x Đóng
HOME » Thiết bị nâng hạ » Nam Châm Nâng Tay Gạt DBK (10) 8,735

Nam Châm Nâng Tay Gạt DBK

Nam châm nâng tay gạt 100 kg DBK PML-100

Nam châm nâng tay gạt 100 kg DBK PML-100

Thương hiệu: dbk
1.700.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 200 kg DBK PML-200

Nam châm nâng tay gạt 200 kg DBK PML-200

Thương hiệu: dbk
Liên hệ
Nam châm nâng tay gạt 300 kg DBK PML-300

Nam châm nâng tay gạt 300 kg DBK PML-300

Thương hiệu: dbk
3.060.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 600 kg DBK PML-600

Nam châm nâng tay gạt 600 kg DBK PML-600

Thương hiệu: dbk
4.340.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 1 tấn DBK PML-1000

Nam châm nâng tay gạt 1 tấn DBK PML-1000

Thương hiệu: dbk
5.740.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 1,5 tấn DBK PML-1500

Nam châm nâng tay gạt 1,5 tấn DBK PML-1500

Thương hiệu: dbk
7.480.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 2 tấn DBK PML-2000

Nam châm nâng tay gạt 2 tấn DBK PML-2000

Thương hiệu: dbk
9.950.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 3 tấn DBK PML-3000

Nam châm nâng tay gạt 3 tấn DBK PML-3000

Thương hiệu: dbk
11.450.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 5 tấn DBK PML-5000

Nam châm nâng tay gạt 5 tấn DBK PML-5000

Thương hiệu: dbk
35.360.000 ₫
Nam châm nâng tay gạt 10 tấn DBK PML-10000

Nam châm nâng tay gạt 10 tấn DBK PML-10000

Thương hiệu: dbk
74.800.000 ₫
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.