MŨI KHOAN HITACHI CHÍNH HÃNG

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 5x110mm Hitachi 401005

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 5x110mm Hitachi 401005

Thương hiệu: hitachi
Giá: 12,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 6x110m Hitachi 401006

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 6x110m Hitachi 401006

Thương hiệu: hitachi
Giá: 12,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 6x160mm Hitachi 401007

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 6x160mm Hitachi 401007

Thương hiệu: hitachi
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 8x110mm Hitachi 401008

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 8x110mm Hitachi 401008

Thương hiệu: hitachi
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 8x160mm Hitachi 401009

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 8x160mm Hitachi 401009

Thương hiệu: hitachi
Giá: 15,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 10x110mm Hitachi 401010

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 10x110mm Hitachi 401010

Thương hiệu: hitachi
Giá: 15,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 10x160mm Hitachi 401011

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 10x160mm Hitachi 401011

Thương hiệu: hitachi
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 12x160mm Hitachi 401012

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 12x160mm Hitachi 401012

Thương hiệu: hitachi
Giá: 18,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 12x210mm Hitachi 401339

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 12x210mm Hitachi 401339

Thương hiệu: hitachi
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 12x460mm Hitachi 401013

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 12x460mm Hitachi 401013

Thương hiệu: hitachi
Giá: 43,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 14x160mm Hitachi 401014

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 14x160mm Hitachi 401014

Thương hiệu: hitachi
Giá: 26,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 14x460mm Hitachi 401015

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 14x460mm Hitachi 401015

Thương hiệu: hitachi
Giá: 54,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 15x460mm Hitachi 401016

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 15x460mm Hitachi 401016

Thương hiệu: hitachi
Giá: 70,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 16x160mm Hitachi 401340

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 16x160mm Hitachi 401340

Thương hiệu: hitachi
Giá: 31,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 16x210mm Hitachi 401341

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 16x210mm Hitachi 401341

Thương hiệu: hitachi
Giá: 37,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 16x460mm Hitachi 401017

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 16x460mm Hitachi 401017

Thương hiệu: hitachi
Giá: 72,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 18x210mm Hitachi 401018

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 18x210mm Hitachi 401018

Thương hiệu: hitachi
Giá: 44,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 18x310mm Hitachi 401019

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 18x310mm Hitachi 401019

Thương hiệu: hitachi
Giá: 58,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 18x460mm Hitachi 401020

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 18x460mm Hitachi 401020

Thương hiệu: hitachi
Giá: 78,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 20x210mm Hitachi 401021

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 20x210mm Hitachi 401021

Thương hiệu: hitachi
Giá: 65,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 20x310mm Hitachi 401022

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 20x310mm Hitachi 401022

Thương hiệu: hitachi
Giá: 72,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 20x460mm Hitachi 401023

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 20x460mm Hitachi 401023

Thương hiệu: hitachi
Giá: 94,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 22x260mm Hitachi 401024

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 22x260mm Hitachi 401024

Thương hiệu: hitachi
Giá: 78,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 22x460mm Hitachi 401025

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 22x460mm Hitachi 401025

Thương hiệu: hitachi
Giá: 132,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 25x260mm Hitachi 401026

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 25x260mm Hitachi 401026

Thương hiệu: hitachi
Giá: 102,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 25x350mm Hitachi 401342

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 25x350mm Hitachi 401342

Thương hiệu: hitachi
Giá: 128,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 25x460mm Hitachi 401027

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 25x460mm Hitachi 401027

Thương hiệu: hitachi
Giá: 134,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 26x260mm Hitachi 401028

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 26x260mm Hitachi 401028

Thương hiệu: hitachi
Giá: 107,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông SDS PLUS 26x460mm Hitachi 401029

Mũi khoan bê tông SDS PLUS 26x460mm Hitachi 401029

Thương hiệu: hitachi
Giá: 157,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/hitachi,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111