HOME » THIẾT BỊ NÂNG HẠ »

NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT DBK CHÍNH HÃNG

DBK (10) 5,925
Nam châm nâng tay gạt 100 kg DBK PML-100

Nam châm nâng tay gạt 100 kg DBK PML-100

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,700,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 200 kg DBK PML-200

Nam châm nâng tay gạt 200 kg DBK PML-200

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,380,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 300 kg DBK PML-300

Nam châm nâng tay gạt 300 kg DBK PML-300

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,060,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 600 kg DBK PML-600

Nam châm nâng tay gạt 600 kg DBK PML-600

Thương hiệu: dbk
Giá: 4,340,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 1 tấn DBK PML-1000

Nam châm nâng tay gạt 1 tấn DBK PML-1000

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,740,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 1,5 tấn DBK PML-1500

Nam châm nâng tay gạt 1,5 tấn DBK PML-1500

Thương hiệu: dbk
Giá: 7,480,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 2 tấn DBK PML-2000

Nam châm nâng tay gạt 2 tấn DBK PML-2000

Thương hiệu: dbk
Giá: 9,450,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 3 tấn DBK PML-3000

Nam châm nâng tay gạt 3 tấn DBK PML-3000

Thương hiệu: dbk
Giá: 11,450,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 5 tấn DBK PML-5000

Nam châm nâng tay gạt 5 tấn DBK PML-5000

Thương hiệu: dbk
Giá: 35,360,000 VNĐ
Nam châm nâng tay gạt 10 tấn DBK PML-10000

Nam châm nâng tay gạt 10 tấn DBK PML-10000

Thương hiệu: dbk
Giá: 74,800,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nam-cham-nang-tay-gat/dbk,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111