MỎ LẾT FUJIYA1 CHÍNH HÃNG

Mỏ lết 12 inch, 306mm FUJIYA FLA-53

Mỏ lết 12 inch, 306mm FUJIYA FLA-53

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 765,000 VNĐ
Mỏ lết 10 inch, 256mm FUJIYA FLA-43

Mỏ lết 10 inch, 256mm FUJIYA FLA-43

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 546,000 VNĐ
Mỏ lết 8 inch, 205mm FUJIYA FLA-32

Mỏ lết 8 inch, 205mm FUJIYA FLA-32

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 423,000 VNĐ
Mỏ lết 6 inch, 155mm FUJIYA FLA-28

Mỏ lết 6 inch, 155mm FUJIYA FLA-28

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 344,000 VNĐ
Mỏ lết 12 inch, 306mm FUJIYA 
FLA-53-F

Mỏ lết 12 inch, 306mm FUJIYA FLA-53-F

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 786,000 VNĐ
Mỏ lết 10 inch, 256mm FUJIYA 
FLA-43-F

Mỏ lết 10 inch, 256mm FUJIYA FLA-43-F

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 564,000 VNĐ
Mỏ lết 8 inch, 205mm FUJIYA FLA-32-F

Mỏ lết 8 inch, 205mm FUJIYA FLA-32-F

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 440,000 VNĐ
Mỏ lết 6 inch, 155mm FUJIYA FLA-28-F

Mỏ lết 6 inch, 155mm FUJIYA FLA-28-F

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 353,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mo-let/fujiya1,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111