MŨI KHOAN MỸ

Mũi khoan gài SDS PLUS 6 x 110 mm Stanley STA54012

Mũi khoan gài SDS PLUS 6 x 110 mm Stanley STA54012

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 6 x 160 mm Stanley STA54032

Mũi khoan gài SDS PLUS 6 x 160 mm Stanley STA54032

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 8 x 110 mm Stanley STA54022

Mũi khoan gài SDS PLUS 8 x 110 mm Stanley STA54022

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 8 x 160 mm Stanley STA54037

Mũi khoan gài SDS PLUS 8 x 160 mm Stanley STA54037

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 30,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 8 x 210 mm Stanley STA54057

Mũi khoan gài SDS PLUS 8 x 210 mm Stanley STA54057

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 30,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 10 x 160 mm Stanley STA54042

Mũi khoan gài SDS PLUS 10 x 160 mm Stanley STA54042

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 30,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 10 x 210 mm Stanley STA54062

Mũi khoan gài SDS PLUS 10 x 210 mm Stanley STA54062

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 30,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 10 x 260 mm Stanley STA54207

Mũi khoan gài SDS PLUS 10 x 260 mm Stanley STA54207

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 50,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 12 x 160 mm Stanley STA54047

Mũi khoan gài SDS PLUS 12 x 160 mm Stanley STA54047

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 30,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 12 x 210 mm Stanley STA54067

Mũi khoan gài SDS PLUS 12 x 210 mm Stanley STA54067

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 40,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 12 x 260 mm Stanley STA54097

Mũi khoan gài SDS PLUS 12 x 260 mm Stanley STA54097

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 50,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 14 x 160 mm Stanley STA54052

Mũi khoan gài SDS PLUS 14 x 160 mm Stanley STA54052

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 40,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 14 x 210 mm Stanley STA54072

Mũi khoan gài SDS PLUS 14 x 210 mm Stanley STA54072

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 50,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 16 x 210 mm Stanley STA54077

Mũi khoan gài SDS PLUS 16 x 210 mm Stanley STA54077

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 50,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 16 x 310 mm Stanley STA54107

Mũi khoan gài SDS PLUS 16 x 310 mm Stanley STA54107

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 70,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 18 x 210 mm Stanley STA54082

Mũi khoan gài SDS PLUS 18 x 210 mm Stanley STA54082

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 80,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 18 x 310 mm Stanley STA54112

Mũi khoan gài SDS PLUS 18 x 310 mm Stanley STA54112

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 90,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 20 x 210 mm Stanley STA54087

Mũi khoan gài SDS PLUS 20 x 210 mm Stanley STA54087

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 100,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 20 x 310 mm Stanley STA54117

Mũi khoan gài SDS PLUS 20 x 310 mm Stanley STA54117

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 100,000 VNĐ
Mũi khoan gài SDS PLUS 22 x 250 mm Stanley STA54357

Mũi khoan gài SDS PLUS 22 x 250 mm Stanley STA54357

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 120,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 2.5mm Stanley STA50024

Mũi khoan sắt 2.5mm Stanley STA50024

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 70,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 3.0mm Stanley STA50029

Mũi khoan sắt 3.0mm Stanley STA50029

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 70,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 3.2mm Stanley STA50034

Mũi khoan sắt 3.2mm Stanley STA50034

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 90,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 3.5mm Stanley STA50039

Mũi khoan sắt 3.5mm Stanley STA50039

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 90,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 4.0mm Stanley STA50044

Mũi khoan sắt 4.0mm Stanley STA50044

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 110,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 4.2mm Stanley STA50049

Mũi khoan sắt 4.2mm Stanley STA50049

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 140,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 4.5mm Stanley STA50059

Mũi khoan sắt 4.5mm Stanley STA50059

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 140,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 5.0mm Stanley STA50069

Mũi khoan sắt 5.0mm Stanley STA50069

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 170,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 5.5mm Stanley STA50074

Mũi khoan sắt 5.5mm Stanley STA50074

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 190,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 6.0mm Stanley STA50079

Mũi khoan sắt 6.0mm Stanley STA50079

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 230,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 6.5mm Stanley STA50089

Mũi khoan sắt 6.5mm Stanley STA50089

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 260,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 7.0mm Stanley STA50094

Mũi khoan sắt 7.0mm Stanley STA50094

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 290,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 8.0mm Stanley STA50104

Mũi khoan sắt 8.0mm Stanley STA50104

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 190,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 9.0mm Stanley STA50119

Mũi khoan sắt 9.0mm Stanley STA50119

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 260,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 10.0mm Stanley  STA50134

Mũi khoan sắt 10.0mm Stanley STA50134

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 330,000 VNĐ
Mũi khoan sắt 12.0mm Stanley STA50154

Mũi khoan sắt 12.0mm Stanley STA50154

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 470,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/my,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111