MCCB 2 PHA

MCCB 2P  LS, ABN102c, 20A (35kA)

MCCB 2P LS, ABN102c, 20A (35kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 595,000 VNĐ
MCCB 2P LS ABS32c 10A, 25kA

MCCB 2P LS ABS32c 10A, 25kA

Thương hiệu: ls
Giá: 472,000 VNĐ
MCCB 2P LS ABN52c 40A (30kA)

MCCB 2P LS ABN52c 40A (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 442,000 VNĐ
MCCB 2P LS ABN52c 30A (30kA)

MCCB 2P LS ABN52c 30A (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 442,000 VNĐ
MCCB 2P LS ABN52c 20A (30kA)

MCCB 2P LS ABN52c 20A (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 442,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN62c, 60A, (30kA)

MCCB 2P LS, ABN62c, 60A, (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 524,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 20A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 20A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS ABS102c, 125A (85kA)

MCCB 2P LS ABS102c, 125A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS ABS102c, 100A (85kA)

MCCB 2P LS ABS102c, 100A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 100A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 100A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 75A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 75A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 60A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 60A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 50A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 50A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 40A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 40A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABS102c, 30A (85kA)

MCCB 2P LS, ABS102c, 30A (85kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 860,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN202c, 175A (65kA)

MCCB 2P LS, ABN202c, 175A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,089,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN202c, 200A (65kA)

MCCB 2P LS, ABN202c, 200A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,190,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN202c, 225A (65kA)

MCCB 2P LS, ABN202c, 225A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,089,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN202c, 250A (65kA)

MCCB 2P LS, ABN202c, 250A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,089,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN202c, 150A (65kA)

MCCB 2P LS, ABN202c, 150A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,089,000 VNĐ
MCCB 2P LS, ABN402c, 300A (50kA)

MCCB 2P LS, ABN402c, 300A (50kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,693,000 VNĐ
Atomat LS BKN-B 2P 40A 10KA

Atomat LS BKN-B 2P 40A 10KA

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mccb-2-pha,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111