MCCB 3 PHA

MCCB 3P LS ABN53c 40A (18kA)

MCCB 3P LS ABN53c 40A (18kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 517,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN103c 100A (22kA)

MCCB 3P LS ABN103c 100A (22kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 689,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN103c 40A (22kA)

MCCB 3P LS ABN103c 40A (22kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 689,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN103c 50A (22kA)

MCCB 3P LS ABN103c 50A (22kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 689,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN103c 75A (22kA)

MCCB 3P LS ABN103c 75A (22kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 689,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN53c 50A (18kA)

MCCB 3P LS ABN53c 50A (18kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 540,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN103c 30A (22kA)

MCCB 3P LS ABN103c 30A (22kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 689,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN53c 20A (18kA)

MCCB 3P LS ABN53c 20A (18kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 517,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 40A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 40A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 20A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 20A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 30A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 30A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 60A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 60A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 50A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 50A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB3PLSABS103c75A(42kA)

MCCB3PLSABS103c75A(42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 15A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 15A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 100A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 100A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS103c 125A (42kA)

MCCB 3P LS ABS103c 125A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,010,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS203c 200A (42kA)

MCCB 3P LS ABS203c 200A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,683,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS203c 250A (42kA)

MCCB 3P LS ABS203c 250A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,683,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS203c 175A (42kA)

MCCB 3P LS ABS203c 175A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,683,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS203c 225A (42kA)

MCCB 3P LS ABS203c 225A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,683,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS203c 150A (42kA)

MCCB 3P LS ABS203c 150A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 1,683,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN403c 300A (42kA)

MCCB 3P LS ABN403c 300A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,291,200 VNĐ
MCCB 3P LS ABN403c 400A (42kA)

MCCB 3P LS ABN403c 400A (42kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,291,200 VNĐ
MCCB 3P LS ABS403c 250A (65kA)

MCCB 3P LS ABS403c 250A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,968,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS403c 400A (65kA)

MCCB 3P LS ABS403c 400A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,968,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS403c 350A (65kA)

MCCB 3P LS ABS403c 350A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,968,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN803c 630A (45kA)

MCCB 3P LS ABN803c 630A (45kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,972,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS803c 500-630A (75kA)

MCCB 3P LS ABS803c 500-630A (75kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,575,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN803c 500A (45kA)

MCCB 3P LS ABN803c 500A (45kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,972,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS803c 800A (75kA)

MCCB 3P LS ABS803c 800A (75kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 9,425,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS1003b 1000A (65kA)

MCCB 3P LS ABS1003b 1000A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 16,830,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABS1203b 1200A (65kA)

MCCB 3P LS ABS1203b 1200A (65kA)

Thương hiệu: ls
Giá: 18,550,000 VNĐ
MCCB 3P LS ABN203c 150A(30kA)

MCCB 3P LS ABN203c 150A(30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
MCCB 3P LS ABN203c 250A (30kA)

MCCB 3P LS ABN203c 250A (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
MCCB 4P LS ABN54c 50A (18kA)

MCCB 4P LS ABN54c 50A (18kA)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
MCCB 3P LS ABN203c 225A (30kA)

MCCB 3P LS ABN203c 225A (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
MCCB 3P LS ABN203c 100A (30kA)

MCCB 3P LS ABN203c 100A (30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
MCCB 3P LS ABN203c 125A(30kA)

MCCB 3P LS ABN203c 125A(30kA)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mccb-3-pha,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111