MŨI KHOAN NHẬT BẢN

Mũi khoan 3/8 inch (10mml) Kawasaki K-3

Mũi khoan 3/8 inch (10mml) Kawasaki K-3

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 420,000 VNĐ
Mũi khoan 3/8 inch (10mml) Kawasaki KLS-10

Mũi khoan 3/8 inch (10mml) Kawasaki KLS-10

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 490,000 VNĐ
Mũi khoan 3/8 inch (10mml) Kawasaki KHB-10

Mũi khoan 3/8 inch (10mml) Kawasaki KHB-10

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 430,000 VNĐ
Mũi khoan 1/2 inch (13mml) Kawasaki KLS-13

Mũi khoan 1/2 inch (13mml) Kawasaki KLS-13

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 670,000 VNĐ
Mũi khoan 1/2 inch (13mml) Kawasaki KHB-13

Mũi khoan 1/2 inch (13mml) Kawasaki KHB-13

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 650,000 VNĐ
Mũi khoan 1/2 inch (13mml) Kawasaki K-6

Mũi khoan 1/2 inch (13mml) Kawasaki K-6

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 630,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-30

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-30

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 269,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-34

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-34

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 269,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-35

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-35

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 269,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-43

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-43

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 269,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-45

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-45

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 269,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-48

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-48

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 281,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-50

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-50

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 281,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-60

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-60

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 323,000 VNĐ
Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-64

Mũi khoan bê tông cán lục giác FUJIYA ACD1-64

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 323,000 VNĐ
Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan NIIGATA DPG-118

Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan NIIGATA DPG-118

Thương hiệu: niigata
Giá: 178,000 VNĐ
Dưỡng kiểm góc mũi khoan NIIGATA DPGA-A

Dưỡng kiểm góc mũi khoan NIIGATA DPGA-A

Thương hiệu: niigata
Giá: 267,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 10mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 10mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 96,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 12mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 12mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 98,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 14mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 14mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 117,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 16mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 16mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 121,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 18mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 18mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 135,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 20mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 20mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 159,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 4mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 4mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 91,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 6mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 6mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 91,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ ngắn 8mm ONISHI 1 NB

Mũi khoan gỗ ngắn 8mm ONISHI 1 NB

Thương hiệu: onishi
Giá: 91,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 10mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 10mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 96,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 12mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 12mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 98,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 14mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 14mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 117,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 16mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 16mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 126,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 18mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 18mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 142,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 20mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 20mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 163,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 4mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 4mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 103,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 6mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 6mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 103,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 8mm ONISHI 2 NP

Mũi khoan gỗ 8mm ONISHI 2 NP

Thương hiệu: onishi
Giá: 92,000 VNĐ
Mũi khoan sâu gỗ 10mm ONISHI 3 KM

Mũi khoan sâu gỗ 10mm ONISHI 3 KM

Thương hiệu: onishi
Giá: 161,000 VNĐ
Mũi khoan sâu gỗ 12mm ONISHI 3 KM

Mũi khoan sâu gỗ 12mm ONISHI 3 KM

Thương hiệu: onishi
Giá: 166,000 VNĐ
Mũi khoan sâu gỗ 14mm ONISHI 3 KM

Mũi khoan sâu gỗ 14mm ONISHI 3 KM

Thương hiệu: onishi
Giá: 192,000 VNĐ
Mũi khoan sâu gỗ 16mm ONISHI 3 KM

Mũi khoan sâu gỗ 16mm ONISHI 3 KM

Thương hiệu: onishi
Giá: 213,000 VNĐ
Mũi khoan sâu gỗ 18mm ONISHI 3 KM

Mũi khoan sâu gỗ 18mm ONISHI 3 KM

Thương hiệu: onishi
Giá: 241,000 VNĐ
Mũi khoan sâu gỗ 20mm ONISHI 3 KM

Mũi khoan sâu gỗ 20mm ONISHI 3 KM

Thương hiệu: onishi
Giá: 276,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 10mm STAR M 4-100

Mũi khoan gỗ 10mm STAR M 4-100

Thương hiệu: star-m
Giá: 489,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 10.5mm STAR M4-105

Mũi khoan gỗ 10.5mm STAR M4-105

Thương hiệu: star-m
Giá: 489,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 11mm STAR M 4-110

Mũi khoan gỗ 11mm STAR M 4-110

Thương hiệu: star-m
Giá: 489,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 11.5mm STAR M4-115

Mũi khoan gỗ 11.5mm STAR M4-115

Thương hiệu: star-m
Giá: 489,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 12mm STAR M 4-120

Mũi khoan gỗ 12mm STAR M 4-120

Thương hiệu: star-m
Giá: 489,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 15mm STAR M 4-150

Mũi khoan gỗ 15mm STAR M 4-150

Thương hiệu: star-m
Giá: 580,000 VNĐ
Mũi khoan gỗ 18mm STAR M 4-180

Mũi khoan gỗ 18mm STAR M 4-180

Thương hiệu: star-m
Giá: 671,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/mui-khoan/nhat-ban,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111