 6821

570W Máy vặn vít Makita 6821

Thương hiệu: makita
Giá: 2,782,000 VNĐ
Bộ máy vặn vít dùng pin Makita DF001DW 3.6V

Bộ máy vặn vít dùng pin Makita DF001DW 3.6V

Thương hiệu: makita
Giá: 964,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DFS251RFE (18V)

Máy vặn vít dùng pin Makita DFS251RFE (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 7,275,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DFS452RME 18V

Máy vặn vít dùng pin Makita DFS452RME 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 8,522,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DFS452Z 18V

Máy vặn vít dùng pin Makita DFS452Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,447,000 VNĐ
Máy vặn vít pin Makita BTD130FRFE 14.4V

Máy vặn vít pin Makita BTD130FRFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 8,198,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita BTD133RFE 14.4V

Máy vặn vít dùng pin Makita BTD133RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 9,041,000 VNĐ
Máy vặn ốc vít dùng pin Makita BTD134RFE 14.4V

Máy vặn ốc vít dùng pin Makita BTD134RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,047,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita BTD141RFE 14.4V

Máy vặn vít dùng pin Makita BTD141RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,051,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin 18V Makita DTD129Z

Máy vặn vít dùng pin 18V Makita DTD129Z

Thương hiệu: makita
Giá: 2,434,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD134RFE 14.4V

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD134RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,164,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD134Z

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD134Z

Thương hiệu: makita
Giá: 2,347,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD137Z

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD137Z

Thương hiệu: makita
Giá: 3,232,000 VNĐ
Máy vặn vít chạy pin Makita DTD147Z 18V

Máy vặn vít chạy pin Makita DTD147Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 3,358,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin 18V Makita DTD149Z

Máy vặn vít dùng pin 18V Makita DTD149Z

Thương hiệu: makita
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152RAE 18V

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152RAE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 5,620,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152RFE

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152RFE

Thương hiệu: makita
Giá: 5,793,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152Z 18V

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD153RTE (18V)

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD153RTE (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 7,337,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD155RFE (18V)

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD155RFE (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 5,743,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin 18V Makita DTD155Z

Máy vặn vít dùng pin 18V Makita DTD155Z

Thương hiệu: makita
Giá: 2,125,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD170RME (18V)

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD170RME (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 8,880,000 VNĐ
Máy vặn vít cầm tay dùng pin Makita DTP141Z 18V

Máy vặn vít cầm tay dùng pin Makita DTP141Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,694,000 VNĐ
18V Máy vặn vít dùng Pin Makita DTD152RME

18V Máy vặn vít dùng Pin Makita DTD152RME

Thương hiệu: makita
Giá: 7,151,000 VNĐ
Máy vặn vít chạy pin Makita DTD146RFE 18V

Máy vặn vít chạy pin Makita DTD146RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,367,000 VNĐ
Máy vặn vít chạy pin Makita DTD129SHE 18V

Máy vặn vít chạy pin Makita DTD129SHE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 5,912,000 VNĐ
12V Máy vặn vít dùng pin Makita 6980FDWAE

12V Máy vặn vít dùng pin Makita 6980FDWAE

Thương hiệu: makita
Giá: 4,099,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/may-van-vit/makita,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111