MỎ HÀN ASAKI CHÍNH HÃNG

Mỏ hàn chì đầu nhọn cao cấp 40W Asaki AK-9032

Mỏ hàn chì đầu nhọn cao cấp 40W Asaki AK-9032

Thương hiệu: asaki
Giá: 95,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu nhọn cao cấp 60W Asaki AK-9034

Mỏ hàn chì đầu nhọn cao cấp 60W Asaki AK-9034

Thương hiệu: asaki
Giá: 103,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu nhọn 40W Asaki AK-9039

Mỏ hàn chì đầu nhọn 40W Asaki AK-9039

Thương hiệu: asaki
Giá: 62,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu nhọn 60W Asaki AK-9040

Mỏ hàn chì đầu nhọn 60W Asaki AK-9040

Thương hiệu: asaki
Giá: 65,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu dẹp 80W Asaki AK-9044

Mỏ hàn chì đầu dẹp 80W Asaki AK-9044

Thương hiệu: asaki
Giá: 159,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu dẹp 100W Asaki AK-9045

Mỏ hàn chì đầu dẹp 100W Asaki AK-9045

Thương hiệu: asaki
Giá: 199,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu dẹp 150W Asaki AK-9046

Mỏ hàn chì đầu dẹp 150W Asaki AK-9046

Thương hiệu: asaki
Giá: 239,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu dẹp 200W Asaki AK-9047

Mỏ hàn chì đầu dẹp 200W Asaki AK-9047

Thương hiệu: asaki
Giá: 384,000 VNĐ
Mỏ hàn chì đầu dẹp 300W Asaki AK-9048

Mỏ hàn chì đầu dẹp 300W Asaki AK-9048

Thương hiệu: asaki
Giá: 621,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mo-han/asaki,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111