MŨI KHOAN AKITA CHÍNH HÃNG

Mũi khoan sắt - inox 3.0 mm Akita HSCo3.0

Mũi khoan sắt - inox 3.0 mm Akita HSCo3.0

Thương hiệu: akita
Giá: 72,600 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 3.2 mm Akita HSCo3.2

Mũi khoan sắt - inox 3.2 mm Akita HSCo3.2

Thương hiệu: akita
Giá: 82,280 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 3.5 mm Akita HSCo3.5

Mũi khoan sắt - inox 3.5 mm Akita HSCo3.5

Thương hiệu: akita
Giá: 82,280 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 4.0 mm Akita HSCo4.0

Mũi khoan sắt - inox 4.0 mm Akita HSCo4.0

Thương hiệu: akita
Giá: 91,960 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 4.2 mm Akita HSCo4.2

Mũi khoan sắt - inox 4.2 mm Akita HSCo4.2

Thương hiệu: akita
Giá: 101,640 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 4.5 mm Akita HSCo4.5

Mũi khoan sắt - inox 4.5 mm Akita HSCo4.5

Thương hiệu: akita
Giá: 101,640 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 4.8 mm Akita HSCo4.8

Mũi khoan sắt - inox 4.8 mm Akita HSCo4.8

Thương hiệu: akita
Giá: 106,480 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 5.0 mm Akita HSCo5.0

Mũi khoan sắt - inox 5.0 mm Akita HSCo5.0

Thương hiệu: akita
Giá: 106,480 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 5.2 mm Akita HSCo5.2

Mũi khoan sắt - inox 5.2 mm Akita HSCo5.2

Thương hiệu: akita
Giá: 114,950 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 5.5 mm Akita HSCo5.5

Mũi khoan sắt - inox 5.5 mm Akita HSCo5.5

Thương hiệu: akita
Giá: 114,950 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 6.0 mm Akita HSCo6.0

Mũi khoan sắt - inox 6.0 mm Akita HSCo6.0

Thương hiệu: akita
Giá: 158,510 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 6.2 mm Akita HSCo6.2

Mũi khoan sắt - inox 6.2 mm Akita HSCo6.2

Thương hiệu: akita
Giá: 168,190 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 6.5 mm Akita HSCo6.5

Mũi khoan sắt - inox 6.5 mm Akita HSCo6.5

Thương hiệu: akita
Giá: 168,190 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 7.0 mm Akita HSCo7.0

Mũi khoan sắt - inox 7.0 mm Akita HSCo7.0

Thương hiệu: akita
Giá: 192,390 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 7.2 mm Akita HSCo7.2

Mũi khoan sắt - inox 7.2 mm Akita HSCo7.2

Thương hiệu: akita
Giá: 216,590 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 7.5 mm Akita HSCo7.5

Mũi khoan sắt - inox 7.5 mm Akita HSCo7.5

Thương hiệu: akita
Giá: 216,590 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 8.0 mm Akita HSCo8.0

Mũi khoan sắt - inox 8.0 mm Akita HSCo8.0

Thương hiệu: akita
Giá: 240,790 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 8.5 mm Akita HSCo8.5

Mũi khoan sắt - inox 8.5 mm Akita HSCo8.5

Thương hiệu: akita
Giá: 287,980 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 9.0 mm Akita HSCo9.0

Mũi khoan sắt - inox 9.0 mm Akita HSCo9.0

Thương hiệu: akita
Giá: 312,180 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 9.5 mm Akita HSCo9.5

Mũi khoan sắt - inox 9.5 mm Akita HSCo9.5

Thương hiệu: akita
Giá: 336,380 VNĐ
Mũi khoan sắt - inox 10.0 mm Akita HSCo10.0

Mũi khoan sắt - inox 10.0 mm Akita HSCo10.0

Thương hiệu: akita
Giá: 384,780 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/akita,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111